Zámek Úsobí u Havlíčkova Brodu

Trasa Černý rybník – Kosovy – kaple Andělů strážných – městys Úsobí
Středa 26. října 2022

Iva potřebovala prozkoumat trasu, kterou chce nabídnout účastníkům vycházky tradičně pořádané vždy na konci prosince. Ráda jsem ji doprovázela.
K hájence V Horách u Větrného Jeníkova jsme dojely autobusem a šly odtud směrem k Černému rybníku – místy byla cesta hodně špatná, rozježděná auty, odvážejícími vytěžené dřevo – bylo třeba se vyhýbat, obcházet rozsáhlé plochy se spoustou bláta…

Došly jsme k Černému rybníku, tam bylo nádherně, hladina nehybná, kolem barevné listí na stromech. Fakt je, že místa, která jsme mnohokrát prošli, byla teď kvůli holinám k nepoznání, úplně změněná krajina.
Všechny následující obrázky pořídila Iva – děkuji za práci a souhlas k jejich uvedení. 🙂

Černý rybník leží mezi obcemi Smrčná a Větrný Jeníkov ve výšce 654 m n. m. – býval obklopen hustými lesy.

Od rybníka jsme šly lesní cestou a dostaly se na velkou křižovatku nad dálnicí, bylo třeba necelého půl kilometru jít po silnici, pak teprve zase na polní, líbeznou cestu. To ale není nic dobrého pro hromadnou vycházku, i když trasa přes Kosovy ke zbytkům kaple Andělů strážných byla opravdu krásná.

Luční cestou k osadě Kosovy, která je součástí Úsobí.
Barevná podzimní Vysočina – cesta vede k „Andělíčku“.
Na rozcestí nedaleko bývalé kaple.
Kapli Andělů strážných na kopci nad Úsobím nechal v roce 1715 vybudovat vlastním nákladem farář D. Dvořák.
Kaple byla výnosem Josefa II. V roce 1783 zrušena, postupně chátrala a dochovaly se jen zbytky.

Od Andělíčka jsme šly do Úsobí – nejdříve kolem hřbitova, pak kolem kapličky a stále z kopce do vsi.

Sestoupili jsme 100 výškových metrů k patě kopce, kde se už ve 13. století usadili lidé, jejichž potomci v současnosti nazývají své bydliště městys Úsobí.

Ve 13. století bylo zdejší území řídce osídlené a pokryté hlubokými lesy, údolím Úsobského potoka patrně vedla stezka. Přesný letopočet ani zakladatel obce není znám – zřejmě náležela k velkostatku v Herálci a společně s ním patřila do roku 1233 klášteru v Želivě (premonstrátům) nebo řádu Německých rytířů.
První písemná zmínka o Úsobí pochází z roku 1307. Tehdy získali zdejší panství od Rožmberků pražští biskupové a arcibiskupové. Vlastnili ho až do roku 1436, kdy přešlo do vlastnictví rodu Trčků z Lípy, kteří drželi Úsobí až do roku 1601.

Úsobí dosáhlo největšího hospodářského rozvoje během 18. století, kdy vlastnili panství příslušníci rodu Leopolda Fučikovského z Grünhofu – byl přestavěn zámek i kostel, v roce 1779 byla založena brusírna skla, jejíž tradici a prosperitu rozvíjel rod Sacherů, Wagnerů a Grossmannů. Do začátku 20. století se zde brousilo sklo sodnodraselné a po něm olovnatý křišťál.
V roce 1945 byla brusírna znárodněna a v roce 1997 Sklárny Bohemia Jihlava přerušily téměř 220 let trvající tradici broušení skla v Úsobí tím, že zde ukončily činnost.
V současné době žije v Úsobí 708 obyvatel.

