Silvestrovskou Prahou za historií 2021

18. ročník akce pořádal KČT, odbor Vojty Náprstka v rámci Novoročního čtyřlístku 2022
Z Pankráce Podolím do Braníka
31. prosince 2021, pátek

Trasa: Metro Pražského povstání – náměstí Hrdinů – kostel sv. Pankráce – vilová část Podolí – kostel sv. Michaela Archanděla – Český Yacht klub – Podolská vodárna – Podolský Sokol – Plavecký stadion – Dvorecké náměstí – Branické skály – restaurace Na Jezerce = asi 10 km

Na počátku 20. století leželo Podolí, Dvorce s Kublovem a Braník jako samostatné obce podél pravého břehu Vltavy pod jižními hranicemi Prahy. Nad Podolím se rozkládala Pankrác, která byla tehdy součástí Nuslí. V roce 1922 byly zmíněné obce připojené k Praze, v současné době jsou součástí Městské části Praha 4.
To je úvod skvěle vypracovaného itineráře, který jsme dostali online od pražských pořadatelů, podle něj se řídili a bez problémů prošli navrženou a popsanou turistickou silvestrovskou trasu.

Přijela jsem s Mílou a Pavlem Bradovými autobusem na Florenc, metrem jsme dojeli do stanice Pražského povstání a v 9.50 hodin se vydali na cestu za historií.
Většinu informací, které uvedu v tomto článku, jsem získala z hutného popisu, k němuž jsem ščudlou pořídila dokumentační obrázky – předem se omlouvám za jejich kvalitu – snažila jsem se, ale…
Podle návodu jsme se nejdříve zastavili na náměstí Hrdinů u památníku Milady Horákové.

Památník Milady Horákové na náměstí Hrdinů.

Památník Milady Horákové (25. prosince 1901 Královské Vinohrady – 27. června 1950 Praha) byl odhalen na náměstí Hrdinů 28. října 2009.
Součástí textu jsou poslední slova Milady Horákové v den její popravy: „Miluji tuto zem a lid, odcházím bez nenávisti„.
Na desce pomníku je 234 dalších jmen lidí, kteří byli obdobně perzekvováni komunistickým režimem. Pod dílem jsou jako autoři podepsání akademičtí sochaři Jan Bartoš, Ctibor Havelka, Milan Knobloch a architekt Jiří Kantůrek.
Dr. Milada Horáková se účastnila protinacistického odboje za druhé světové války. Aktivně vystupovala také proti komunistickému režimu. Byla jedinou ženskou obětí zrůdných komunistických politických čistek v padesátých letech 20. století. Její život se završil 27. června 1950 v Pankrácké věznici po vykonstruovaném „monstrprocesu“.
Například Albert Einstein, Winston Churchill nebo Eleanor Rooseveltová se snažili získat pro odsouzené milost. Prezident Gottwald však rozsudky smrti podepsal.

Ulice Na Pankráci u metra Pražského povstání – pohled z náměstí Hrdinů.

Odtud jsme se vydali ulicí Na Pankráci k parčíku na místě bývalého hřbitova k Pomníku obětem 1. světové války, který byl postaven nedaleko kostela sv. Pankráce.

Pomník obětem 1. světové války u kostela sv. Pankráce.
Kostel sv. Pankráce byl postaven na základech původní románské rotundy, současná podoba je raně barokní z roku 1700.
Výtvarná výzdoba, varhany i kazatelna kostela sv. Pankráce je bohatá a vzácná, základy původní rotundy jsou přístupné pod podlahou kostela; zvonice ze 17. století se zvonem z roku 1505 je situována vedle budovy kostela.

Po několika schůdcích jsme sešli na křižovatku, z níž jsme se po chvilce chůze dostali do ulice Lopatecká, kde nás popis upozornil, že zde končí Pankrác a začíná Podolí, resp. prohlídka podolské vilové zástavby ze 20. a 30. let 20. století.

