Zahájení jarní turistické sezony v oblasti KČT Vysočina – Humpolec 2019

28. ročník v Humpolci vyšel na 1*
23. března 2019

Jaro, které už pár desítek hodin panovalo v našich končinách, vyladilo blankytně modrou oblohu do stejného tónu s barvou triček organizátorů letošního zahájení turistické sezony v Humpolci a účinně s nimi spolupracovalo celý den k potěše všech 711 účastníků, kteří přijeli z širokého okolí.

Už pozvánka slibovala mnohá potěšení, ale skutečnost pak předčila očekávání – humpolečtí turisté oslavili touto akcí úctyhodné 125. výročí založení svého odboru. Od samého vzniku v roce 1894 považovali zakladatelé za důležité prospět co nejvíce rodnému městu a okolí – i jejich následovníkům se cíl daří, což dokázali také dnešním výkonem! Do práce se zapojili nejen členové odboru – setkání turistů z Vysočiny se pořádalo pod záštitou starosty města Humpolce Karla Kratochvíla, což znamenalo spolupráci s kulturními a školskými pracovníky – dá se říci, že sobota 23. března 2019 patřila v Humpolci turistům!

pozvánka do Humpolce s rámcovým programem ZJTS

My jsme odjížděli se členy mateřského odboru KČT Čeřínek z Jihlavy už v 7:00, takže od osmé hodiny jsme měli dost času povídat si na plácku před humpoleckým kinem s pořadateli i známými turisty – k tomu nám vyhrávala country skupina Kolibříci – akce oficiálně začala v 9:30 v kině tanečním vystoupením žáků ZUŠ Gustava Mahlera, poté činovníci svými projevy a uvázáním humpolecké pamětní stuhy na symbolický klíč odemkli letošní turistickou sezonu.

turisté z celé Vysočiny se scházejí v Humpolci před zahájením akce; www.svatosi.cz
pořadatelé očekávali účastníky ZJTS v budově kina
každý návštěvník dostal po přihlášení brožuru s veškerými informacemi

Dvacetistránková brožura v modrém odstínu nejen krásně vypadala, byla i skutečným průvodcem po městě a okolí, použitelná nejen příslušného dne. Velice jsme ocenili, že zde autoři uvedli stručnou historii KČT Humpolec a připomněli významné osobnosti zdejší turistiky Oldřicha Kociana (1888–1942) a Oktaviána Strádala (1915–1979).

obal dvacetistránkové brožury s podrobnými propozicemi a obrazovým materiálem, popisem tras, mapami, fotografiemi z činnosti, historií KČT Humpolec a vzpomínkou na osobnosti humpolecké turistiky Oldřicha Kociana a Oktaviána Strádala
účastníci slavnosti ochutnali, jak dobré buchtičky a jemné řezy umějí péct humpolecké turistky
náročná akce byla skvěle organizovaná a vše probíhalo s úsměvem
rozsáhlá nabídka aktivit postavila návštěvníky před problém, jak zvládnout co nejvíce okruhů zájmu
čas před oficiálním zahájením ZJTS strávili turisté při poslechu country skupiny Kolibříci

Napsat, že taneční vystoupení žáků ZUŠ Gustava Mahlera se povedlo, je slabé slovo – bez dechu jsme všichni sledovali kreace na pódiu, obdivovali umění, výdrž a elán mladých tanečníků i jejich učitelů – energie z nich přímo čišela!

Hlavní organizátor, předseda KČT Humpolec Rostislav Jež, se zhostil moderování zahajovacího ceremoniálu s elegancí a jistotou, řekl účastníkům vše, co bylo třeba. Starosta Humpolce ocenil hojnou účast a zdůraznil, že si město považuje možnosti podílet se na této akci. Poté, co promluvili zástupci oblastního výboru KČT Vysočina, byla na symbolický klíč uvázaná pamětní stuha a letošní sezona prohlášena za zahájenou!

hlavní organizátor ZJTS Rostislav Jež, předseda KČT Humpolec, poslouchá projev předsedy KČT Vysočina

Mnoho turistů si chtělo pořídit památeční fotografii, ze všech vybírám jen dvě následující – významné turistické činovnice z Havlíčkova Brodu a legendu humpolecké turistiky paní Strádalovou.

