Nedělní vycházka ke svatému Valentýnovi na Rounek

Bedřichov – Staré Hory – Horní Kosov – Rantířov – Rounek
11. února 2018

Ne že bychom podlehli svátku zamilovaných, či spíš nákupnímu valentýnskému řádění, když ale máme poblíž Jihlavy starobylou kapličku, která jako jedna z mála u nás uchovává ostatky sv. Valentina (a sv. Bonifáce), je to dobrá příležitost prokázat poctu světci, římskému knězi ze 3. století, a v době jeho svátku si na něj vzpomenout.

Úkolu se ujali turisté z odboru KČT Čeřínek a vždy v neděli nejbližší 14. únoru pořádají nedělní vycházku na Rounek – letos hlavní pořadatelka Věra Veselá pozvala zájemce už na 15. ročník a stanovila, že se turisté sejdou v 11 hodin na nádraží v Rantířově, odkud se společně vydají ke kapličce sv. Antonína nad Rounkem.
Zároveň sdělila, že turisté, kteří chtějí jít z Jihlavy do Rantířova pěšky, mají sraz v 9:20 ve Starých Horách – dostavilo se 18 pochodníků.

ve Starých Horách před startem na trasu do Rantířova; foto. J. Veselý

Trasa: Bedřichov – Staré Hory (Na Dolech) – sídliště Dolina – modřínová alej – Rantířov – nádraží Rantířov – kolem zámečku na rozcestí – Nový Rounek – kaple sv. Antonína – zpět Rantířov ČD

Bedřichov – Staré Hory – Horní Kosov – Rantířov – Rounek – Hora Svatého Antonína 11. 2. 2018

Počasí bylo velmi příjemné, kolem 0°C, věčný vysočinský vítr kdesi svátečně odpočíval, kolem poledne svítilo slunce – šest kilometrů dlouhou vycházku s dobrými výhledy lze označit jako radostnou.

pochodníci nad Horním Kosovem – snad uniformovaní? 🙂 ; foto J. Veselý
v modřínové aleji nad Horním Kosovem; www.svatosi.cz
slunečné nedělní dopoledne; foto V. Veselá
příchod do Rantířova – míříme na nádraží, kde se skupiny turistů sejdou; foto F. Janeček

Na nádraží jsme se potkali s přáteli, kteří do Rantířova přijeli vlakem – a nebyli to jen jihlavští, zdravili jsme se s turisty ze Světlé nad Sázavou, Havlíčkova Brodu, Humpolce, Brna, Třebíče, Trnavy, Kamenné, Měřína – celkem přivítala Věra Veselá 75 turistů a redaktorku Českého rozhlasu Olgu Štrejbarovou.

Věra Veselá vítá turisty na nádraží v Rantířově, redaktorka Českého rozhlasu Olga Štrejbarová natáčí reportáž; foto J. Daňhel
přivítání přátel; foto J. Daňhel

Turisté se společně vydali na kopec nad Rounkem, který má oficiální název Hora Svatého Antonína (629 m n.m.) – kdysi tudy vedla obchodní cesta z Pelhřimova do Jihlavy. Během cesty se redaktorka zajímala o dění v turistice – František a Mirek byli sdílní.

František poskytl rozhovor redaktorce Českého rozhlasu – náves v Rantířově
Mirek popisuje redaktorce Olze Štrejbarové zážitky z pěší turistiky a lyžování
Mirka těší, když se média zajímají o činnost turistů; foto F. Janeček

Kousek za krásně opraveným a v poledním slunci zářícím rantířovským zámečkem

rantířovský zámeček rodiny Šaškových; postaven roku 1873 podle návrhu významného architekta a pedagoga Augusta Prokopa (1838–1915), jihlavského rodáka

jsme zabočili vlevo a stoupali vzhůru, abychom po původní staré trase kolem myslivny na Rounku došli do cíle.

kaplička sv. Antonína nad Rounkem, vysvěcená roku 1738

V kapli se od 30. let minulého století uchovávají v zapečetěné schránce relikvie sv.Valentina a sv. Bonifáce (zabit 5. 6. 754 při misii na území dnešního Holandska) – dar biskupství Královéhradeckého byl zabudován do oltářního kamene. Od roku 1995 je obnovena tradice poutí ke svátku (13. 6.) sv. Antonína z Padovy.

dobrá pohoda, množství výborných zákusků a přípitky; foto J. Daňhel
Věra a její nepřekonatelné dobroty; foto J. Daňhel
Drahuščiny výborné horácké koláče; foto J. Daňhel
dobrák sv. Antonín s podporou sv. Valentina a sv. Bonifáce splní jistě přání všech, kteří zvoněním loudili a žadonili; foto F. Janeček

Typickou valentýnskou vzpomínku si od pořadatelů odnášel každý z nás:

srdíčková vzpomínka

Pobyt na Hoře Svatého Antonína, místě historicky i duchovně cenném, jsme nemohli ukončit jinak nežli návštěvou kamenné pyramidy na vrcholku – pak už se turisté vydali, kam je nohy nesly – s některými jsme se sešli v hospůdce, s jinými v 15:15 na nádraží. 🙂

krajina u Rounku; foto J. Daňhel
kamenný mostek nad tratí spojuje Rantířov a Rounek; trať byla otevřena v roce 1887; foto J. Daňhel

Někteří valentýnští pochodníci se vydali domů pěšky (my jsme ušli celkem 17 km), jiní vlakem, další auty.

nedělní krajina na Jihlavsku; foto J. Daňhel

Články a obrázky z této akce v minulých letech:
2008,  2010201220142016.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*