Výhled z ulice Lopatecká – opustili jsme Pankrác, jsme v Podolí.
Prohlídka podolské vilové zástavby z 20. a 30. let minulého století.
Vila architekta Antonína Mendla ve stylu art deco. V dobách pražských studií zde bydlela architektka Eva Jiřičná.

Projekt vily na předchozím obrázku pochází od dvojice architektů Mendla a Šantrůčka. Původně zde bydlel architekt z Baťovy zlínské projekční kanceláře Ing. Josef Jiřičný, otec světově proslulé architektky Evy Jiřičné, která se narodila ve Zlíně (1939) a během pražských studií zde bydlela.

Vilu, postavenou ve 20. letech 20. století, obýval Karel Hoffmann, houslový virtuos a primárius Českého kvarteta.

České kvarteto, první stálý profesionální komorní soubor v českých zemích, bylo založeno roku 1892 a s velkým úspěchem působilo až do roku 1934, kdy soubor zanikl.

Boční trakt vily Karla Hoffmanna.

Na vile je pamětní deska s textem. „V tomto domě žil a pracoval od roku 1926 do své smrti houslový virtuos, profesor pražské konzervatoře, primárius Českého kvarteta Karel Hoffmann 1872–1936“.

Na křižovatce ulice Lopatecké s ulicí Na Lysině stojí dvě vily představující současnou architekturu:

Vlevo vila lobbisty Romana Janouška, vedle vila Miroslava Dvořáka, majitele Českého aeroholdingu a Letiště Praha – autorem návrhu obou budov je architekt Radan Hubička.
Boční trakt vily Romana Janouška.
Na Lopatecké ulici, proti domu Romana Janouška, stojí tato kaplička.

Nedaleko obou vil stojí na pozemku, z něhož je překrásný výhled na Prahu, vila Haliny Pawlowské.

Vila Haliny Pawlowské s kruhovým půdorysem.
Zadní trakt vily úspěšné spisovatelky Haliny Pawlowské – obrázek jsem pořídila z ulice Na Lysině.

Pokračovali jsme dál kolem Podolského hřbitova k areálu vysokoškolských kolejí pro České vysoké učení technické.

Areál vysokoškolských kolejí pro České vysoké učení technické byl určen pro 1 500 studentů.
Výstavba komplexu kolejí začala v roce 1953 se stylu sorela (socialistický realismus) – projekt vytvořil kolektiv pod vedením Ing. Krásy.
Podolskou vilu z období 30. let 20. století projektoval architekt Karel Hannauer – zajímavá je stříška vystupující z vily – kryje vchod a sahá až k chodníku. Podle informace v našem „průvodci“ byl tento architekt autorem několika dalších staveb v Podolí, většinou činžovních domů.
Vila architekta Václava Podzimka ze 30. let v ulici Na Hřebenech.
Jedna z nejznámějších podolských vil je v ulici Nad Cementárnou – Langerovu vilu postavil ve 30. letech architekt Karel Honzík.
Ve vile pražského lékaře, spisovatele a novináře Františka Langera se scházeli „pátečníci“ – Karel Čapek, prezident T. G. Masaryk a další intelektuálové na svých pátečních schůzkách, kde hovořili o kultuře i politice.

MUDr. František Langer (1888–1965) nemohl po únoru 1948 publikovat, jeho hry se nehrály, byl odstraněn z veřejného života, od roku 1949 až do své smrti byl předsedou Společnosti bratří Čapků.

Langerova vila ve velké zahradě je architektonickým skvostem 30. let 20. století.
Vila na velmi svažitém pozemku v ulici Vápencová patří velvyslanectví Kyperské republiky.

Tuto funkcionalistickou vilu vyprojektovali v roce 1939 bratři Jaroslav a Karel Fišerovi. V roce 1957 ji koupil výtvarník Jiří Trnka (1912–1969) pro svou bývalou manželku a tři děti, sám žil s novou rodinou na Pohořelci, pak ve vile na Kampě.

