Cestami Oktaviána Strádala 2021

46. ročník turistického pochodu pořádal KČT, odbor Humpolec
2. října 2021

Humpolečtí pořadatelé vybrali pro svoji akci počátek podzimu a byl to dobrý termín – přijeli jsme natěšení a po vystoupení z auta, kterým nás František přivezl z Jihlavy, jsme zamířili do klubovny KČT v budově Sokola.

František zachytil naši skupinku při chůzi na start pochodu.

Všude jsme potkávali známé turisty, což bylo příjemné a žádoucí. Pořadatelé měli vše pečlivě připravené, ze tří nabízených tras jsme se rozhodli pro střední, 13 km dlouhou. Její cíl byl na hradě Orlíku, kde je vždycky krásně – a navíc ten pohled z věže do okolí!

Popis 13 km dlouhé trasy, kterou jsme si z pořadateli připravených vybrali.

Abych dokumentovala, jak pohledné je historické město Humpolec, zařadím fotografii z brožury vydané Městským kulturním střediskem:

Vlevo je evangelický kostel, vpravo kostel sv. Mikuláše – tyto dvě stavby jsou dominantami Humpolce.

Času bylo dost, neodolali jsme návštěvě cukrárny na Horním náměstí, k níž nás zavedlo značení.

Zastávka v cukrárně posílila naši turistickou soudržnost. 🙂

Pro dokumentaci dění při dnešním výšlapu jsem si mohla vybrat z fotografií tří spolupochodníků, Františka, Ivy a Libušky. To bylo výborné, ale v mnoha případech obtížné rozhodování – povedly se všem! 🙂

Jeden z několika krásných rybníků, kolem nichž vedla Cesta Oktaviána Strádala, vyfotila Iva.
Jihlavská skupinka pochodníků. Foto Iva.

Výhled na dostihové závodiště Zlaté podkovy zpestřovaly skupinky trénujících jezdců, stezka vedla kolem rybníku Hadina do osady stejného jména na severním okraji města, kde se trasy pochodu dělily.
O rozlehlém rybníku jsem se dočetla, že na začátku minulého století se jmenoval Velký humpolecký, měl rozlohu 20 hektarů a z nejasných důvodů zanikl. V roce 2009 byl na ploše 12 hektarů pod jménem Hadina obnoven, kolem travnatých břehů byla později vybudovaná cyklostezka.

Na křižovatce tras v osadě Hadina. Foto František.
Hlavní pořadatel, předseda KČT Humpolec Rosťa Jež, umístil na rozcestí značku upozorňující turisty na směr, kterým se mají vydat: vpravo po trase 13 km, vlevo na trasu 26 km dlouhou. Foto Libuše.
Část cesty vedla po NS Březina – ocenili jsme, že na tabuli byla informace o Oldřichu Kocianovi, uvedeném v roce 2016 do Síně slávy české turistiky. Foto Iva.
Křížek na rozcestí, z něhož už bylo blízko na Orlík. Foto Iva.

Naučná stezka Březina byla pojmenovaná po známém humpoleckém pedagogovi Otakaru Březinovi, má 16 zastavení, kde se turista dozví o historii města a o středověké těžbě zlata a kamene, je dlouhá 7 km. My jsme do příchodu na hrad Orlík, kde jsme byli odměněni pamětním listem a špekáčkem inzerovaným v názvu pochodu, prošli zatím jen její část.

V cíli jsme se dozvěděli, že v krásném podzimním dni se vydalo na pochod celkem 200 turistů. Foto Iva.
Význam pamětního listu zvýšilo zařazení fotografií dvou významných humpoleckých členů turistiky, Miluše Strádalové a Josefa Jelínka, spoluzakladatelů a pravidelných dlouholetých účastníků pochodu, kteří jejich řady v minulém roce opustili.
Rostislav Jež, předseda KČT Humpolec, je duší všech akcí odboru. Foto Iva.

Špekáčky jsme si opékali za vyhrávání country hudby na hradním nádvoří, ochutnali jsme i výborné koláčky upečené paní předsedovou. Panovala pohoda.

Středověký hrad nad Humpolcem se v minulých letech stal střediskem mnoha kulturních akcí – přispěla k tomu i rozhledna vybudovaná z bývalé věže hradu, který byl už v 17. století opuštěn. Foto Iva.
Na pobořené hranolové věži, 22 metrů vysoké, byla v roce 2014 zpřístupněna rozhledna s ocelovým točitým schodištěm. Foto Iva.
Výhled na nádvoří hradu a zároveň stínově i na rozhlednu pořídila Iva.
Pohled na město Humpolec a jeho okolí byl lahodný, daleké výhledy nám dnes ale nebyly dopřány. Foto Iva.
František pořídil památeční fotografii na plošině vyhlídkové věže Orlík.
Ještě pohled na rozhlednu z jiné světové strany. Foto Iva.

Po rozloučení s přáteli a odchodu z hradu atraktivní naučnou stezkou do Humpolce není přehnané uvést větu, že turistika a společenství lidí na stejné vlně naplňuje náš život krásou.

Hradby Orlíku z trasy NS Březina, kterou jsme se vraceli do Humpolce. Foto Iva.
Tzv. Kamenné moře na NS Březina. Foto Iva.
Kvůli mnoha vykáceným stromům má slunce do lesa snadný přístup a zdobí stezku ku potěše pochodníků. Foto Iva.

Po asi třech kilometrech jsme došli na náměstí, čímž byla akce opravdu ukončena.

Libuška udělala závěrečný snímek při návratu na humpolecké náměstí.
Procházka centrem Humpolce. Foto Iva.

Závěrečné shrnutí:

Trasa městem Humpolec kolem rybníků do Čejova, pak k obci Rozkoš a výstup na hrad Orlík, po NS Březina návrat do Humpolce.

Související články:
Cestami Oktaviána Strádala 2017,
Cestami Oktaviána Strádala 2011 – osobnost humpolecké turistiky,
Zahájení Jarní turistické sezony v oblasti KČT Vysočina – Humpolec 2019.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*