Zasazení lípy na Čeřínku a křest Sborníku ke 100. výročí vzniku KČT Čeřínek

Komorní slavnost v rámci oslav 100. výročí založení odboru KČT Čeřínek Jihlava
Pátek 16. října 2020

V kalendáři turistických akcí pořádaných odborem KČT Čeřínek v roce 2020 bylo uvedeno, že v sobotu 17. 10. se bude při příležitosti oslav 100. výročí založení odboru konat slavnostní zasazení lípy na prostranství před turistickými chatami. Kromě tohoto výročí byla popudem také náhrada památného 120ti letého smrku, svědka akcí, které na Čeřínku předcházely založení Turistického klubu Čeřínek (1920), po Pohorské jednotě Radhošť (1884) a Klubu českých turistů (1888) třetí samostatné turistické organizaci v našich zemích.
Smrk, který stál u kolébky jihlavské turistiky, musel být v květnu 2019 kvůli špatnému zdravotnímu stavu pokácen.
Plány na uspořádání akce byly vymyšleny s péčí, ale zasáhla vyšší moc – epidemická situace nedovolila soustředění velkého počtu osob na jednom místě.

Lípa však byla objednána a musela se zasadit!
Předseda odboru KČT Čeřínek Jirka Veselý a jeho žena Věra se rozhodli pozvat den před avízovanou, ale zrušenou akcí skupinu deseti lidí, kteří by popřáli mladé lipce dlouhý a zdravý život na Čeřínku a její účinkování v životě turistického odboru zahájili křtem Sborníku, který byl sestaven ke stému výročí založení zdejšího turistického klubu. Manželé Veselí provedli všechny přípravné práce k důstojné oslavě významného výročí, my účastníci jsme pozvání brali jako poctu. Průběh této akce, námi považované vpravdě za historickou, zachytila Věra Veselá na fotografiích, které doprovodím komentářem – přála bych si, aby měly význam pro budoucí archiváře odboru, snad jim pomohou přiblížit dnešní dobu. 🙂

Při příležitosti 100. výročí založení KČT Čeřínek Jihlava zasadili turisté lípu na vrchu, který dal odboru jméno.
Mladý, asi pětiletý stromek dodali pracovníci technických služeb z Jihlavy a zajistili vše potřebné k jeho zdárnému růstu i ke slavnostnímu „obřadu sázení“.
Byla jsem vyznamenána možností přihrnout jednu z prvních dávek zeminy ke kořenům lípy.
Další energii dodaly památečnímu stromku Míla Bradová a Iva Svobodová, které se podílely na vzniku sborníku ke 100. výročí založení KČT Čeřínek.
Svoji dávku výživy pro lípu s přáním zdárného růstu přihodili František Janeček a předseda odboru KČT Čeřínek Jiří Veselý, kteří se významně zasloužili o vznik publikace Historie a současnost KČT Čeřínek a o krásný průběh slavnosti „sázení lípy“.
Milým překvapením pro účastníky bylo odhalení kamene s textem upomínajícím na dnešní slavnost.
Předseda KČT Čeřínek Jihlava Jiří Veselý křtí „Stoletý sborník“ v kruhu turistů, kteří se podíleli na jeho vzniku.
Manželé Veselí obstarali šampaňské, kterým jsme si u čerstvě zasazené lípy přiťukli na zdárné dokončení Sborníku a symbolicky jej z památného vrchu Čeřínku poslali turistům.
Účastníky akce „Sázení lípy“ a křtu Sborníku ke 100. výročí založení KČT Čeřínek vyfotil František Janeček. Vpravo dole je vidět pařez po smrku, jehož nástupkyní se stala obřadní lípa.

A teď zařazuji další fotografie – události na nich zachycené rovněž tvoří historii našeho odboru:

Už ve druhé polovině září 2020 připravoval Jiří Veselý podmínky pro obřad „Sázení lípy“ ke 100letému výročí vzniku odboru, jehož je od roku 2008 předsedou.
Vše je nachystáno pro vložení pamětní tabulky.
Text připomínající důvod zasazení lípy.
K významným datům na pamětních kamenech před chatou přibyl rok 2020, kdy oslavil náš turistický odbor 100. výročí založení.

