Slavnostní oheň na Čeřínku – memoriál Mirka Svatoše

Od letošního 12. ročníku bude akce z rozhodnutí výboru KČT Čeřínek věnovaná také vzpomínce na Mirka Svatoše.
Neděle 31. ledna 2021

V kalendáři akcí našeho turistického odboru, naplánovaných pro letošní rok, bylo uvedeno, že v sobotu 30. ledna se bude konat pochod, který si v minulých jedenácti ročnících získal popularitu a každoročně přivedl na plošinu před turistickými chatami na Čeřínku účastníky nejen z jihlavských odborů, ale ze širokého okolí.

Akci, založenou k poctě zakladatelů KČT Čeřínek a jejich úspěšných budovatelských počinů během první poloviny minulého století, začal propagovat Mirek a stal se jedním z hlavních organizátorů. Naposledy přivítal turisty shromážděné před odchodem na Čeřínek u nádraží v Kostelci ve slunečné sobotě 19. ledna 2019 při zahájení 10. ročníku.
Mirek dlouhé měsíce statečně a s vírou v uzdravení vzdoroval nepřízni osudu, v roce 2020 však nemoc zvítězila – členové výboru KČT Čeřínek se rozhodli připojit jeho jméno k názvu lednové akce.

Jak víme, všechna shromáždění byla už před (nekonečnými) měsíci zrušena. Přesto se před jihlavským vlakovým nádražím sešlo v původně určený den několik turistů, kteří chtěli na Čeřínku prožít den ve vzpomínkách na zakladatele turistiky i na Mirka, jehož předčasný odchod je zasáhl.
Počasí toho dne bylo opravdu špatné, pro výstup na Čeřínek, pobyt v přírodě a usebrání zcela nevhodné. Věra Veselá navrhla odložit vycházku na neděli – podle předpovědi počasí prý má být hezky. A opravdu bylo.
Nakonec se nás ve vlaku sešlo 16, počasí hodně připomínalo den, kdy se akce naposledy zúčastnil Mirek. Vystoupali jsme na Čeřínek, Jitka a Honzík Korbelovi rozdělali oheň, ohřáli jsme se, opékali klobásky a vzpomínali na hezké časy minulé – to plánování akcí, které vždy bylo nezbytnou součástí jakéhokoliv turistického setkání, jsme si odvykli při vědomí toho, jak jsou doby nejisté.

Snažila jsem se trochu zastoupit Mirka poukazem na období pro náš odbor důležitá a zdůraznit zásluhy, schopnosti a pevnou vůli našich předchůdců udržet odbor i v nejistých časech, které se samozřejmě během let vždycky vyskytnou.
O tom, že vybudování chaty v roce 1923 je spojeno se jménem prvního předsedy Turistického klubu Čeřínek Mg.Ph. Františka Srdínka, se dobře ví, že obnovitelem chaty, zcela vyhořelé v roce 1934, je jeho nástupce ve funkci Oskar Herza, není ale všeobecné povědomí. Tento předseda se zasloužil o to, že ještě téhož roku byla nová, zděná chata, která pak sloužila až do 80. let, uvedená do provozu.
Bohužel mu byl vyměřen jen krátký život, Oskar Herza zemřel v roce 1938 ve věku 44 let. Zanedlouho přišly válečné roky, po nich změny v uspořádání všech spolků a v dalším období obtíže s překonáváním politických zásahů do turistiky. Připomněli jsme si, že od února 1946 (tedy to zanedlouho bude celých 75 let) užívá náš odbor současný název – tehdy se totiž spojil Turistický klub Čeřínek s odborem KČT Jihlava, vzniklým v roce 1927, a členové se dohodli na společném názvu KČT, odbor Čeřínek v Jihlavě. Nadešla však léta sjednocené tělovýchovy, samostatné turistické odbory zanikly a byly pouze součástí tělovýchovných jednot, různě přejmenovávaných.
„Kolébka jihlavské turistiky“, jak s oblibou říkám vrchu Čeřínek, ale celá léta byla ve všech ročních obdobích středobodem turistického dění – dnes oceňujeme zachování této lokality v její původní celistvosti.

Poděkovala jsem všem za účast a vzpomínku na Mirka, na jehož počest jsme si připili. Přítomným jsem nabídla také ochutnávku lipového likéru Mahlerovka, kterým mě v prosinci při oslavě 100. výročí založení KČT Čeřínek podaroval a překvapil náš předseda Jiří Veselý.

Při neplánované akci se nás sešlo celkem 21, všichni jsme si rádi (já s dojetím) odnesli vzpomínkovou kartičku, vytvořenou k této příležitosti Věrou Veselou.
Slunná neděle ve společnosti přátel se pro mě stala návratem do života – největší obtíže po prodělaném covidu snad pominuly…

Podívejte se na fotografie z nedělního dění na Čeřínku – laskavě mě je poskytli Věra a Jiří Veselí a František Janeček.

Turisté ze tří jihlavských odborů KČT se vydali z nádraží v Kostelci na 5 km vzdálený vrch Čeřínek. Foto V+J Veselí
Část cesty k turistické chatě vede po silnici, na níž jsou odměnou poutníků výhledy do zvlněné krajiny Vysočiny. Foto František Janeček
Skupinu turistů, kteří přišli na Čeřínek uctít památku Mirka Svatoše, vyfotil František Janeček.
Slunečná neděle v dobré společnosti nám všem přišla velmi vhod. Foto F. Janeček
Po zeleně značené turistické cestě jsme vystupovali na 761 m vysoký vrch Čeřínek. Foto F. Janeček
Jako vždycky při této akci nazvané Slavnostní oheň na Čeřínku jsme si opekli klobásky a při tom si povídali o osudech obou turistických chat a také o nadšení Mirka, který měl tato místa moc rád. Foto F. Janeček
Věra Veselá nás uhostila skvělými věnečky, které vždycky zvýší náladu přítomných turistů. Foto V+J Veselí
Restaurace chaty byla samozřejmě v době probíhajících protivirových opatření zavřená, ale my jsme byli na pobyt v přírodě připraveni. 🙂 Foto V+J Veselí
Manželé Věra a Jiří Veselí překvapili účastníky pamětním listem, který k této příležitosti vytvořili.
Po malých skupinkách jsme se vraceli na nádraží do Kostelce s vědomím, že turistická sounáležitost stále funguje a příznivě ovlivňuje naše životy. Foto V+J Veselí
Přejme si, abychom v letošním roce dokázali více využívat věcí a skutečností nezávislých na právě panujících protiepidemických opatřeních.

2 odpovědi na “Slavnostní oheň na Čeřínku – memoriál Mirka Svatoše”

    1. Děkuji za návštěvu a zdravím Vás oba. 27. května už to bude rok, který musím žít jen ve vzpomínkách na Mirka, děkuji, že jste se ozval.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*