Turisticko-taneční vstup do roku 2020

Turisté se svými přáteli vtančili ve ždíreckém kulturním domě do právě zahájeného roku, v němž KČT Čeřínek Jihlava slaví 100 let od svého založení (12. 12. 1920)
4. ledna 2020

Začátek nového roku je pro jihlavské turisty dobrým důvodem k pořádání několika rozdílných akcí, které svým typovým zaměřením oslovují široké spektrum účastníků – jmenujme Novoroční výstup na Šacberk pořádaný KČT Tesla Jihlava, následují dvě akce KČT Čeřínek: pěší túra na taneční zábavu ve Ždírci a Slavnostní oheň na Čeřínku, a dvě akce KČT Tesla: I. část Přechodu, příp. Přejezdu Jihlavských vrchů s názvem Křemešník – Čeřínek, ke konci měsíce ledna pak organizují čtyřdenní lyžařský pobyt v chatě KČT v Prášilech na Šumavě.

Letošní vtančení do roku 2020 se v ničem podstatném nelišilo od těch, které v dané sestavě společně pořádáme od roku 2009: zájemci o trasu dlouhou 13 km se sešli před vchodem do hlavního vlakového nádraží v Jihlavě, kde proběhl slavnostní start pochodu vedený Jitkou, Honza zastoupil nemocného Mirka a se mnou a Veselými odjel s veškerým potřebným vybavením do Ždírce. Část turistů si upravila trasu tak, že od vlaku ze Stříteže pokračovali pěšky 4 km do cíle, jen malé množství účastníků mělo zájem pouze o tanec – ti přijeli autobusem.

Vzhledem k tomu, že náš odbor má za sebou 100 let činnosti, zařadím některá historická data, která se vážou k Silvestrovským akcím – podle sdělení Honzy Kodaye se začaly vycházky k ukončení roku pořádat na začátku šedesátých let minulého století, dokonce připomněl některé události z té doby.
Na Silvestra 1968 jsme po vycházce zašli do hospody V Ráji, končilo se na jihlavském náměstí, kde si asi padesátka turistů vzájemně přála šťastný Nový rok – příslušníkem SNB však byli upozorněni, že se nesmějí shromažďovat. Tehdy ještě stál jihlavský „špalíček“ Krecl, u něhož začali turisté tancovat tehdy módní letkis, ale příslušníkovi se to nelíbilo, takže se museli rozejít.“

Silvestrovská vycházka (většinou se konala 30. prosince) byla i v lesích U Lyžaře, končilo se v hospodě – z ní šli přes zamrzlý rybník Borovinka, na hrázi rozdělali oheň a ohřáli svařené víno, všem výborně chutnal ovar s jablečným křenem.
V jiném roce jeli vlakem do Hodic a zasněženou krajinou šli do Sedlejova, kde je na chalupě očekávali turisté Zdenička a František Hoškovi – u nich oslavili členové odboru konec roku.“

Od roku 1981 (zde bych už tři roky mohla psát v ich-formě o dění v KČT Čeřínek 🙂 ) máme přesné zprávy nejen o akcích pořádaných k ukončení roku, ale ze vzorně paní Vlastou Stránskou vedené kroniky odboru KČT Čeřínek (tehdy byl součástí TJ Modeta Jihlava) se dozvídáme o bohaté činnosti tehdejších turistů. Konec roku oslavovali společně – vždy se po vycházce zastavili v nějaké hospůdce, kde si často zazpívali s harmonikou, na niž hrával Gusta Zadražil († v listopadu 2019).

Od roku 1995 nastala změna – cíl pěší túry byl vždy v kulturním domě ve Ždírci, což domluvil Mirek, který zároveň zajistil hudbu a občerstvení, finanční stránku akce si vzal na starost Zdeněk Kurka, od roku 1993 předseda samostatného odboru KČT Čeřínek (zaregistrován 3. 7. 1990). Pochod z Jihlavy do Ždírce jsem léta vedla já – na trasu se nás vydávalo i více než šedesátka, s přibývajícími roky ale počet bohužel klesal. (Dnes odstartovalo osm pochodníků, pak se přidali ještě tři třebíčští turisté.)
V prosinci 2004 bylo rozhodnuto, že turisticko-taneční akce ve Ždírci se nebude konat na ukončení roku, ale vždy v lednu jako oslava nového roku, do něhož jsme vtančili 8. 1. 2005.

