Seminář vedoucích a cvičitelů turistiky v oblasti KČT VYSOČINA pořádaný v okolí Světlé nad Sázavou

Víkend prožitý v okolí Světlé nad Sázavou

15.–16. října 2011

Už hezkou řádku let se dodržuje v oblasti KČT VYSOČINA tradice pořádání turistických seminářů – v polovině října převezme některý z odborů starost o organizační zajištění akce a v určeném termínu se sjede vždy kolem šedesáti turistů, kteří vyslechnou nejen novinky z úst členů oblastního výboru, ale popovídají si a domluví mnohé akce pro příští sezónu. To je suché konstatování, ale ve skutečnosti je při semináři vždycky veselá a přátelská atmosféra – jinak by tam turisté ve svém volném čase nejezdili.

Letos se ujali role hostitelů kolegové z odboru KČT Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou a ve spolupráci se členy oblastního výboru nám připravili zážitkový víkend. Sešli jsme se v sobotu 15. října v rekreačním zařízení Ředkovec u Světlé nad Sázavou a po krátkém uvítání jsme v 9:30 vyrazili na komentovanou vycházku.

Trasa: Ředkovec – Nová Ves – Světlá – Skála – Dolní Březinka – chata Na Modlani – Mrzkovice – Mariadol – Malý Mlýnek – Radostovice – Horní Lesy – Broumova Lhota – Ředkovec = 21 km

trasa vycházky v okolí Světlé 15.10.2011

Pohlédnete-li na mapu, uvidíte, že pořadatelé vybrali atraktivní cestu do Světlé – vedla kolem rybníků s názvy Zlatokopy, Vrbí, Světelský a Sázavan – jak průzračná jména rybníky mají, tak čistá a světlá nálada panovala ve slunečně štiplavém ránu.

slunečné sobotní ráno u světelských rybníků

A zkuste si představit jak čerstvo bylo v nádherném zámeckém parku, kde jsme obdivovali další vodní plochy

rybník v zámeckém parku

a přecházeli po Čertově ocelovém klenutém můstku nad strží vyhloubenou potokem a dřevěném Andělském mostku, jenž byly vystavěny spolu s dalšími romantickými stavbami na konci 19. století při zakládání šestnáctihektarového parku.

úchvatné přírodní divadlo

Přicházeli jsme do města a vzpomínali na 17. březen roku 2007, kdy bylo ve Světlé zahájení jarní turistické sezóny v oblasti KČT VYSOČINA. Tehdy bylo náměstí plné turistů, pořadatelé dokázali pro všechny připravit zajímavé trasy i doprovodný program.

náměstí ve Světlé bylo 17.3.2007 zcela zaplněno turisty

Zahájení jarní turistické sezóny ve Světlé v roce 2007

A považte, že to je odbor, který čítá kolem čtyřiceti členů; právě letos oslavují 30. výročí svého vzniku. Při této příležitosti připravili výstavu z činnosti v uplynulých letech – ta má potěšit turisty a dát jim možnost zavzpomínat nad fotografiemi, diplomy a medailemi, ale také informovat veřejnost a oslovit případné zájemce o změnu životního stylu.

Výstava byla instalována ve vstupní hale sportovního zařízení Pěšinky a bez přehánění říkám, že pravověrného turistu vzala za srdce – byla obsáhlá, ale přehledná, opatřená hutným komentářem, členěná podle přesunových prostředků a časových úseků – jedním slovem: povedená.

nádherný prostor pro výstavu - vstupní hala sportovního zařízení

jeden z panelů na výstavě

Autor výstavy Jarda Vála mi poskytl všechny textové materiály a laskavě povolil zveřejnění. Jsem přesvědčená, že rádi nahlédnete do činnosti úspěšného a čilého odboru, proto zařadím Jardův text o výše zmíněném ZJTS 2007 a o oblíbeném pochodu Cestami Jaroslava Haška, který už řadu let světelští turisté pořádají.

Zahájení jarní turistické sezóny v oblasti KČT Vysočina

V sobotu 17. března 2007 se náměstí Trčků z Lípy stalo dějištěm slavnostního zahájení jarní turistické sezóny v oblasti KČT Vysočina. Akci, kterou každý rok zabezpečuje některý odbor z oblasti Vysočina, tentokrát pořádal KČT Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou ve spolupráci s městem Světlá n. S., a přihlásil se tak k oslavám 800. výročí první zmínky o Světlé.

