Podzimní Vysočinou 2017

Jak jsem konečně viděla pramen řeky Oslavy u Babínského rybníka
21. října 2017

Třídenní podzimní pochod pořádaný žďárskými turisty nabízel několik tras pěších i cyklo, ale my jsme měli v úmyslu uctít řeku Oslavu, která nám v poslední době přinesla při putování tolik radosti, návštěvou jejího pramene, proto jsme v sobotu 21. října zvolili vlastní trasu tak, abychom poznali i místa ne tak často navštěvovaná.

Po registraci na startu v 5. ZŠ Palachova ve Žďáře nad Sázavou jsme se vydali na tzv. rybniční trasu na jih od města:
Žďár nad Sázavou ZŠ – ČD ČTZ – Kamenný rybník – rybníky Horní a Dolní Vetla – rybník Peršlík – Březí nad Oslavou ŽTZ – Za Rendlíčkem – Nové Veselí – Veselský rybník – Holetín rozcestí MTZ – rybník Babín – turistický pramen Oslavy – U Křížku – Žďár n/Sáz. = 20 km

cesta ze Žďáru přes Březí nad Oslavou do Nového Veselí, k prameni řeky Oslavy u rybníka Babín a zpět do Žďáru, 21. 10. 2017

Panovalo pravé podzimní vycházkové počasí – lehká mlha, klid, že v lese bylo chvílemi slyšet padání barevného listí, poměrně teplo, trasa málo členitá, téměř bez převýšení… 🙂

podzimní nálada u Kamenného rybníka; www.svatosi.cz
trasa vedla kolem soustavy Vetelských rybníků

Soustava Vetelských rybníků je na dohled od turistické trasy – byly obnoveny v letech 1992–2000 a patří do systému chráněných území Natura 2000. Soustava zahrnuje osm rybníků zajímavých názvů: Horní a Dolní Vetla, Peršlík, Blátivý rybník, Pivovarský, Návesník, Pobožný a Černý rybník.

podzimní obrázek ze Žďárska

Prošli jsme obcí Březí nad Oslavou a odtud se vydali po žlutě značené turistické trase kolem rybníku Rendlíček do městečka Nového Veselí – a na hrázi jsme zjistili, že Zemanovi vypustili rybník – ten Veselský, po jehož hladině se producíroval na gumovém člunu… 🙂
Právě dnes se tu totiž konal výlov kaprů a při našem příchodu už šel do finále.

Zemanovi vypustili rybník – Nové Veselí
právě dnes se konal výlov Veselského rybníka

Veselský rybník, kterým protéká řeka Oslava, je druhý největší a nejstarší na Vysočině (prvenství patří Velkému Dářku), pravděpodobně byl založen v 1. polovině 16. století pány z Pernštejna. V roce 1992 byl rybník vrácen Dr. Radslavu Kinskému, roku 2010 provedl majitel rekonstrukci hráze (31 milionů Kč) a dalších náležitostí tak, aby rybník sloužil jako protipovodňové dílo – zajišťuje zadržení až tisícileté vody a bezpečný průtok.

Veselský rybník je druhý největší a nejstarší na Vysočině

Koruna hráze je 211 metrů dlouhá, 6 metrů široká, při běžném stavu zabírá rybník plochu 85 hektarů a obsahuje 2 miliony m3 vody. Z infocedule na hrázi jsem ještě vyčetla, že obvod vodní plochy měří 7 km a v nejhlubším místě u výpusti má rybník hloubku 5 metrů.

koruna hráze Veselského rybníka je 211 metrů dlouhá a 6 metrů široká

Rybník v Novém Veselí, jehož vlastníkem je firma Kinský Žďár, slouží jako chovný – chovají se především kapři.

Veselský rybník slouží jako chovný – lovili tu především kapry
vlastníkem Veselského rybníka je firma Kinský Žďár

Rybářství Kinský obhospodařuje asi 750 ha rybníků na Českomoravské vrchovině – jmenujme kromě Veselského jen ty nejznámější: Velké Dářko (206 ha), kterým protéká řeka Sázava, Matějovský rybník (69 ha) či Rendlíček (40 ha) – výlov je většinou každý druhý rok.

výlov rybníka přitáhne vždycky množství přihlížejících
přehlídka netradičních druhů ryb
se zájmem jsme sledovali úkony rybářů

Práce rybářů nás zaujala, byli jsme účastni zajímavým závěrečným fázím výlovu – nečekali jsme vůbec, že o hlavní roli, což byl na začátku vycházky pramen řeky Oslavy, se bude s úspěchem ucházet i výlov Veselského rybníka!

každý z rybářů má svůj úkol
rybáři si pochvalovali dobrou úrodu
kapři jsou na cestě ke spotřebitelům
poslední fáze výlovu rybníka

Posilněni horkou medovinou došli jsme na rozcestí Holetín nedaleko Matějovského rybníka a vykročili po modře značené cestě k Babínu (12 ha).

nedaleko rybníka Babín

V rašeliništích a mokřadech na přítoku Babínského rybníka leží totiž pramenná oblast řeky Oslavy – je velice těžké určit, který z pramínků je ten pravý, proto byl v lese nedaleko Babína zřízen tzv. turistický pramen Oslavy, zatímco geografický pramen je podle posledních měření v těžko přístupných drobných tůňkách v lese asi kilometr severněji.

odbočka k turistickému prameni řeky Oslavy
pramen řeky Oslavy poblíž rybníka Babín
jeden z pramenů řeky Oslavy – geografický leží v pramenné vrchovištní oblasti asi 1 km vzdálené
památeční obrázek u pramene řeky Oslavy

Byla jsem navýsost spokojená, neúspěch letošní jarní vycházky kolem Babína byl překonán. 🙂
Pokračovali jsme stále po modré do Žďáru,

turistický směrovník zvaný U Křížku

jen jsme nakoukli na nedávno zrekonstruované náměstí Republiky s kašnou Pěti pramenů, což je symbolická připomínka řek, které dává světu Vysočina 🙂 (Sázava, Svratka, Oslava, Doubrava, Chrudimka) a pak už jsme byli v cíli, kde na nás čekal předseda pořádajícího odboru KČT Žďár n/Sáz. Josef Miluška

v cíli s předsedou KČT Žďár nad Sázavou Josefem Miluškou

a diplom ze skvělé vycházky Podzimní Vysočinou:

doklad o absolvování trasy 42. ročníku pochodu Podzimní Vysočinou

Související články:
Podzimní Vysočinou 2016 s odkazy na několik minulých ročníků pochodu,
Podzimní Vysočinou ze Žďáru do Nového Města,
ZJTS ve Žďáru nad Sázavou 2015.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*