Opravený kostel sv. Petra a Pavla září výraznou barevnou fasádou.
Památník bývalému majiteli zámku – repliku erbu nechal vybudovat nynější majitel, originál je na fasádě zámku v nádvorním traktu.
Průčelí kostela při pohledu z náměstí – původně byl kostel gotický ze 13. století, přestavbu do dnešní podoby uskutečnil v roce 1760 stavitel Aigl z Jihlavy.
Kaple sv. Barbory sloužila v době vzniku v 18. století jako kostnice na hřbitově u kostela.
Náměstí v Úsobí – v městyse žije 708 obyvatel.
Pieta před farou pochází také z 18. století.
V kapli sv. Barbory vznikla před několika lety galerie – je zde výstava prací místního rodáka, nadějného malíře, který ve 20ti letech zahynul při dopravním neštěstí.
Kašna na náměstí v Úsobí u Havlíčkova Brodu.

Sestoupily jsme dolů po silnici k Panskému rybníku a po kamenném mostě přes Úsobský potok, který je levostranným přítokem Sázavy, přešly k místnímu zámku, cíli naší vycházky.

Pozdně barokní zámek v severozápadní části obce Úsobí byl vybudován ve 2. polovině 18. století.
Sv. Josef s Ježíškem na silničním kamenném mostě u Panského rybníka nedaleko zámku.
Sv. Florián i další tři sochy jsou na mostě jako repliky – originály jsou uloženy v zámku.
Sv. Donát je ochráncem před krupobitím a úderem blesku – je tedy vlídným a soucitným patronem zemědělců.

Patrová budova trojkřídlého zámku se zvýrazněným balkonem byla vybudována v 18. století, po roce 1830 upravena empírově. V zadním traktu se dochovala kaple Panny Marie, sv. Floriána a sv. Donáta, v zámeckém parku je osmiboký empírový letohrádek z doby kolem roku 1825. Po roce 1948 byl zámek znárodněn a sloužil jako léčebna dlouhodobě nemocných, pak léta chátral a v roce 1999 jej jako ruinu vydražil Ing. Jaromír Polák, čímž se objekt stal majetkem jeho rodiny. Vlastníma rukama vše opravují – kdysi jsme tu byli, viděli zříceninu, po několika letech byly znát pokroky, dnes je radost sem zavítat.
Provedl nás majitel Ing. Polák a s chutí ukazoval výsledky své práce – opravdu se bylo čím chlubit.
V zámku je několik vývěsek, kde je jak historie dávná, tak nedávná, fotografie před a po rekonstrukci. V půdním patře rozlehlé budovy je několik pokojů k pronajímání – každý jiný, všechny jsme s Ivou s nadšením prohlídly.
Majitel byl velmi vstřícný, rád odpovídal na naše dotazy, přislíbil možnost prosincové prohlídky pravděpodobně třicetihlavé turistické skupiny.

K zadnímu traktu zámku Úsobí přiléhá park.
V zahradním altánu, bývalém letohrádku, umístil majitel zámku papoušky Ara ze Sibiře, kteří snesou mráz až 50° C, tedy je nemusí na zimu stěhovat do budovy.
Kaple Panny Marie, sv. Floriána a sv. Donáta vznikla roku 1758, současný vlastník ji zrekonstruoval.
Zámecké apartmá.
V jednom z křídel vybudoval majitel příjemnou krčmu nazvanou Šenk u Bílé paní – i tento zámek má svoji, a také jiné legendy, které se vztahují k dřívějším majitelům.

Byly jsme velice spokojené, pohodlně jsme stihly autobus v 15.15.

Od hájenky V Horách k Černému rybníku, odtud po MTZ do osady Kosovy, zastávka u bývalé kaple Andělů strážných, sestup do Úsobí, návštěva zámku a parku = asi 10 km

Domluvily jsme se, že vyzkoušíme ještě jednu trasu, která vede do Úsobí z Věže, protože ta dnešní má mnohá úskalí: bahnité cesty, ale hlavně pro pěšáky nepříjemná silniční křižovatka, kterou je nutné překonat cestou od Černého rybníka k Úsobí.

Související článek:
Kosovy – Úsobí – Květinov – Kvasetice – Poděbaby – Havlíčkův Brod

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*