Setkání čtenářů a dopisovatelů časopisu Turista na Čeřínku

1. – 2. června 2019

Pro jihlavské turisty je velká čest, že k setkání při příležitosti oslav 130 let existence časopisu Turista vybralo vedení KČT právě vrch Čeřínek, který považujeme za kolébku turistiky na Jihlavsku.

Během prvního červnového víkendu se na chatě KČT Čeřínek setkali vedoucí pracovníci ústředí KČT se zhotovitelem časopisu Ing. Ladislavem Jiráskem z vydavatelství Lidé & Hory, samozřejmě nechyběl ani vedoucí redaktor Mgr. Michal Bařinka. Uvedený tým předkládá čtenářům časopis od roku 2017, snad proto bylo toto setkání (pro mne nepochopitelně) nazýváno 1., protože ve 130ti leté historii druhého nejstaršího nepřetržitě vydávaného periodika v českých zemích se uskutečnila už mnohá setkání – z těch úspěšných a hodně navštívených připomenu jen to poslední, uvedené ve Sborníku KČT 2010 – 2013: „… v září 2013 se v Železné Rudě konala velkolepá oslava 125. výročí Turisty, na kterou se sjelo více než tisíc jeho čtenářů a příznivců… Pořadatelským týmem dobře připravená akce proběhla v rámci populárního pochodu Kolem Železné Rudy a byla vysílána televizí i rádiem“.
Tehdy byla zhotovitelem časopisu Turista společnost Litera Plzeň, která se jako vítěz výběrového řízení ujala s šéfredaktorkou Mgr. Svatavou Pátkovou práce v roce 1995, když po obnovení KČT hledalo od roku 1990 vedení KČT zhotovitele časopisu a zatím ho vydávalo vlastními silami.

Celá bohatá historie časopisu Turista je uvedená v našem článku Časopis Turista je vydáván a slouží veřejnosti nepřetržitě už 130 let!, který jsem napsala do Kalendáře turistických akcí 2019 v oblasti KČT Vysočina jako pozvánku na červnové Setkání čtenářů na Čeřínku.

Sobotního programu jsme se zúčastnili jako řadoví turisté, proto zde uvedené skutečnosti nejsou ucelenou a zasvěcenou zprávou, ale sdělením, jak jsme vnímali události dnešního dne. Spolu s Mílou Bradovou jsme oblékli zelená značkařská trička, protože nám přišlo vhodné připomenout zúčastněným také další letošní významné výročí: už 130 let využívá veřejnost značené turistické cesty! Bohužel jiní značkaři z Jihlavska nepovažovali účast za nutnou…
Fotografie nám poskytly Věra Veselá a Míla Bradová.

stánky s propagačními materiály vítaly návštěvníky Setkání čtenářů a dopisovatelů časopisu Turista na Čeřínku; foto V. Veselá
nejen informacemi je člověk živ – všechny návštěvníky přitáhly dobroty upečené členkami KČT Čeřínek; foto V. Veselá
účastníci setkání dostali propozice na plánované vycházky; foto V. Veselá
plošina před turistickými chatami na Čeřínku ožila v prvních dvou červnových dnech návštěvníky z mnoha míst ČR, jen těch z Vysočiny bylo pohříchu málo; foto Míla Bradová

Kolem desáté hodiny dopolední začal program slavnostními promluvami přítomných funkcionářů KČT a zhotovitelů časopisu Turista.

při zahájení akce promluvili vedoucí činitelé KČT z ústředí a senátor RNDr. Miloš Vystrčil; foto Míla Bradová
účastníci setkání sledují zahajovací proslovy; foto Míla Bradová
celkový pohled na slavnostní ceremoniál Setkání čtenářů a dopisovatelů časopisu Turista na Čeřínku; foto Míla Bradová

Připravené vycházky po NS Čeřínek jsme se nezúčastnili, využili jsme přítomnosti nám milých lidí, kteří přicestovali na víkend a popovídali si, poté se Mirek kvůli svému zdravotnímu stavu musel vrátit domů a my jsme se s Mílou vydaly na okruh po oblíbených cestách a milých místech na Čeřínku. Počasí jak malované ještě zvýraznilo líbeznou, tichou krajinu, která, jakoby si byla vědoma své důležitosti pro zdejší turisty, se projevovala ve vší výjimečné kráse…

památeční foto před turistickou chatou: zleva předseda KČT Mgr. Vratislav Chvátal, senátor RNDr. Miloš Vystrčil, emeritní předseda KČT Ing. Jan Havelka, M+M, místopředseda KČT Zdeněk Cabalka; foto Míla Bradová
Míla Bradová zachytila náš rozhovor s Ing. Havelkou
romantické mraky nad Skalkou – na tomto vrchu začíná asi 700 metrů dlouhý skalnatý hřeben nazvaný Fialovy skály, který se táhne směrem k Horním Hutím; foto Míla Bradová
sjezdovka Čeřínek v letním převleku, v pozadí vrch Mešnice s vysílačem; foto Míla Bradová
sjezdovka na Čeřínku odpočívá v letním vedru – místo bílých stop lyžařských ji zdobí prchavé otisky hvězdných drah, směřujících v tomto období většinou k moři; foto Míla Bradová
nelze nezařadit památnou, asi 30 metrů vysokou lípu na svahu Čeřínku poblíž velkého parkoviště; foto Míla Bradová

Odpoledne se v salonku restaurace na Čeřínku konala hlavní pracovní část setkání – beseda s dopisovateli a redaktory časopisu Turista. Jako dlouholetou čtenářku mě zajímá vše, co se přípravy a vydávání časopisu týká, stejně jako zveřejněné texty, fotografie a mapy. Ing. Míla Bradová se besedy zúčastnila jako členka redakční rady Zpráv KČT, kde působí spolu se Zdeňkem Cabalkou, Miloslavem Holendou, Ing. Mojmírem Nováčkem a Ing. Ivanem Pressem.

