Síň slávy české turistiky

Slavnostní uvedení odboru KČT Čeřínek a jeho prvního předsedy Františka Srdínka do Síně slávy české turistiky
Pardubice 2. dubna 2011
Prezentace Ing. Jana Krejčího

Ing. Jan Krejčí se mnoho let věnoval shromažďování historických materiálů o turistice v našem kraji, totéž platí o Ing. Míle Bradové a několika dalších nadšencích – výsledky jejich práce, ve kterých zmapovali počátky turistiky v našem regionu a následující stoletý, nepřetržitý vývoj této pro společnost důležité a prestižní organizace, daly oprávnění požádat o zařazení prvního turistického odboru na Jihlavsku a jeho předsedy do Síně slávy české turistiky. Na ústředí KČT putovala bohatá dokumentace, po jejímž prostudování rozhodli členové příslušné komise, že odbor KČT Čeřínek Jihlava a jeho první předseda František Srdínko jsou hodni této pocty a že slavnostní uvedení do Síně slávy se uskuteční na Celostátní konferenci KČT konané v Pardubicích 2. 4. 2011.

V následující prezentaci je zachycena historická chvíle, kdy je první osobnost a první turistický odbor z Vysočiny uveden do Síně slávy české turistiky.

Uvedení OKČT Čeřínek a jeho prvního předsedy Františka Srdínka do Síně slávy české turistiky

Máte-li zájem o podrobnější informace z průběhu slavnostního předání ocenění na konferenci v Pardubicích, dočtete se o něm ve článku z dubna 2011.
Zástupci OKČT Čeřínek a oblasti KČT Vysočina předali toto symbolické ocenění všem turistům z Vysočiny  při slavnostním shromáždění na jihlavské radnici za přítomnosti představitelů města a Kraje Vysočina.
Historie a současnost KČT Čeřínek je obsahem Almanachu z roku 2010.
Historie a současnost KČT Vysočina je zachycena ve Sborníku z roku 2012.
Prezentace, které byly přílohou dokumentace pro žádost o uvedení do Síně slávy české turistiky, najdete na našich stránkách v rubrice Prezentace.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*