Čas běžel, názory se měnily – výbor vedený Zdeňkem rozhodl, že 29. 12. 2007 se turisté sejdou ve Zborné, poté byl v lednu 2008 zvolen nový předseda, s nímž jsme v roce 2009 obnovili ždíreckou akci, kterou pořádáme ve složení Věra a Jirka Veselí a M+M Svatošovi, pochod vedou Jitka a Honza Korbelovi – a dnes, 4. ledna 2020 vtančí turisté ve Ždírci do nového roku už po dvaadvacáté!

Po dlouhém historickém úvodu se konečně dočkáte obrazového zpravodajství:

turisté-tanečníci se scházejí na tradičním místě srazu před jihlavským hlavním vlakovým nádražím
Věra Veselá vyfotila pořadatele s částí turistů, kteří jsou připraveni vyrazit do Ždírce po trase 13 km dlouhé
jaký radostný úkon právě asi provádějí pochodníci při zastávce na trase?
Věra Veselá tentokrát upekla kromě jejích proslavených věnečků se žloutkovým krémem ještě perníková kolečka se švestkovým povidlím zdobená ořechy
každý účastník taneční zábavy dostal při vstupu do kulturního domu půl litru vína a cukrovinky
příchozí se prokazovali touto vstupenkou
předseda odboru KČT Čeřínek Jihlava Jiří Veselý zahajuje druhou část dnešní akce, tedy společné setkávání při tanci 🙂
turisté dorazili do Ždírce po různě dlouhých trasách: 4 – 13 km; zde jsou účastníci z KČT Třebíč, vedle členové KČT Čeřínek Jihlava
skupina turistů z KČT Tesla Jihlava
manželé Tomkovi a Sedláčkovi patří už léta k výkonným turistům
skupina turistů z KČT Bedřichov Jihlava
v krásném prostředí a při dobré hudbě strávili turisté v pospolitosti a čiperně šest hodin vyhrazených tanci
uprostřed předseda KČT Třebíč Ing. Ladislav Tomáš, vlevo za ním místostarosta obce Ždírec pan Pavlík

Zde je namístě zmínit, že oba představitelé obce, starosta Bohuslav Fiala i místostarosta Stanislav Pavlík se k turistům chovají velice vstřícně a svou přízeň projevují i tím, že se zúčastňují naší akce pořádané ve Ždírci. Turisté jsou si toho vědomi a na konci března 2019 pomohli obci při zalesňování pasek po kůrovcové kalamitě, i letos jsou připraveni k této činnosti, což bylo domluveno právě dneska při setkání v kulturním domě.

této akce, při níž většina turistů absolvuje před příchodem do sálu pěší výšlap, se zúčastňuje kolem 120 lidí
pořadatelé zajistili občerstvení, které je v ceně vstupenky
bez komentáře 🙂
v kulturním domě ve Ždírci je dobré zázemí pro výdej občerstvení
Iva Křížková z KČT Bedřichov oděna slušivou zástěrkou pomáhala při roznášení večeře

Zlatým hřebem programu bylo očekávané vystoupení rokenrolových tanečníků – jako pokaždé předvedli výborné výkony!

tanečníci rokenrolového klubu Elvis Jihlava nastupují se svým trenérem Ing. Vilibaldem Prokopem na parket
nejmladší taneční pár vzbuzoval údiv svým uměním
dívčí taneční formace
při některých figurách se přihlížejícím tajil dech

Zcela jinému tanečnímu žánru se věnují děvčata z klubu Bonanza:

usměvavé tanečnice z klubu Bonanza
děvčata z Bonanzy předvedla dvě vystoupení

Každou taneční sérií se přibližoval závěr, před 23. hodinou přijel objednaný autobus a odvezl juchající turisty do Jihlavy. Pro nás pořadatele nastala „druhá směna“ – úklid objektu a odvoz všeho vybavení – máme to ale léty už nacvičené a turisté se chovají skvěle, takže uvést vše do pořádku není nesnadné. 🙂

pořadatelé z KČT Čeřínek „vynesli“ při dnešní příležitosti svá nová trička
turisté z Polné se loučí a těší se na další setkání
úklid šel pořadatelům pěkně od ruky, neboť turisté byli vzornými účastníky tanečního reje

Fotky výše uvedené mi laskavě poskytli Věra a Jirka Veselí.

Myslím, že na závěr by se dala použít parafráze známé reklamy: některé akce nestárnou, ale zrají! 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*