Rosťa Jež ve společnosti turistek z Havlíčkova Brodu: vpravo předsedkyně KČT Jarka Kohoutová, vlevo její pravá ruka Lenka Žáková 🙂
předseda KČT Humpolec R. Jež s paní Strádalovou, jejíž manžel Oktavián Strádal byl předsedou odboru a značkařem, který v šedesátých letech minulého století udržoval 150 km okolních značených turistických tras

Považovali jsme si příležitosti vidět se s přáteli a využívali jí bohatě, z nabízených možností jsme sestavili převážně kulturní program dnešního dne, nespěchali a radovali se.

Do budovy kina umístili Humpolečané muzeum svého slavného spoluobčana Hliníka – naše putování tedy začalo zvesela v Hliníkáriu. Nemusím dodávat oč se jedná, v duchu vás vidím, jak si právě opakujete proslulé věty z vynikajícího filmu Marečku, podejte mi pero!

k nahlédnutí byly vtipné pohledy zaslané Hliníkovi – na adresu: Občan Hliník, Aluminiová ulice, 396 01 Humpolec, Česká republika mu můžete napsat i vy 🙂

Nebylo těžké trefit do centra města – 55 metrů vysoká věž kostela sv. Mikuláše spolehlivě určovala směr.

dominanta Humpolce, 55 metrů vysoká věž kostela sv. Mikuláše mezi Horním a Dolním náměstím; foto F. Janeček

Dosud nikdy jsme nevystoupili na věž, abychom viděli z ptačí perspektivy město, v němž žije přes 10 000 obyvatel, dnes byla ta pravá příležitost, kterou nám doporučily i humpolecké turistky, jejichž modrá trička poutala pozornost pochodníků i obyvatel města.

členky organizátorského týmu se vracejí do štábu pochodu z kontroly na trase
základní historické údaje o chrámu sv. Mikuláše v Humpolci
jeden ze zvonů ve věži kostela sv. Mikuláše v Humpolci
kvůli vyhlídce z věže je nutné vystoupit po 115 schodech do výšky 30 metrů
výhled na zříceninu hradu Orlík u Humpolce

Naposledy byl Orlík středobodem pochodu Cestami Oktaviána Strádala v roce 2017, do města jsme se tehdy vraceli po NS Březina – podobný okruh byl v nabídce i dneska.

výhled na Dolní náměstí a pomník s bustou světově proslulého antropologa Aleše Hrdličky, humpoleckého rodáka; foto F. Janeček

Bližší podrobnosti o muzeu Dr. Aleše Hrdličky jsou ve článku Seminář cvičitelů a vedoucích turistiky KČT oblasti Vysočina 2015 v rekreačním středisku Želivka, který také pořádali humpolečtí turisté.

výhled na Humpolec z věže kostela sv. Mikuláše; foto F. Janeček

Rádi jsme využili možnosti navštívit skanzen Zichpil, kde v rámci ZJTS probíhaly komentované prohlídky. V Humpolci, stejně jako v jiných městech, žili občané náboženství katolického, evangelického i židovského – na okraji města v bývalé čtvrti Zichpil a Židovském městě, které se rozkládaly mezi Horním náměstím a hřbitovem, se dochoval stavební okruh, v němž je možné toto soužití tří duchovních kultur dokumentovat. V uvedené lokalitě jsme absolvovali prohlídku Nápravníkova stavení, Tolerančního kostela a Synagogy.

Dotázala jsem se průvodkyně, co znamená zvláštní název „Zichpil“ – vysvětlila, že původ slova ukazuje na staré německé nářeční slovo pro „Krásnou vyhlídku“, která z těchto míst na okolní věnec zalesněných kopců byla a opravdu stále je.

Nápravníkovo stavení ve skanzenu Zichpil vzniklo zřejmě na konci 18. století
zdevastovanou budovu zakoupilo v roce 2009 město Humpolec a začala rekonstrukce, od roku 2012 je objekt přístupný veřejnosti

Toleranční patent Josefa II. z roku 1781 dovoloval při dodržení všech regulí existenci některých jiných církví, např. luterské, kalvínské a pravoslavné. Jejich věřící však museli odvádět poplatky katolické církvi a sami financovat budované kostely, které nesměly mít zvony a věž, ani vstup z hlavní ulice, byl nařízen i nenápadný tvar oken, takže vlastně vznikaly toleranční modlitebny, nikoli kostely. V pozdější době, po uvolnění poměrů, byla většina budov upravena, v původním tvaru se zachovaly nemnohé – jedna z nich je právě v Humpolci.

