Happening PAMATUJ! v Parku Gustava Mahlera 2022

Středa 9. března 2022

Na pozvánce je uvedeno proč a kam nás Pěvecký sbor Foerster Sokola Jihlava zve k účasti.

Do parku přišlo asi 60 lidí, kteří úvodem vyslechli izraelskou hymnu, poté přečetla jedna ze členek pěveckého sboru text Ladislava Vilímka, archiváře a historika, který podrobně zmapoval osudy židovských občanů z Jihlavy a okolí ve 20. století a ze zdravotních důvodů se nemohl osobně zúčastnit.

Iva Svobodová mi poskytla fotografii pěveckého sboru v Parku Gustava Mahlera.

Získala jsem povolení uvést na našich stránkách text pana Ladislava Vilímka, který vyslechli účastníci setkání – myslím, že stojí za přečtení a zamyšlení.

Vážení spoluobčané,
scházíme se dnes opět na tomto místě po dvouleté přestávce. Náš happening Pamatuj se musel v důsledku epidemie odmlčet. Opět si dnes připomeneme tragické osudy našich židovských spoluobčanů po nacistické okupaci naší země po 15. březnu 1939.
Ještě než okupanti do našeho města přijeli, byl hákovými kříži pomalován Husův pomník na náměstí Svobody a vytlučeny výlohy tří desítek židovských obchodů.
A nejen to, v listopadu 1938 do města přišlo prvních 1148 uprchlíků ze Sudet spolu s tamními státními zaměstnanci. Další vlna přišla ještě v únoru 1939 z Ostravska a Těšínska.

Ve čtvrtek 30. března 1939 v nočních hodinách vyhořela židovská synagoga stojící na tomto místě a v noci ze 7. na 8. dubna byla vypálena obřadní síň na zdejším židovském hřbitově. Započalo sčítání všech židovských obyvatel ve městě včetně přesného popisu jejich bydliště, které pak bez souhlasu úřadů a gestapa nesměli opouštět.
Celkem 535 osob, jednotlivců či rodičů s dětmi, bylo z Jihlavy násilně a postupně vystěhováno do Prahy a další byli vystěhováváni do okolních českých měst a městeček.

Heslem nacistického vedení města byla „Jihlava bez židů“. Od 27. září 1939 Oberlandrat Iglau zaregistroval ve městě 557 židů, jejichž úbytek byl měsíčně sledován až do 3. září 1941, kdy v Jihlavě zůstalo posledních 20 osob. Źidé byli rozváženi do Polné, Třeště, Telče, Velkého Meziříčí, Moravských Budějovic, Brtnice, Batelova a Žďáru nad Sázavou.

Židovské děti byly vyloučeny ze všech škol, devět lékařů v Jihlavě bylo zbaveno výkonu lékařské praxe, osm advokátů bylo zbaveno funkce. Všechny byty vystěhovaných rodin i jednotlivců byly podrobně inventarizovány a všechen majetek byl odhadnut a rozvezen do skladišť v synagogách ve Velkém Meziříčí a v Třešti a vzácné předměty, gobelíny či obrazy byly uloženy ve skladě židovské firmy Bondi v Jihlavě.

Počátkem května 1942 Oberlandrat Iglau rozhodl převézt všechny židy ze svého území do Třebíče, což bylo provedeno ve dvou etapách. Dne 18. května bylo odtud odvezeno osobním vlakem prvních 721 osob do Terezína, z nichž se konce války dočkalo v různých koncentračních táborech 42 osob.
Druhý transport odjel z Třebíče 22. května a osobním vlakem dopravil do Terezína celkem 650 osob, z nichž se osvobození dočkalo pouhých 18 osob. Skutečností je, že řádná Židovská náboženská obec v Jihlavě už nebyla po druhé světové válce obnovena. Potřebný počet židovských souvěrců už se nenaplnil.

Kdo z přítomných sleduje události na Ukrajině, nemohl přeslechnout zprávu o poničeném památníku židovským obětem holocaustu v Kyjevě. Ruská vojska ničí vše.
Umírají lidé různých vyznání. Na Ukrajině žije dodnes mnoho židovských rodin a samozřejmě mnoho katolíků, pravoslavných, evangelíků. Dodnes žili pospolu v klidu a míru, tak jako celá Evropa, než přišla tato ruská agrese.
Vzdejme minutou ticha úctu jejich hrdinství, jejich boji za svobodnou Ukrajinu. Přejme jim šťastný konec této nevýslovné válečné hrůzy.
Ladislav Vilímek, Rounek

Shromáždění bylo ukončeno zpěvem české hymny a položením květin na místě někdejší vypálené synagogy.

Tato fotografie Jiřího Varhaníka byla zveřejněna v Jihlavských listech v pátek 11. 3. 2022.

Související články:
Happening PAMATUJ!
Happening v Parku Gustava Mahlera 2019
Happening PAMATUJ! v Parku Gustava Mahlera 2020

Jedna odpověď na “Happening PAMATUJ! v Parku Gustava Mahlera 2022”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*