Před 100 lety byl založen Klub českých turistů Čeřínek Jihlava

V neděli 12. 12. 1920 byl, tehdy pod názvem Turistický klub Čeřínek, založen náš odbor
V sobotu 12. 12. 2020 jsme se sešli na Čeřínku, abychom toto výročí oslavili

Na začátku prosince se mírně uvolnila nařízení v rámci probíhající koronavirové epidemie, proto bylo možné při dodržení všech doporučených postupů uspořádat setkání ke 100. výročí založení KČT Čeřínek Jihlava.
Ačkoliv v té době nebylo zrovna zářivé počasí, radostný pocit z možnosti pobýt právě dnešního dne na Čeřínku ve společnosti přátel-turistů převažoval nad nepřízní virů a živlů.

Holčičky Ája a Týnka, členky našeho odboru, mě ochotně na akci doprovázely a tím spolu se mnou vzdávaly poctu Mirkovi, který se této významné události nedočkal. Na Mirka i další členy odboru, kteří už chodí po jiných než turistických cestách, jsme společně vzpomněli hned na začátku slavnosti, poté co shromáždění přivítal předseda odboru Jirka Veselý a vyzval k uctění památky našich zesnulých kolegů.

Autobus nás přivezl na Čeřínek, abychom mohli u lípy, nedávno na počest stoletého trvání odboru zasazené, vzdát čest dobré práci našich předků i současníků. Původně jsme měli zcela jiné (okázalejší) představy o této akci, ale covid nás odkázal do patřičných mezí – ukázalo se však, že toto setkání členů odboru a nejbližších přátel bylo velmi příjemné a ve všech zanechalo pocity soudržnosti a přátelství!

V úvodních proslovech ocenili místopředseda KČT Zdeněk Cabalka a Ing. Martin Hyský z Kraje Vysočina atraktivní program připravovaný pro členskou základnu i veřejnost a nepřehlédnutelnou společenskou roli našeho klubu.
Bc. Iva Svobodová za oblast KČT Vysočina a Ing. Míla Bradová, předsedkyně KČT Tesla Jihlava, vyzvedly aktivní přístup odboru KČT Čeřínek v udržování turistických tradic a snahu co nejlépe pečovat o obě chaty, vystavěné našimi předchůdci.
Vzácné výročí bylo příležitostí předat zasloužilým členům turistického klubu Čeřínek  vyznamenání udělená odborem, oblastí i ústředím KČT.
To vše se odbývalo u mladé lipky, která se tak poprvé stala svědkem dění, které (možná) budou jednou naši následovníci nazývat historickou událostí.

V restauraci turistické chaty jsme si povídali při občerstvení korunovaném výborným cukrovím Věry Veselé a obdivovali pamětní list a emblém (autorkou je též Věra Veselá) vytvořený k tomuto výročí.

Než jsme nastoupili do autobusu ke zpáteční cestě, potěšili jsme se parádními kousky policejních psů, protože na Čeřínku se právě konalo soustředění psovodů.
Ke stručné zprávě připojuji fotografickou reportáž, jejímiž autory jsou Věra a Jiří Veselí, Jirka Daňhel a František Janeček.

Autobus, zajištěný vedením odboru KČT Čeřínek, dovezl turisty na plošinu před chatami.
Bc. Ivana Svobodová přivítala přítomné jménem oblasti KČT Vysočina.
Ing. Míla Bradová, předsedkyně KČT Tesla Jihlava, promluvila o významu lokality Čeřínek pro všechny jihlavské turistické odbory.
Míla Bradová poděkovala předsedovi KČT Čeřínek za práci ve prospěch turistiky a předala mu jménem KČT Tesla Jihlava dort ke 100. výročí trvání odboru.
Míša Svatošová děkuje za příznivé přijetí Stoletého sborníku, pokřtěného 16. října 2020 při sázení lípy na Čeřínku.
Předseda KČT Čeřínek předává autorce sborníku dárek, kterým členové odboru vyjádřili svůj dík za vznik brožury.
Byla jsem velmi mile překvapena, dá se říct, že až zaskočena, tak nápaditě vybraným dárkem.
Pánové z vedení KČT, Kraje Vysočina a našeho turistického odboru mi předali Čestný odznak Vojty Náprstka (č. 249) – nikdy jsem nepomyslela, že by se něco takového mohlo stát!
Úžas nad vysokým oceněním mi nedovolil slovy plně vyjádřit poděkování turistům za to, že tak vysoce zhodnotili moji práci, která mi léta přinášela radost a uspokojení.
Při této akci mi stály po boku mladé členky KČT Čeřínek Ája a Týnka Duškovy.
Shromáždění turistů na Čeřínku při oslavě 100. výročí založení KČT Čeřínek Jihlava.
Posezení s občerstvením v chatě na Čeřínku.
Kazeta se siluetou Gustava Mahlera, jehož dílo obdivuji, je dílem Jiřiny Veselé.
Bylinný lipový likér podle původní staročeské receptury, vyráběný v Jihlavě, odkazuje na skladatele Gustava Mahlera, členy jeho rodiny a pobyt v našem městě.
Dort ke 100. výročí existence našeho klubu jsme dostali od turistů z odboru KČT Tesla Jihlava.
Památeční „stoleté foto“ pro potřeby příštího sborníku 🙂 udělal František Janeček.
Malá chata z roku 1913 a velká chata jsou zachycené právě dne 12. 12. 2020, kdy uplynulo 100 let od založení KČT Čeřínek Jihlava – ať se ctěny a opečovávány turisty dožijí dalších kulatých výročí!
Věra Veselá vytvořila pamětní list s atributy krajiny a místa, nezbytnými v životě jihlavských turistů.

Osud mi dopřál dožít se tak významného dne v životě turistického odboru KČT Čeřínek, jehož členové mě kdysi nasměrovali k přírodě a svým elánem strhli tak, že jsem během let zjistila, že tento životní styl je pro mě ten pravý.
Měla jsem štěstí, že Mirek byl podobného názoru – nechali jsme se prostoupit obdivem k přírodě a bližším poznáváním navštívených krajin, ale i následováníhodným příkladem kolegů, díky nimž se česká turistika stala pojmem.
A za všechnu radost, kterou nám život v tomto společenství roky přinášel, jsem při stoletém výročí odboru převzala nadto ještě odměnu v podobě Čestného odznaku Vojty Náprstka – je snad možné dostat od turistiky víc?!

4 odpovědi na “Před 100 lety byl založen Klub českých turistů Čeřínek Jihlava”

  1. Míšo, s obdivem jsem četla Stoletý sborník, kterému jsi musela věnovat mnoho hodin neskutečné práce. Vyznamenání si zasloužíš.

  2. I při tak náročných podmínkách to byla krásná akce a kdo jiný by si Náprstka zasloužil víc, než taková pravověrná turistka, jako jsi Ty, Míšo.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*