Vánoční vycházka na hrad Ronovec

Tradiční zimní akce v závěru roku s Ivou Svobodovou z KČT Tesla Jihlava
Pátek 27. prosince 2019

Tentokrát nás Iva zavedla na Havlíčkobrodsko k nepříliš známé hradní zřícenině Ronovec, na kterou jsme se vydali po žlutě značené turistické trase z obce Rozsochatec. Sešli jsme se na hlavním vlakovém nádraží v Jihlavě, v 9:37 odjeli do Havlíčkova Brodu, kde jsme přestoupili do vlaku směrem na Chotěboř a dojeli do Rozsochatce.
Mapka trasy:

z Rozsochatce po ŽTZ na Ronovec, pak přes Břevnici do Havlíčkova Brodu 27.12.2019
společné foto před začátkem pochodu ke zřícenině hradu Ronovec; foto J. Veselý

V hezkém a bezvětrném počasí se na cestu vydalo 41 účastníků, většinou z jihlavských odborů KČT.

vlevo po ŽTZ na Ronovec, pak do Havlíčkova Brodu; foto V. Veselá

Na fotografiích se dozvíte základní data o obci Rozsochatec:

zámek v Rozsochatci vystavěl na konci 17. století po opuštění hradu Ronovce Sigmund Haugwitz z Biskupic, roku 1873 byl zámek opraven po požáru, od roku 1952 sloužil jako domov důchodců, po roce 1989 vrácen v restituci, v současnosti je tu penzion; foto V. Veselá
zámecký rybník v Rozsochatci; písemná zmínka o obci, v níž nyní žije asi 500 obyvatel, pochází z roku 1283; foto V. Veselá

Během asi čtyř kilometrů, které nás dělily od hradu Ronovce, jsme šli lesem vlahým a voňavým, ale i zpustošeným od kůrovce. Z kopců stékaly do blízkého Břevnického potoka unylé čůrky, z nichž jsou za normálních časů potůčky, natrefili jsme i studánku, Prdlavka zvanou, se svěží vodou.

studánka Prdlavka v Ronoveckém lese ve svahu nad Žlabem ; foto V. Veselá
text na ceduli u studánky
spoušť v Ronoveckém lese; foto V. Veselá
práce na likvidaci kůrovcové kalamity neustále pokračují; foto Míla Bradová
po celé Vysočině je k vidění podobný smutný obrázek; foto J. Veselý
je jasné, že množství značených turistických tras vzalo za své; foto J. Veselý
tento pahýl stromu se značkami nechali lesní dělníci stát – zajdeme ke hradu, pak budeme pokračovat přes Břevnici do Havlíčkova Brodu; foto Míla Bradová

V polovině 13. století byl na kopci obtékaném Březnickým potokem vybudován hrad, na svou dobu honosný. Stavebníkem byl významný šlechtic té doby, Smil z Lichtenburka, a místo si vybral v krajině, kde se těžilo stříbro. Pravděpodobně zde nesídlil, ale často jej navštěvoval a pořádal tu společenská setkání a hony. Hrad se nazýval Sommerburg, tedy Letní hrad, někdy je uváděn název Žumburk.

hrad Ronovec patřil ve své době k mohutným sídlům – zde jsou zbytky valů v předhradí; foto Míla Bradová

Ve 14. století přešel hrad do vlastnictví pánů z Lipé a jeho název se změnil na Ronovec – páni z Lipé měli ve znaku zkřížené ostrve (staroněmecký název pro osekané větve je Die Ronne).

za mohutným příkopem jsou pozůstatky hradního paláce; foto J. Veselý

Historikové uvádějí, že na přelomu 14. a 15. století se snad na hradě razily falešné mince – jisté je, že objekt střídal majitele a zkáza pravděpodobně přišla s husitskými vojsky. Od roku 1533 se ocitl ve vlastnictví rodu Haugwitzů, a neobýván, chátral – stal se útočištěm zlodějů a lupičů.

zbytky gotického hradu, který v polovině 13. století nechal vystavět Smil z Lichtenburka, významný šlechtic té doby; foto J. Veselý