O 9. hodině k turistům shromážděným před radnicí krátce promluvili starostka města Lenka Arnotová, místostarosta Josef Böhm a členka oblastního výboru Míla Bradová, která poté se starostkou uvázala novou stuhu k velkému klíči, jímž byla nová turistická sezóna symbolicky odemčena. Slovo symbolicky je v tomto případě zcela namístě, protože opravdovým turistům sezóna nikdy nekončí…

Pro pěší turisty jsme připravili trasy 11 a 21 km, pro cyklisty 31 km. Pro všechny byla společná kontrola s občerstvením na Modlani. Navíc byla možnost ve Světlé si zdarma prohlédnout středověké podzemí a na Lipnici navštívit hrad a jeho sklepení.

Akce se zúčastnil do té doby rekordní počet 669 turistů. V cíli, stejně jako předtím na startu, vyhrávala country skupina Fernet, účastníci pochodu obdrželi diplom a speciální razítko, mohli si zakoupit novou výroční turistickou známku a drobné suvenýry.

V duchu vzpomínkovém je i cenná fotografie z doby založení odboru: vidíme dvě výrazné osobnosti světelské turistiky – vlevo je dnešní předseda odboru Jaroslav Mikeš, vpravo Pavel Domkář.

Jarda Mikeš a Pavel Domkář v době založení OKČT Světlá

Dálkový pochod Cestami Jaroslava Haška

Rok a půl po založení odboru KČT, konkrétně dne 11. září 1982, se jeho členové odvážně pustili do uspořádání 1. ročníku dálkového pochodu, kterému dali název Cestami Jaroslava Haška. Hlavními organizátory byli Jaroslav Vála, Jaroslav Mikeš, Bedřich Šturc a Pavel Domkář. Účast 103 turistů byla podnětem, aby v pořádání pokračovali i v dalších letech. Od roku 1986 se pochod koná vždy poslední srpnovou sobotu.

Když v roce 1988 probíhaly oslavy nazvané „100 let organizované turistiky“ (protože 100. výročí založení KČT se slavit nesmělo), přibyla stokilometrová trasa, v té době první a jediná na okrese. Hned si získala své příznivce, kterých zpočátku přijíždělo kolem padesáti, ale později se jejich počet snižoval, a tak v roce 2005 jsme tuto trasu – nejen z tohoto důvodu – zrušili. Trend posledních let ukázal, že největší zájem je o trasy kratší a také o cyklotrasy, proto jsou od roku 2000 součástí akce také trasy pro cyklisty.

V roce 2007 byl pochod sekcí IVV-IML Programové rady KČT zařazen mezi deset přestižních pochodů IVV v republice, což pro ty, kteří plní podmínky příslušného záznamníku, znamenalo povinné absolvování pochodu. Obdobné je to s jeho zařazením do akce Dvoustovka, preferující dvě stě významných dálkových pochodů v celé republice.

DP Cestami Jaroslava Haška je pojem, který má v celostátním kalendáři akcí KČT svoje pevné místo a přijíždějí na něj turisté ze všech koutů republiky.

Jeden z organizátorů letošního semináře, Jaroslav Vála, už nás vyhlížel

Jarda Vála vyhlíží turisty

a hned po našem příchodu nás protáhl dvě stě metrů dlouhými podzemními chodbami. Velmi fundovaně pohovořil o historii města a podzemí,

Jarda Vála poskytl turistům informace o světelském podzemí

upozornil na důkladně opracované klenby, ukázal nám předměty a pracovní nástroje nalezené zde archeology.

délka zpřístupněných chodeb je přes 200 metrů

Na světě se mezi tím udělalo příjemné teplíčko, a tak jsme si vyšlápli přes město po ČTZ směrem k Ledči. Hned u silnice mají ve Světlé tento pohledný, sto třicet centimetrů vysoký kříž, o jehož původu není jasno (byl prý sem přemístěn kvůli výstavbě sídliště).

kamenný kříž ve Světlé nad Sázavou

další utěšené podívání bylo ze Skály – sličná Sázava zdobí město v každé roční době:

pohled ze Skály

V chatě Na Modlani, v místě s překrásným výhledem do kraje, pro nás uchystali světelští turisté překvapení – dostali jsme oběd, masíčko chuti mandlové, na roštu ve venkovní peci pečené…

výborný oběd v chatě Na Modlani

Vraceli jsme se k Sázavě – další zastávka, dokonce s ochutnávkou kukuřičných výrobků, byla u Mrzkovického mlýna, zároveň jsme vyslechli povídání o provozu, o nástrahách, které číhají na výrobce – není snadné poctivě podnikat.

