Po jihlavských stopách Gustava Mahlera, jeho rodiny a přátel, 2014

5. ročník vycházky, neděle 18. května 2014

V neděli 18. května, přesně v den 103. výročí úmrtí slavného skladatele a dirigenta, který v Jihlavě prožil dětství a mládí, uspořádal Klub českých turistů, odbory Tesla Jihlava a Čeřínek Jihlava, pátý ročník vycházky, která si postupně získává pevné místo na kulturní mapě města.

Účastníci se tradičně sešli ve 14 hodin v Parku Gustava Mahlera (PGM) a položili kytici květin ke skladatelovu pomníku – této role se ujali manželé Poukarovi, jihlavští patrioti, kteří dali podnět ke stavbě pomníku odhaleného v roce 2010 při příležitosti 150. výročí narození Gustava Mahlera.

Josef a Olga Poukarovi připomněli, že za několik dní, 26. května, se dožívá 90 let nejvýznamnější světový mahlerolog profesor Henry-Louis de La Grange, který byl také přítomen odhalení pomníku vytvořeného akademickým sochařem Janem Koblasou, a velmi oceňuje to, že tehdy mohl v Jihlavě, v autentických místech, natočit s francouzskými filmaři dokument o Gustavu Mahlerovi. V současnosti doplňuje pan profesor poznatky z Jihlavy do svého nejrozsáhlejšího díla – čtyřdílného Mahlerova životopisu.

Pozornost přítomných vzbudila i jejich informace o profesoru Jiřím Rychetském z Humpolce (1926–2012), tvůrci rodokmenu Gustava Mahlera a neúnavném propagátorovi geniální osobnosti skladatele, který za své dílo, na jehož základech stavějí další badatelé, obdržel od Mezinárodní společnosti Gustava Mahlera ve Vídni Zlatou medaili.

V přípravě vycházky se střídají odbory KČT Tesla Jihlava a KČT Čeřínek Jihlava – tak je to psáno, ale fakticky jde vždy o účinnou spolupráci – letos přivítala přítomné Iva Svobodová z OKČT Tesla a naznačila naši strategii: každý rok měnit program vycházky tak, aby účastníkům přinesla vždy nové zážitky a byla pro ně atraktivní – tentokrát ji zakončíme poslechem hudebních ukázek z díla Gustava Mahlera.

Měli jsme radost, že přes nepříznivé počasí (dokonce bylo příčinou zrušení pátečního slavnostního koncertu v PGM, který byl plánován jako jedna z akcí mahlerovského festivalu) přišlo hodně lidí – více jak šedesát účastníků nejen z Jihlavy, ale i z Pelhřimova, Havlíčkova Brodu, Sobíňova a Brna.

V úvodním výkladu se zaměřila historička umění a kultury Mgr. Jana Součková kromě základních životopisných údajů především na to, jak budoucí skladatel od dětství citlivě vnímal události v rodině, městě i v přírodě Vysočiny a uložené vjemy později vkládal do své písňové tvorby a mnohých částí symfonií.

Ještě pořád nás ten prostor okouzluje, nemůžeme se ho nabažit – proto další fotky:

Při další zastávce na náměstí vylíčila Jana Součková účastníkům vycházky dobu druhé poloviny 19. století, kdy Jihlava byla rušným městem a žila bohatým hudebním životem – v kasárnách sídlil 49. pluk s posádkovou hudbou řízenou Franzem Massakem a dennodenní setkávání se s dechovou hudbou mělo velký vliv na mladého vnímavého Gustava Mahlera.

Upozornila i na to, že už v deseti letech měl velmi úspěšný koncert v místním divadle a v průběhu let následovaly další, např. v hotelu Czap (dnes Dělnický dům), otevřeném v listopadu roku 1869.

Po příchodu do Domu Gustava Mahlera nabídla paní Součková účastníkům osm ukázek z mistrových skladeb a upozornila na momenty, které mají kořeny v „jihlavském období“ skladatelově.

Úvodem jsme vyslechli Vojenský pochod č.19 Franze Massaka, pak píseň Když maminka tvoje vchází do pokoje z cyklu Písně o mrtvých dětech na texty Friedricha Rückerta, dále slavnou Když jsem ráno polem šelPísní potulného tovaryše, pak pro srovnání inspiraci písní z předchozí ukázky – zpracování stejného tématu v Symfonii č. 1, a ještě smuteční pochod ze třetí věty téhož díla.
Následovala ukázka z první věty Sedmé symfonie inspirovaná přírodou v okolí Jihlavy a vzpomínkami z dětství.
Vrcholem malé exkurze hudebním dílem Gustava Mahlera byl poslech poslední věty z Písně o zemi, kterou dokončil v roce 1909 a vrací se v ní domů, do krajiny dětství, přiznává svoji touhu po klidu v rodném kraji ve verších upravených tak, aby dokonale vyjádřily jeho pocity…
Bonusem pro pozorné posluchače byla IV. věta z Páté symfonie, kterou proslavil a zpopularizoval režisér Luchino Visconti, když ji použil ve filmu Smrt v Benátkách.
Protože v našem městě žil mladý Gustav Mahler, na úplný konec symbolicky zařadila průvodkyně zážitkovým odpolednem ukázku z jeho raného díla – v 16 letech, za studií na vídeňské konzervatoři, kdy se velmi často vracel do Jihlavy, složil jednovětý klavírní kvartet a moll – je to jeho jediná dochovaná komorní skladba.

Kvůli velkému počtu těch, kteří měli zájem o komentované hudební ukázky, bylo třeba utvořit dvě skupiny – ale v DGM se rozhodně návštěvníci čekáním nenudili – před několika dny začal hudební festival Mahler Jihlava 2014 a při té příležitosti byla zde otevřena multimediální výstava s fotografiemi dirigentů, jejíž součástí je i film s Mahlerovou hudbou doprovázenou zajímavě nasnímanými budovami starobylé Jihlavy. Toto vše, a také dokumentární film o Liboru Peškovi, který hovoří o dirigentské profesi, a samozřejmě i stálou výstavu Mahler a Jihlava, si mohli účastníci během odpoledních hodin prohlédnout.

Komentované ukázky z mistrových skladeb byly letos zařazeny do programu vycházky poprvé a setkaly se s velkým zájmem – zúčastnění ocenili snahu jihlavských turistů o propagaci díla nejvýznamnější jihlavské osobnosti.

Je jisté, že doba Gustava Mahlera už nastala…

Svěřím se, že pocitu, který se dostaví s koncem svědomitě připravované a dobře proběhlé akce, se máloco vyrovná…

Základem tohoto textu byl článek, který jsem napsala pro i-deník vysocina-news:
http://www.vysocina-news.cz/clanek/po-jihlavskych-stopach-gustava-mahlera-jeho-rodiny-a-prateli/

Související články:
Po jihlavských stopách Gustava Mahlera, jeho rodiny a přátel 2010,
Po jihlavských stopách Gustava Mahlera, jeho rodiny a přátel 2011,
Po jihlavských stopách Gustava Mahlera, jeho rodiny a přátel 2012,
Gustav Mahler a Vysočina,
Gustav Mahler u Wörther See,
Helmut Hoping o Gustavu Mahlerovi,
Mahler-Vídeň-Grinzing,
Počátek cesty,
Chvála hudbě – o hudebním životě v Jihlavě,
Články v rubrice Gustav Mahler.

Nepřehlédněte: Gustav Mahler ve verších Karla Holuba.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*