V dalších stoletích, kdy se střídali majitelé objektu, se začaly šířit zvěsti o pokladu na hradě, proto se do těchto končin uprostřed lesů začali sjíždět hledači. Zda se někdy něco našlo, není známo. Největší průzkumné výkopy provedl majitel hradu kolem roku 1870 – objekt poškodil a uvedl do stavu, ve kterém se v současnosti nachází.

podle archeologů byl hrad nadprůměrně bohaté a honosné šlechtické sídlo, přesto byl v polovině 16. století opuštěn a začal podléhat zkáze; foto Míla Bradová

Zachovala se část paláce, zbytky hradeb a hlásky, pozůstatky terénních úprav – obranné příkopy a valy, zdivo bylo zajištěno v roce 1980, aby byl areál bezpečný pro návštěvníky.

pořadatelka pochodu Iva Svobodová z KČT Tesla Jihlava sdělila přítomným nejdůležitější historická data týkající se zdejšího objektu, poděkovala za účast a připila všem na zdraví a dobré turistické cesty v příštím roce; foto Míla Bradová
tzv. rytířský sál hradu Ronovec; foto V. Veselá

Nemohli jsme opominout pamětní desku „dobré duši“ zdejšího hradu, panu Čapkovi z blízké Dolní Krupé, který se jako milovník přírody a historie významně zasloužil o zachování areálu a jeho zpřístupnění veřejnosti.

Josef Čapek založil v 50. letech minulého století Vlastivědný kroužek Ronovec a s jeho členy prováděl amatérský archeologický průzkum lokality; foto Míla Bradová

Samozřejmě jsme také navštívili památný strom, který roste na úpatí kopce Ronovec u někdejší cesty, vedoucí kolem Břevnického potoka – je to přes 150 let starý, 42 metrů vysoký smrk ztepilý – skutečně exemplář, kvůli němuž stojí za to sejít pod kopec a pak se znovu vydat nahoru ke hradní zřícenině!

42 metrů vysoký smrk ztepilý u Břevnického potoka na úpatí kopce Ronovec je přes 150 let starý, na cedulce je uvedený obvod kmene 3,6 m; foto V. Veselá
památeční snímek u památného stromu; foto F. Janeček

Když si odmyslíme lesní pohromu vůkol, cesta do Havlíčkova Brodu ubíhala v příjemné společnosti přátel klidně a přinesla duševní osvěžení.
Žlutá turistická značka směřovala přes brodský park Budoucnost, kde nás zaujala čtyři metry vysoká socha Karla Havlíčka Borovského s bojovně vztyčenou pravicí, dílo Bohumila Kafky, která byla na podstavec z lipnické žuly umístěna v roce 1924 za účasti prezidenta Edvarda Beneše a ministra zahraničních věcí Jana Masaryka.

socha K. H. Borovského od Bohumila Kafky je v brodském parku Budoucnost vedle památníku padlých; foto V. Veselá

Vedle sochy K. H. Borovského (1821–1856) kdysi stála (pak byla přemístěna) i busta jeho matky Josefíny, která syna přežila (1791–1884). Dílo sochařky Vlasty Dohnalové odhalovala v roce 1937 Milada Horáková.

Když jsme odjížděli vlakem v 15:38 z Havlíčkova Brodu, ukazoval krokoměr 17 km.

Ve článku o zimní vycházce v roce 2018 nazvaném Branišov – Křemešník – Pelhřimov jsou odkazy na dřívější akce podobného typu.

6 odpovědí na “Vánoční vycházka na hrad Ronovec”

  1. Jsem ráda, že kromě té lesní kalamity nám cca 24.ročník tzv. Vánoční vycházky vyšel, a děkuji Ti Míšo za krásný ponor i do historie míst, která jsme společně navštívili. Věřím, že při letošní vánoční vycházce už budeme v plném počtu!
    Iva

  2. Děkuji za návštěvu – zpráva o historickém dění v Brodě mě, když jsem se ji dočetla, taky nadchla a říkala jsem si, že třeba zaujme i další čtenáře – potěšil mě komentář!! Srdečný pozdrav oběma! 🙂

  3. Vycházka byla příjemná. Článek je milým počtením, vzpomínkou, a vždycky, Míšo, překvapíš nějakou zajímavostí. Tentokrát jsou to pro nás informace o sochách a dějinných událostech v parku Budoucnost. Díky za ně, a držíme palce! Miluška a Zdeněk

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*