Nádherná zahrada na pozemku vily velvyslanectví v ulici Vápencová.
Zajímavá stavba v ulici Pod Klaudiánkou.
Boční trakt vily na předchozím obrázku v ulici Pod Klaudiánkou.
Zadní trakt vily s keramickým obkladem v ulici Pod Klaudiánkou.
Průčelí vily z předchozího obrázku je viditelné z ulice Na Podkovce – jejími autory jsou architekti Arnošt Mühlstein a Viktor Fürth.

To už jsme sestoupili níže k Vltavě a v itineráři si přečetli upozornění na poslední podolskou architektonicky cennou vilu.

Vila architekta Karla Stráníka v ulici Na Podkovce je z roku 1936 – v současnosti v ní sídlí Česko-čínská obchodní komora.

Pokračovali jsme stále dolů až na ulici Podolská, kde nás ohromil komplex budov Podolské vodárny,vystavěné ve druhé polovině 20. let 20. století podle projektu Antonína Engela. Na svou dobu se jednalo o rozsáhlou a mnoha technickými zařízeními vybavenou stavbu, která byla s narůstající spotřebou vody postupně rozšiřována. Dnes už vodárna slouží pouze jako záložní zdroj, v jedné z budov je umístěna expozice Muzea pražského vodárenství. Celý komplex budov je památkově chráněn.

Budova Podolské vodárny vznikla ve 20. letech minulého století.
Alegorie Vltavy a jejích deseti významných přítoků na jižním průčelí vodárny – pískovcové sochy představují zleva:
Vydru, Otavu s Blanicí, Malši, Berounku, Sázavu s Vlašimskou Blanicí, Želivku, Lužnici a Nežárku (ta zůstala mimo foto 🙂 ).
Muzeum pražského vodárenství a druhá technologická budova vodárny v ulici Podolské.

Na protější straně zadního traktu vodárny je Nedvědovo náměstí – ústředním bodem je impozantní školní budova.

Novorenesanční budova základní školy na Nedvědově náměstí, v parku je Památník květnového povstání 1945.
Budova školy s psaníčkovými sgrafity je na Nedvědově náměstí – MUDr. Nedvěd byl docentem Univerzity Karlovy, umučili ho nacisté v koncentračním táboře.

V ulici Pod Vyšehradem jsme podle popisu trasy byli v centru Starého Podolí. Dočetli jsme se, že Podolí jako osada v okolí kostela sv. Michaela Archanděla je poprvé zmiňována v zakládací listině vyšehradské kapituly v roce 1222 – kapitula zde vlastnila dvůr a stráně s vinicemi. Po připojení k Praze v roce 1922 byla celá oblast i svah až nahoru k Pankráci zastavěna.

Kostel sv. Michaela Archanděla v centru Starého Podolí.
Kostel na původním podolském hřbitově pochází z roku 1222, nynější vzhled je z konce 19. století.
Polodřevěná barokní zvonice, přistavěná ke kostelu sv. Michaela Archanděla v 17. století – je v ní historický zvon z roku 1482.
Hřbitov kolem kostela byl zrušen v roce 1885 a v témže roce nahrazen novým, který jsme míjeli na konci Lopatecké ulice.

Do dnešních dnů se zachovalo pouze několik staveb ze Starého Podolí:

Tzv. Katovna v ulici Pod Vyšehradem má popisné číslo 1 a pochází z konce 18. století.
Památkově chráněný barokní obytný dům č. 3 s mansardovou střechou a průčelím z 18. století v ulici U Podolského sanatoria.
Usedlost Neumanka č.5 je naproti domu z předchozího obrázku – bývalá viniční usedlost je také památkově chráněná. V tomto domě často pobývala u svého dědečka na letním bytě pozdější spisovatelka Anna Marie Tilschová (1873–1957).