ochutnávka kukuřičných výrobků z Mrzkovického mlýna

Jakmile jsme přešli závěsný most nad Sázavou, ocitli jsme se na ŽTZ v Mariadole

most přes Sázavu dělí Mrzkovice od Mariadolu

a procházeli jsme pěšinami, kterými často chodívali spisovatelé Jaroslav Hašek s přítelem Zdeňkem Matějem Kudějem (1881–1955) i malíř Jaroslav Panuška. Bývali hosty v Malém Mlýnku

Malý Mlýnek, kde bývali často hosty Hašek, Kuděj a Panuška

i pověstnými veselými kumpány v radostovické hospodě.

V Radostovicích jsme odbočili ze žluté značky a kolem hájenky Horní Lesy a přes Broumovu Lhotu jsme se neznačenou cestou vrátili do Ředkovce, abychom se začali věnovat teoretické části semináře. Což jsme skvěle zvládli. Po večeři jsme vyslechli povídání cykloturistů manželů Blažkových, členů OKČT Světlá, o jejich cestě Beneluxem, a pak už byla zábava, podpořená hudbou country skupiny. Přítomní turisté z Třebíče a Trnavy nezklamali naše očekávání – jejich dokonalé převleky a parodické výstupy, tentokrát na téma „školní a učňovská mládež“, vyvolávaly salvy smíchu. A smích je zdravý stejně jako procházky lesem.

Neděle 16. října začala zprávami sekretářky oblasti KČT VYSOČINA Ing. Míly Bradové – zprávy byly dobré neb kromě jiného hovořila o dotacích, které se na nás hrnou… Pak už zase výšlap, dneska na stranu lipnickou.

Trasa: Ředkovec – Volichov – Vítonín – Lipnice – lomy – Vilémovec – Broumova Lhota : Ředkovec = 16 km

Poznávací vycházka v Lipnici nebyla zaměřena na hrad, nejvýraznější dominantu, ale na putování po stopách Jaroslava Haška (1883–1923), který v Lipnici trávil závěr svého života a je na zdejším hřbitově pochován. Pod hradem je v domku, jenž koupil a v němž zemřel, Památník Jaroslava Haška, naproti přes ulici je spisovatelova busta. Mířili jsme na hřbitov a kousek před ním uviděli novou bronzovou sochu Haškovu; dopolední sluníčko (díky za něj) však neumožnilo její lepší záběr.

socha J. Haška v Lipnici

V popisech vycházek, které jsme dostali od pořadatelů, píše Jaroslav Vála zajímavě o tomto pomníku:

Na prostranství při cestě ke hřbitovu se nachází bronzová socha Jaroslava Haška. Byla za velké slávy odhalena Spolkem pro oživení nesmrtelnosti Jaroslava Haška dne 26. července 2008. Představuje spisovatele sedícího na kameni a pochází od akademického sochaře Josefa Malejovského (1914–2003), autora například sochy Aloise Jiráska v Hronově, Jana Žižky v Trocnově, Bedřicha Smetany v Praze či bratří Čapků ve Svatoňovicích. Haškova socha je v nadživotní velikosti a váží kolem jedné tuny. Původně měla stát na Olšanském náměstí v Praze na Žižkově, kde byl v roce 1983, při příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Haška, položen základní kámen budoucího památníku. Malejovský začal na soše pracovat, aby byla odhalena ke 105. výročí, jenomže – jak řekl spisovatelův vnuk Richard Hašek – po jejím dokončení zasedaly ideologické a další komise, které rozhodly, že socha je příliš symbolická. Hašek na ní sedí značně bohémsky, má nohy křížem a jednu ruku strčenou za kšandu, což nepřicházelo v úvahu. Soudruzi tenkrát rozhodli, že socha je ideově nevhodná a že nemůže být na Žižkově instalována. Skončila v depozitáři Galerie hlavního města Prahy a po čase byla přesunuta do hangáru letiště Raná u Loun. Ironií osudu se stalo, že po roce 1989 byly k Haškovým nohám sváženy pomníky Fučíka, Zápotockého, milicionářů a nakonec i Vladimíra Iljiče z dejvického „kulaťáku“.

