Kaňon Doubravky – Léto v Železných horách

19. ročník dálkového pochodu a cykloturistické jízdy v Sobíňově
3. srpna 2013

Pořadatelé akce nabízeli pěším účastníkům pochodu výběr ze šesti tras, ale my jsme se tvrdohlavě zaregistrovali na stejnou jako pokaždé – údolí Doubravky je mocným lákadlem, zvláště v těchto horkých dnech, kdy rtuť v teploměrech šplhá nad třicítku a vidina chládku a balvanů obrostlých mechem je velmi přitažlivá.

Trasa: Sobíňov MTZ – Sopoty ČTZ – Bílek ZTZ – Sokolohrady – Čertův stolek – Kamenný potok – Horní mlýn ČTZ – kaňon Doubravky – Bílek – Sopoty – Sobíňov = 15 km

Vybaveni popisem trasy a mapkou vykročili jsme známým směrem k Bílku, krátce se zastavili v Sobíňově u smírčího kříže z roku 1620 a památníku obětem války.

Text na přiložené tabulce u kříže sděluje dávný příběh:
Léta Páně 1620 ve středu po početí Panny Marie zabit jest tuto Jakub, syn pana Jakuba Rychnovského, měštěnína města Chotěboře, písaře radního, od lidu vojanského zabit.

Podivuhodná řeka Doubrava počínající svůj tok poblíž Radostína na Žďársku sbírá své vody z velkého území (plocha povodí skoro 600 km2) a dříve než je předá u Záboří Labi, vystavuje je na své téměř devadesátikilometrové pouti na odiv v několika přírodních rezervacích a odpočine si v přehradní nádrži Pařížov (M+M Svatošovi – Železné hory 2007).

Přírodní rezervace Niva Doubravy je kousek od Sobíňova

a byla ustanovena proto, že v těchto místech zůstal zachován soubor mokřadních a lučních biotopů v jinak silně pozměněném úseku řeky Doubravy.

Lesní cestou jsme došli do Bílku a po zeleném značení na skalní ostroh Sokolohrad, na jehož vrcholku stával hrádek, ze kterého se do současnosti dochovaly jen terénní nerovnosti a zbytky propadlých sklepení. Sestoupili jsme příkrou stezkou do kaňonu Doubravky, přešli po mostě a vydali se vzhůru na protější svah k Čertově stolku. Pověst praví, jak přišlo skalisko ke svému názvu:
Vysoko nad řekou v jeskyni pod skálou bydlel poustevník, který sužoval své tělo mnohými půsty. Na blízkém kamenném sedadle se uvelebil čert a sváděl ubožáka vonnou krmí, hodoval, mlaskal a působil hladovějícímu muži muka. V zoufalství požádal poustevník o pomoc kněze, ten udělal na sedátku tři křížky svěceným olejem, a když se znovu čert chystal provokovat a usedl tam, zařval, až balvany padaly do řečiště. A zmizel navždy. Zůstal jen název místa jako připomínka události…

Obrázky z údolí Doubravky jsou ve článku z roku 2007.

U Horního mlýna, tam, kde je skautský památník,

jsme vstoupili na trasu 4,5 kilometru dlouhé naučné stezky kolem řeky Doubravy. Stezka zalesněným údolím s místy až svislými stěnami překonává výškový rozdíl 83 metrů, má jedenáct zastávek vybavených informačními tabulemi a vede botanicky cenným územím (vyskytuje se tu náprstník velkokvětý, měsíčnice, vzácné kapradiny).

V údolí Doubravy a části údolí Kamenného potoka, na rozloze 92 hektarů mezi Bílkem a Horním mlýnem u Chotěboře, bylo nalezeno přes 330 druhů rostlin, žije prý tu 82 druhů obratlovců.

Stav vody byl v letošním parném létě velmi nízký, neužili jsme si tedy jindy mohutného vodopádu ani pěnivých peřejí, balvany ve svazích nad řekou viděly po čase své kamenné bratrance obnažené v řečišti.

Cesta kolem Doubravky splnila naše očekávání, byli jsme svěží, a tak na zpáteční cestě jsme ještě prošli část (3,5 km) zeleně značené naučné stezky Sobíňov, která vznikla v roce 2005 zásluhou Jaroslava Jonáka, místního aktivního turisty, hlavního organizátora akce Léto v Železných horách.
První naše zastavení patřilo poutnímu kostelu Navštívení Panny Marie v Sopotech, místní části obce Sobíňov. Původní kostel ze 12. století nedostačoval, proto v polovině století 18. postavili nový a opatřili varhanami od Vojtěcha Schreyera. V roce 2011 dokončili Dalibor Michek a Anna a Petr Bezchlebovi kompletní opravy vzácného mistrovského nástroje a tak může hudba z historických varhan znovu znít pro potěchu současníků.
Stezka je dlouhá 6,5 kilometru a má 12 zastavení, to poslední je nazvané Tvrziště Soběnov.

Informace o tvrzi ze 14. století jsou tak zajímavé, že zařazuji foto infotabule.

V cíli nám sdělili, že se dnešní akce zúčastnilo přes 300 lidí, pěšáků i cyklistů – s mnohými z nich jsme se odpoledne potkali na zahradě obecního úřadu při posezení, které zpříjemňovala country kapela.

Povídání a obrázky z minulé návštěvy jsou ve článku M+M Svatošovi – Sobíňov 2011.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*