Historie nejstarší turistické chaty na Čeřínku

Prezentace vytvořená Ing. Janem Krejčím

V roce 2010 si připomínali jihlavští turisté 90. výročí založení Klubu českých turistů Čeřínek. Při této příležitosti vznikl sborník Historie a současnost a bylo sestaveno několik prezentací, jejichž autorem je Ing. Jan Krejčí.
Když jsme náš blog loni přemístili po pěti letech na jiné stránky, zjistili jsme, že ony umožňují tato dílka vložit a zájemci tak mohou spatřit historické fotografie týkající se turistiky, které Ing. Krejčí získal z jihlavského archivu.

Seriál prezentací je i vzpomínkou na významného člena odboru KČT Čeřínek, který před několika měsíci odešel prozkoumávat jiné cesty než po jakých dosud chodíme my.
V tomto článku tedy můžete kliknout na první z prezentací, ve které se dozvíte o stavbě a provozu chaty, postavené členy Českého spolku pro zimní sporty v roce 1913 na Čeřínku. Tady je její obrázek v současnosti:

Budete-li mít zájem o bližší informace, přečtěte si níže vložené odstavce ze sborníku, které se vztahují k tomuto tématu.

Historie nejstarší turistické chaty na Čeřínku

Český spolek pro zimní sporty a chata na Čeřínku

Od roku 1910 se v Jihlavě organizují čeští lyžaři, kteří se zpočátku považují za členy ústředního pražského spolku, ale 9. 2. 1912 je ustaven jihlavský odbor Českého spolku pro zimní sporty. Předsedou byl zvolen Václav Šícha, jednatelem František Beneš. Bylo rozhodnuto, že na vrchu Čeřínek,757 metrů vysokém, asi deset kilometrů jihozápadně od Jihlavy, bude pro potřeby lyžařů ze širokého okolí vybudována turistická chata tzv. alpského stylu. Podle plánů slavného lyžařského závodníka tehdejší doby, architekta Jarolímka, ji postavil za 12 000 Kč tesařský mistr Antonín Bílek z Batelova a byla předána veřejnosti dne 29. 6. 1913. Nádherné přírodní prostředí pro turistiku, vhodné svahy pro lyžování a snadná dostupnost Čeřínku se staly příčinou velké návštěvnosti a popularizace zimních i letních sportů.

Spolek organizoval výuku lyžování a jedním z instruktorů byl i nadporučík norské královské armády Nikolai Ramm Östgaard (30. 10. 1885–1. 1. 1958), který byl v roce 1910 poradcem našeho zástupce Schuberta na ustavujícím kongresu Mezinárodního lyžařského komitétu (CIS) v Oslu a závodil v lyžování za české země. Později se stal pobočníkem norského prince Olava, velmi aktivního lyžaře, pak maršálkem norského královského dvora a jeho kariéra vyvrcholila v roce 1934, kdy se stal předsedou Mezinárodní lyžařské federace (FIS), na jejímž založení se v roce 1924 aktivně podílel. Tuto funkci zastával do roku 1951, poté byl až do své smrti čestným prezidentem FIS. Jako významná osobnost se stal N. R. Östgaard držitelem mnoha vyznamenání.

V lyžařské chatě, hojně navštěvované, se 25. 12. 1914 konala valná hromada spolku, na níž byl zvolen předsedou Josef Kratochvíl, při následující valné hromadě v Třešti, 7. 11. 1915, se stal předsedou profesor Fiala z gymnázia v Telči, který v nelehkých válečných časech udržoval chatu v provozu a pořádal pro studenty lyžařské kurzy. Ze staniční knihy se dozvídáme, že v roce 1915 byla větší ze dvou místností v chatě vyzdobena pod vedením profesora Františka Fromka žačkami telčské malírny, které pokryly stěny ornamenty ve slováckém stylu.

Při této příležitosti je třeba připomenout zásluhy jednatele Českého spolku pro zimní sporty Františka Kopeckého, který rozhodně vystupoval proti snahám o zastavení činnosti spolku během světové války, i proti návrhům na prodej chaty a velice se angažoval při obnovení činnosti po skončení války. Se vznikem Československé republiky došlo ke změnám ve všech oblastech, a tak i na valné hromadě Spolku dne 29. 2. 1920 nově zvolený výbor s předsedou Janem Mládkem z Třeště promýšlel, jak řešit novou situaci. Dne 12. 12. 1920 na poslední valné hromadě rozhodli členové Českého spolku pro zimní sporty o svém rozpuštění a zároveň proběhla ustavující valná hromada nově vzniklého Turistického klubu Čeřínek v Jihlavě, jehož předsedou byl zvolen Mg.Ph. František Srdínko, který byl též veden (pod registračním číslem 77) jako aktivní člen Klubu českých velocipedistů, místopředsedou byl ustanoven JUDr. Jaroslav Červený a jednatelem František Kopecký.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*