Počátek cesty

Doplněné a upravené vydání knihy o Gustavu Mahlerovi
Pondělí 25. června 2012

Často, velice často, slyšíme kolem sebe zprávy, které nás netěší, některé přímo rmoutí, ale když jsme otevřeli dopis a na kartičce si přečetli jaká kulturní událost nás čeká, svět se rozsvítil.

Věděli jsme o tom, že pracovníci jihlavského archivu připravují nové vydání velice úspěšné publikace Počátek cesty, která vznikla v roce 2000 při příležitosti oslav 140. výročí narození Gustava Mahlera a byla již zcela rozebrána, a těšili jsme se na ni.

V poslední době trvale roste zájem o studium dokumentů uchovávaných v městě dětství a mládí geniálního dirigenta a skladatele – jím předpověděný „čas přišel“ a Mahlerova hudba vítězí na světových a konečně i domácích pódiích. V minulých letech bylo podniknuto mnoho kulturních aktivit, které přivádějí do Jihlavy odborníky a ctitele jeho hudby z celého světa kvůli studiu dokumentů týkajících se nejen slavné osobnosti, ale i prostředí, z něhož vzešel.
Státní okresní archiv Jihlava vlastní mnoho písemných dokumentů vztahujících se k osobě Gustava Mahlera a jeho rodině a ukazuje se, že i v této probádané oblasti se stále ještě objevují nové. Právě ty nově objevené písemné prameny byly zařazeny do tříjazyčné publikace, která vyšla ve druhém, doplněném a upraveném vydání.

Redakční práce se ujal archivář Petr Dvořák, graficky upravila knihu Eva Bystrianská, reprodukované dokumenty a fotografie pocházejí převážně ze sbírek archivu v Jihlavě.

Při prezentaci ve velké gotické síni jihlavské radnice vyprovodilo knihu do světa a popřálo jí úspěch, pozornost a vděk čtenářů několik řečníků, od nichž jsme se dozvěděli genezi této stěžejní publikace, v níž je možné prostudovat archiválie týkající se nejen prvních patnácti let pozdějšího hudebního velikána, ale také širší rodiny Mahlerů v době od 2. poloviny 19. století do prvního desetiletí století dalšího, protože Mahler, ačkoliv pobýval nejen ve Vídni a jiných evropských, ale i amerických městech, nikdy nepřerušil spojení se svým jihlavským učitelem hudby Heinrichem Fischerem (1828–1917) ani přáteli z mládí a do konce života měl v Jihlavě domovské právo.

Po slavnostním obřadu jsme poprosili Mgr. Petra Dvořáka o podpis, čímž pro nás novotou vonící výtisk získal punc ryzosti.

A věřte, že procházet těmi zpřístupněnými dokumenty je vzrušující, navíc jsou k dispozici popisky a překlady. Reprodukované archiválie jsou rozdělené do tří tematických okruhů – Rodina – Studentská léta – Návraty, dále nalezneme informacemi napěchované oddíly nazvané Charakteristika písemných pramenů, O čem vypovídají prameny, Dětství a mládí Gustava Mahlera v tisku a literatuře a Připomínky Gustava Mahlera v Jihlavě, na nichž se vedle Petra Dvořáka autorsky podílejí Renata Pisková (ředitelka archivu) a Vlastimil Svěrák, na konci publikace je Soupis reprodukovaných archiválií.

Zařadím jeden dokument ofocený z knihy, k němuž přísluší tento popisek:
Pohlednice zaslaná Gustavem Mahlerem z rakouské obce Mittewald bei Villach Heinrichu Fischerovi. Bez data, asi 1900–1905.

Text na pohlednici:
Nejsrdečnější pozdravy od starého přítele. Měl jsem velikou radost, když jsem slyšel, že se Vám daří dobře. Pozdravujte prosím naše podepsané přátele.       Váš starý Mahler

O Heinrichu Fischerovi, který významně ovlivňoval jihlavské hudební dění, se dozvíte více, kliknete-li na tento odkaz, o Gustavu Mahlerovi se dočtete ve článku Po jihlavských stopách Gustava Mahlera, jeho rodiny a přátel a v odkazech v něm uvedených nebo zadáte-li si heslo „Mahler“ do vyhledávače na našich stránkách.

Téhož večera se konal závěrečný koncert XI. hudebního festivalu Hudba tisíců – Mahler Jihlava 2012 – z Kalifornie přijel orchestr mladých Napa Valley Youth Symphony s dirigentem Ming Lukem a sopranistkou Carrie Hennessey, která přednesla Mahlerovy Písně potulného tovaryše, pak jsme slyšeli Gershwina a 5. symfonii Felixe Mendelssohna-Bartholdyho – tedy pondělí 25. 6. 2012 nebylo vůbec všedním dnem…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*