Po více než dvaceti letech od vzniku sochy a po mnoha jednáních došlo k dohodě, že se stane majetkem obce Lipnice nad Sázavou a že bude instalována nedaleko místa, kde Hašek napsal podstatnou část Švejka. A tak se také stalo.

Pár kroků odtud je hrob světově uznávaného spisovatele, novináře, bohéma, autora humoristického románu o dobrém vojáku Švejkovi, přeloženého do více jak padesáti jazyků.

hrob Jaroslava Haška na lipnickém hřbitově

Je odtud velmi hezký pohled na hrad, jemuž je v poslední době věnována všestranná péče, kterou si bezpochyby zaslouží.

hrad Lipnice je impozantní ze všech stran

Druhá část vycházky patřila lipnickým lomům – na přiložené mapce Lipnice a jejího bezprostředního okolí vidíte, kolik lomů je v lesích. Lomy dříve zaměstnávaly asi 700 kameníků z okolních obcí, nyní jsou opuštěné.

prohlídka Lipnice a lomů v okolí 16.10.2011

Vysočinského výtvarníka Radomíra Dvořáka (*1959) napadlo, jak zatraktivnit vycházky k zatopeným lomům a zároveň vzdát hold dílu Jaroslava Haška. Během několika let vytvořil reliéfy v žule, které po právu přitahují spousty návštěvníků. Už několikrát jsem o nich psala (10/2007 a 11/2007), dnes je zde uvedu souhrnně.

Cestou k lomům uvidíme pod lipnickým náměstím Jednohubku a la Jurajda (kuchař z knihy o Švejkovi), 540 cm vysoký objekt vytvořený R. Dvořákem a J. Fiegerem v roce 2005.

Jednohubka

Párátkem z akátového trámu jsou připíchnuty kousky žuly liberecké, lipnické, světelské a amfibolitu tak šikovně, že pětitunový kolos působí vzdušně, lehce a úsměvně.

Pro tři, nyní už slavné objekty z lipnických lomů Ucho, Ústa a Oči, se začal užívat název Národní památník odposlechu jako asociace na špehovací aféry ze Švejka, komunistické tajné sledování všeho a všech a konečně i současné odposlechové aféry.

První bylo Bretschneiderovo ucho, třímetrový boltec vytesaný roku 2005 v žule R. Dvořákem a jeho žáky z lipnického kamenického učiliště.

Bretschneiderovo ucho

Rok poté vznikl reliéf Ústa pravdy, rovněž skoro třímetrový, volně inspirovaný slavnou mramorovou turistickou atrakcí z římského kostela, přizpůsobený dnešní „počítačové“ době (na pohyblivé kouli vložené v ústech jsou nápisy Enter a Exit).

Ústa pravdy

Abychom na vlastní oči uviděli Zlatý voči, museli jsme zajít asi půldruhého kilometru do lomu Střelnice mezi Dolním Městem a Lipnicí. Dolní Město je vlastně původní historická Lipnice, ta horní, dnešní, vznikla až na začátku 14. století s vybudováním hradu.

Zlatý voči

Zlatý voči vznikly v roce 2007 a tím byla dokončena série „sledovacích“ lidských smyslů. (Radomír Dvořák je také autorem Havlíčkova Hyde Parku, vzniklého v roce 2006 při příležitosti 185. výročí narození K. H. Borovského na nábřeží Sázavy v Havlíčkově Brodě a Karyatid ve Štokách. Pamětní desku, vytvořenou sochařem Dvořákem v roce 2008, připomínající Haškův a Panuškův příjezd na nádraží do Světlé, jsme zatím nenafotili, snad někdy příště…)

Nedělní procházka „lipnická“ ve společnosti přátel dokonale vyhověla i těm nejvyšším požadavkům na uspořádání úspěšné turistické akce. Stejné hodnocení platí i o sobotní „světelské“ poznávací vycházce, o teoretické části semináře nemluvě. Nezbývá než se těšit na příští setkání vedoucích a cvičitelů v oblasti KČT VYSOČINA – laťka je hodně vysoko!

A ještě obligátní foto účastníků:

účastníci semináře vedoucích a cvičitelů turistiky ve Světlé nad Sázavou

Loňský seminář se konal na Čeřínku, v článku o něm naleznete odkazy na předchozí pořádaná školení.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*