Připomenu události, které označují data na kamenech – vlevo jsou základní kameny turistické chaty: v roce 1923 byla vystavěna velká dřevěná chata (malá lyžařská vznikla už v roce 1913), kámen z roku 1934 připomíná postavení velké zděné chaty poté, co původní dřevěná vyhořela v lednu téhož roku. Uprostřed je pamětní deska prvnímu předsedovi Františku Srdínkovi (zemřel 17. 10. 1933) umístěná v roce 1934 na fasádu chaty, v osmdesátých letech odložená a v roce 2000 při oslavách 80. výročí založení KČT Čeřínek přenesená na tento památník. (Rok 1995 na desce Mg.Ph. Františka Srdínka připomíná dokončení rekonstrukce malé lyžařské chaty.)
Vpravo dole je zmíněn nástup 21. století, datum 2020 a cedulka na kameni připomínají, že uplynulo 100 let od chvíle, kdy byl založen náš odbor, který se tehdy nazýval Turistický klub Čeřínek.
Sluší se připomenout také smrk, který v sobě nesl památku na výstavbu zdejších chat i na častá setkávání našich předchůdců.

Památný smrk na Čeřínku končí v roce 2019 svůj život.
Toto místo uvolnil smrk mladé lipce, zasazené v roce 100. výročí vzniku turistického odboru.
Za sto let tu v plné síle přivítej naše turistické nástupce!

S pocity až posvátnými jsme odešli z Čeřínku a umiňovali si, že se vrátíme hned, jakmile to epidemická situace dovolí.

Ale ještě jednu radost jsme si dneska dopřáli – abychom udělali úlevně-radostnou tečku za dokončenou prací na Stoletém sborníku, který snad podle mínění turistů-čtenářů naplnil očekávání, sešli jsme se a vzájemně si s přáteli poděkovali.
Ke čtveřici nás turistek, které se podílely na vzniku Sborníku, patří i František Janeček, autor následující památeční fotografie. Chybí jen Mirek, který odvedl notný kus práce při tvorbě publikace – věřili jsme, že se teď raduje s námi.

Připili jsme si na dokončení Stoletého sborníku a popřáli mu, aby přinášel čtenářům radost. 🙂

Vlevo na obrázku je Bc. Iva Svobodová, která se podílela na jazykové úpravě textů, Věrka Janečková udělala předtiskovou úpravu a tisk, Ing. Míla Bradová spolu s Františkem Janečkem jsou autory skvělé grafické úpravy, která povýšila suché texty na zajímavou publikaci, zcela vpravo jsem já – získaná historická i současná data a události jsem uspořádala do (snad) přehledného formátu, s tím mi vydatně pomáhali Mirek a Míla.

Sborník je sestavený z dostupných materiálů o činnosti turistického odboru a životě některých významných členů – tím také podává rozsáhlý obraz minulé doby a vypovídá o poměrech v tehdejší společnosti. Malé nahlédnutí do úvodu sborníku Historie a současnost KČT Čeřínek Jihlava:

Když otevřete nový almanach…
Obálku Stoletého sborníku navrhli Míla Bradová a František Janeček.

Stoleté trvání odboru KČT Čeřínek jsme se i v době koronavirových omezení snažili uctít jak se sluší a patří.

Články, které vznikly při oslavách 90. výročí založení KČT Čeřínek:
Výstava k 90. výročí založení KČT Čeřínek,
Almanach,
Slavnostní shromáždění,
90. výročí založení Turistického klubu Čeřínek,
Slavnostní setkání na Čeřínku,
Síň slávy české turistiky.

2 odpovědi na “Zasazení lípy na Čeřínku a křest Sborníku ke 100. výročí vzniku KČT Čeřínek”

  1. Míšo, vím, že to pro Tebe nebylo vůbec lehké zpracovat tento příspěvek. Ale povedlo se Ti to – děkuji, ale neodpustím si jednu výtku: Jsi až moc skromná při popisu Tvého podílu na zpracování almanachu ke 100. výročí „Čeřínku“. Věřím, že zájemci o turistiku a její historii na Jihlavsku jak almanach, tak zasazení lípy a organizaci akcí spojených s oslavou ojedinělého výročí (v této nelehké době) v budoucnu ocení. Iva

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*