Telč

Návštěva expozice Telč a jezuité. Řád a jeho mecenáši.
Čtvrtek 27. srpna 2020

Výstava byla uspořádaná v budově univerzitního centra Telč, její součástí byly komentované prohlídky expozice a vycházky městem. S přáteli Mílou, Ivou a Františkem jsme si vybrali přednášku Barokní architektura v Telči, jiné termíny prohlídek se nám bohužel nehodily, i když všechny byly lákavé.
Po příjezdu do Telče jsme si celé odpoledne vyhradili pro výstavu Telč a jezuité – v historickém prostředí nabitém vědomostmi z nejrůznějších oborů jsme v klidu četli popisky u jednotlivých exponátů a já se snažila zapamatovat si z viděného co nejvíc.
Teď, po dlouhé době, kdy o hezkém dni v Telči píšu, shledávám, že dokonalé představení expozice je na pozvánkách sestavených pořadateli, proto je zde uvedu:

Období 17. a 18. století představuje dosud méně známou, ale velmi důležitou kapitolu dějin Telče i bývalého panství, v němž se město díky působení jezuitského řádu stalo významným regionálním centrem kulturního  a duchovního života.
Expozice Vás seznámí s dějinami telčské koleje a probačního domu. Nahlédnete do života zdejší komunity a zejména do způsobu prožívání tzv. třetí probace – závěrečné fáze formace jezuity, pro kterou byl zdejší dům zřízen. Zjistíte, jak jezuité ovlivňovali nejen náboženský život ve městě i okolí.
Na jednom místě a ve vzájemných souvislostech si prohlédnete vzácné dochované předměty dokumentující sloužení liturgie, organizování duchovních slavností, chod škol a semináře či provozování lékárny.
Architekturu, mobiliář kostelů i drobnou sakrální architekturu Vám představí reprodukce dobových plánů, fotografie dnešního stavu, a především jedinečné 3D vizualizace, které Vám ukáží současnou podobu i historickou rekonstrukci bývalé jezuitské koleje, řádového kostela Jména Ježíš a farního kostela sv. Jakuba.
Jste zváni také k nahlédnutí do telčské jezuitské knihovny, která Vám otevře své dveře v prostorách premonstrátské kanonie v Nové Říši 21. 6. – 4. 10. 2020.

Přednáška o telčské barokní architektuře, na niž jsme se museli předem přihlásit, začala v 18 hodin na nádvoří univerzitního centra Telč, v bývalém objektu jezuitské koleje ze 17. století.

Nádvoří univerzitního centra Telč, kdysi jezuitské koleje vzniklé v 17. století.
Autorem všech fotografií v tomto článku je František Janeček.
Začíná přednáška Barokní architektura v Telči.
Areál zdobí plastika vytvořená Olbramem Zoubkem, nazvaná Rektor, poblíž je i socha Žákyně, ta není na fotografii zachycená.

Vyprávění přednášejícího bylo obsažné a poskytlo účastníkům spoustu nových informací o telčských budovách.
Vpodvečer, před začátkem přednášky, jsme měli čas na krátkou procházku městem, jehož zámek a historické centrum je od roku 1995 zapsáno na Seznamu UNESCO – František zachytil objekty, o kterých byla v přednášce řeč.

Podvečerní náměstí Zachariáše z Hradce v Telči.
Vchod do telčského zámku.

Na konci 14. století byl na místě, kde je nyní zámek, vystavěn nad Telčským potokem mezi rybníky Ulickým a Štepnickým vodní hrad, v polovině 15. století byl přestavěn v duchu gotiky, v 16. století z něj učinil tehdejší majitel panství Zachariáš z Hradce svoje reprezentativní renesanční sídlo. Po vymření rodu pánů z Hradce se zámek na začátku 17. století dostal do vlastnictví Slavatů, po nich drželi panství Lichtenštejnové, nakonec Podstatští z Lichtenštejna.
Skvostný zámecký park se vzácnými stromy a velkým skleníkem i zahrada lemovaná arkádami vznikly v 16. století.

Bývalá jezuitská kolej s kostelem Jména Ježíš, v pozadí věž farního kostela sv. Jakuba Staršího.
Jezuitský řád založil v roce 1534 sv. Ignác z Loyoly.
Barokní kostel Jména Ježíš z roku 1667 je součástí areálu jezuitské koleje – uzavírá vnitřní dvůr dvoupatrové trojkřídlé budovy.
Pohled na historickou část města Telče s jezuitskou kolejí z Belpské lávky na Ulickém rybníce.
Románská věž sv. Ducha pochází z 1. poloviny 13. století, je nejstarší zachovanou stavbou v Telči.
Věž sv. Ducha, vysokou 49 metrů, postihlo během staletí několik požárů a pohrom, poslední rekonstrukce proběhla v devadesátých letech minulého století.

Po půl deváté jel poslední vlak, který jsme taktak stihli, za hodinu nám zastavil v Jihlavě.

Související články, kde jsou fotografie z Telče:
Zahájení jarní turistické sezony v oblasti KČT Vysočina – Telč 2009,
Telč současná i historická,
Podzimní pochody v Telči 2010,
Listopadové pochody v Telči 2012,
Vysočinou k Telči a Cestou Jana Hvězdy z Vícemilic 2013.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*