Velmi jsem přivítala zasvěcené představení jednotlivých historických etap časopisu v podání Ing. Havelky – způsobem jemu vlastním dokázal posluchače zaujmout a sdělit, jak důležitou roli časopis v minulosti měl a stále jako obraz doby má. Vzápětí však bylo smutné poslouchat slova zhotovitele Turisty Ing. Jiráska, který uvedl, že stálých odběratelů časopisu z řad turistů není zdaleka tolik, jak si svým významem zasluhuje – a to prosím nabízejí členům KČT jeden barevný výtisk o 76 stranách za 39 Kč!! Ráda dodávám, že časopis má vysokou úroveň – kdo jiný by ho měl podpořit, když ne členové?! V tomto případě vidím částečnou nápravu, jak ostatně i vyplynulo ze závěrů besedy, v intenzivnější práci předsedů odborů KČT. Klubová základna čítající 32 000 členů musí přece být schopna udržet i v nemilosrdném tržním prostředí časopis s tak historickými kořeny!

besedu s dopisovateli a redaktory časopisu Turista vedl Ing. Ladislav Jirásko, jehož společnost Lidé & Hory zhotovuje časopis Turista vydávaný Klubem českých turistů; zleva Petr David, Zdeněk Cabalka, Vratislav Chvátal, stojící Ladislav Jirásko, vedoucí redaktor Michal Bařinka, Jan Havelka, Miloslav Vítek; foto Míla Bradová

Závěr oficiálního programu patřil vystoupení slacklinerky Anče Hanuš Kuchařové, která pro přítomné uspořádala kurz chůze po laně. Ano, je to právě ta sportovkyně, která loni na konci října vyvěsila na konstrukci petřínské rozhledny 5 x 5 metrů velkou turistickou značku – tehdy končil dva roky trvající projekt 100 let republiky, 130 let v pohybu, kterým turisté připomínali veřejnosti 100. výročí založení republiky a 130. výročí vzniku KČT.

Tuto výjimečnou ženu provází slogan, který nelze neuvést: Anče Hanuš Kuchařová, slacklinerka a architektka, co chodí kilometr nad zemí.
Rozbalila a připevnila lana ve vhodném místě na svahu Čeřínku kousek nad zemí, předvedla chůzi po laně 2,5 cm širokém a vybídla přítomné k vyzkoušení – turisté jsou draví i hraví, proto velká část neodolala pokušení. Bylo to úžasné, protože slacklinerka předvedla nejen svou éterickou chůzi, ale zajímavým slovním doprovodem si získala srdce a obdiv všech přítomných.

architektka Anče Hanuš Kuchařová, slacklinerka, předvedla turistům chůzi po 2,5 cm širokém laně a vedla minikurz pro zájemce; foto V. Veselá
sportovkyně vysvětlila hlavní zásady chůze a mnozí z turistů si za jejího vedení tuto atraktivní činnost vyzkoušeli; foto Míla Bradová

A což teprve, když večer v chatě komentovala videa, na nichž je zachycena opravdu kilometr nad zemí! Zážitek, který se nedá popsat – nutno vidět!

Druhý den, v neděli, jsme na Čeřínek nešli a spolehli se na vyprávění Milušky, která se tam znovu vydala. Vycházka na Fialovy skály, kterou pro účastníky víkendového setkání připravili Jitka a Honza Korbelovi a vedla ji Iva Svobodová, se vydařila nejen kvůli krásnému počasí – turisté ocenili možnost prohlídky oblasti, kudy nevedou značené cesty.

letní louky na úpatí Čeřínku; foto V. Veselá
Iva Svobodová jako průvodkyně na nedělní vycházce; foto V. Veselá

Zdá se mi, že následující fotografie úsměvně charakterizuje pohyb Ivy v přírodě:

takhle vidíváme čipernou Ivu při většině vycházek 🙂 foto V. Veselá

Podle sdělení organizátorů se během obou víkendových dní zúčastnilo Setkání na Čeřínku 110 osob – napovídá snad žalostně malá účast turistů z oblasti KČT Vysočina, že není něco v pořádku?

2 odpovědi na “Setkání čtenářů a dopisovatelů časopisu Turista na Čeřínku”

  1. Míšo, opět jsi nezklamala – je to místy hodně poetické čtení, místy hodně smutné, ale jako vždy výstižné.
    S tím závěrem jsi mě fakt pobavila.
    Díky.
    Iva

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*