jeden z nejstarších tolerančních kostelů v ČR byl vystavěn roku 1785, od roku 2012 je přístupný veřejnosti
Mirek neopomněl dokumentovat interiér prosté toleranční modlitebny; foto F. Janeček

Nedávno byl v této historické lokalitě, kde se narodil významný sochař Čeněk Vosmík, vybudován parčík.

parčík u skanzenu Zichpil s pomníkem rodáka Čeňka Vosmíka, sochaře a restaurátora
sochař Čeněk Vosmík se narodil roku 1860 v Humpolci, zemřel v roce 1944 v Praze

Jen kousek odtud je židovská synagoga – došli jsme k ní kolem rodného domu Ivana Martina Jirouse, básníka, publicisty a výtvarného kritika, jehož pamětní deska byla před několika lety umístěna v zahradě před domem.

synagoga v Humpolci byla postavena v roce 1760, přestavěna a rozšířena roku 1860; na obrázku v popředí je pamětní deska u rodného domu básníka Ivana Martina Jirouse (1944–2011)
základní fakta o synagoze
průvodkyně nás seznámila se synagogou a přiblížila stavební vývoj a osudy budovy; foto F. Janeček
interiér synagogy v Humpolci

Organizátoři akce také avizovali možnost návštěvy zdejšího židovského hřbitova založeného v roce 1719 na kraji města. Téměř 800 náhrobních kamenů s nápisy hebrejskými, německými nebo českými, pod nimiž na upraveném a udržovaném hřbitově odpočívají i předkové slavných osobností (Gustava Mahlera či Franze Kafky) stále přitahuje mnoho návštěvníků. V roce 2013 se v Humpolci konal celostátní Poslední puchýř – ve druhé části článku o jmenované akci jsou bližší informace o židovském hřbitově doplněné obrázky.

Na žádnou z připravených turistických tras v délce 6, 13, 20, 26 a 30 km jsme se nevydali, kulturní program dnešní soboty jsme se rozhodli dovršit účastí na cestovatelské přednášce s promítáním, která začínala v sále kina od 14:30. Tématem byly severské země, takže jsme na plátně procestovali finské Laponsko, tajemný Island, viděli rybolov v Norsku, dozvěděli se o cestování se psím spřežením – úžasné dvě hodiny měly jen jednu velikou chybu, malou účast turistů!! Překvapil nás nezájem, který zaskočil i přednášející a jistě nepotěšil ani organizátory. Různá vysvětlení typu: náš autobus odjíždí před ukončením přednášky, či: venku je krásně, musíme toho využít apod. neobstojí, návštěvníci by měli umět ocenit dlouhou a náročnou přípravu organizátorů a vyjádřit ji konzumací nabízeného programu do poslední chvíle!

Vlak, který z Humpolce odjížděl pár minut po páté hodině odpolední, byl ten, který nás spolehlivě dovezl domů.

Od předsedy KČT Humpolec Rosti Ježe jsme získali obrázky, které se přesně hodí k ukončení dnešního článku – jsou na nich hlavní aktéři letošního Zahájení jarní turistické sezony v Humpolci – jak lidé, tak město! 🙂

paní Strádalová (spolu s manželem Oktaviánem Strádalem se celoživotně věnovali turistice) a Josef Jelínek, někdejší dlouholetý předseda KČT Humpolec
hlavní štáb pořadatelů ZJTS 2019 – turisté odboru Humpolec s bývalým předsedou KČT Josefem Jelínkem a současným Rosťou Ježem
humpolečtí pořadatelé ve slušivých modrých tričkách, s modrým zdobením na propagačních materiálech – a též s modrým nebem nad hlavou!
ke 125. výročí trvání svého odboru KČT připravili humpolečtí turisté vynikající akci pro všechny kolegy z Vysočiny
na shledanou v Humpolci – na Horním náměstí je východiště značených turistických tras: město i místní KČT vás zvou k návštěvě! 🙂 www.svatosi.cz

Související články – odkazy na minulá Zahájení jarní turistické sezony, kterých jsme byli účastni a vznikl článek s fotografiemi:
2008 Jihlava,
2009 Telč,
2010 Havlíčkův Brod,
2011 Měřín,
2012 Pelhřimov,
2013 Kamenná,
2014 Trnava u Třebíče,
2015 Žďár nad Sázavou,
2016 Čeřínek,
2017 Třebíč,
2018 Vysoké Mýto.

2 odpovědi na “Zahájení jarní turistické sezony v oblasti KČT Vysočina – Humpolec 2019”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*