Přešli jsme na Podolské nábřeží a obdivovali komplex budov Ústavu pro péči o matku a dítě, vyšehradské hradby, přístaviště lodí na Vltavě a nádhernou modrou, téměř jarně slunečnou oblohu a skvělou viditelnost.

Pohled na Ústav pro péči o matku a dítě z Podolského nábřeží.

Reprezentativní český léčebný ústav založil významný chirurg a rentgenolog profesor MUDr. Rudolf Jedlička, bylo otevřeno v roce 1914. Projekt vypracoval prof. arch. Rudolf Kříženecký.

Vyšehradské hradby, pod nimi komplex budov Ústavu pro péči o matku a dítě.

Na druhém břehu řeky Vltavy je přístaviště lodí a loděnice Českého Yacht klubu – třípatrová dřevostavba vznikla roku 1912 podle projektu Ferdinanda Šamonila. Český Yacht klub byl založený v roce 1893 všestranným sportovcem Josefem Rösslerem-Ořovským (1869–1933).

Klubovna, zázemí a loděnice Českého Yacht klubu na Vltavě.
Přístaviště lodí na Vltavě pod Vyšehradem.

Vydali jsme se po nábřeží směrem k Podolské vodárně, u domu č. 14 jsme postáli před pamětní deskou se smutným sdělením:

Pamětní deska věnovaná dvěma 15ti letým chlapcům, zákeřně zastřeleným sovětským vojákem v srpnu 1968.

Nežli se vydáme parkem a sportovišti k sokolovně, pokocháme se znovu impozantním jižním průčelím Podolské vodárny:

Jižní portál hlavní budovy Podolské vodárny.
Budova tělocvičné jednoty Sokol Praha-Podolí byla dokončena roku 1932 podle návrhu architekta B. Skalického.
Základní kámen budovy pocházel z rodného domu Miroslava Tyrše (1832–1884) v Děčíně.
V přízemí budovy je hostinec Na Staré Sokolovně, který provozuje Lou Fanánek Hagen – rekonstrukce interiéru se ujal architekt David Vávra.

V místech za sokolovnou ležel kdysi Kublov, chudá osada s několika domky v blízkosti bývalé podolské cementárny. Ves byla zbourána v polovině 20. století při výstavbě areálu Plaveckého stadionu v Podolí.

Plavecký stadion Podolí byl postaven v místě bývalého lomu a cementárny v letech 1958–1965 podle návrhu Richarda Podzemného. Je památkově chráněn.

Za stadionem se vypínají skály, kde se těžíval vápenec pro cementárnu, a oblast za nimi je označována jako Přírodní památka Podolský profil.
Přímo proti stadionu je můstek vedoucí na Veslařský ostrov – odtud jsou mimo jiné veslařské sportovní aktivity pořádány od roku 1910 Pražské primátorky – závod osmiveslic.

Ředitelská vila zaniklé cementárny, postavená před rokem 1897.
V současnosti sídlí v bývalé ředitelské vile cizojazyčná základní škola; budova je památkově chráněná.
Výhled na Zlíchov, kostel sv. Filipa a Jakuba z míst, kde bývala osada Dvorce.

Osada Dvorce vznikla v roce 1222 na pozemcích vyšehradské kapituly; po zrušení poddanství (1850) byly Dvorce přidruženy k Podolí.

Dvorecké náměstí.
Zde bývalo centrum osady Dvorce.
Podolský dvůr z konce 18. století je jediný, který se zachoval v kdysi samostatné osadě Dvorce, dnešní podoba s novobarokní fasádou je výsledkem přestaveb na konci 19. století.
Na nábřeží za komplexem panelových domů je několik původních dvoreckých domků – tento nápis je na štítě jednoho z nich.
Za tímto domem už je katastr Braníka.

Braník je poprvé připomínán v roce 1088, byl vlastněn českými královnami i pražskými kláštery, od začátku 20. století patřil do Královských Vinohrad, nyní je součástí Městské části Praha 4.
Popis trasy nás neomylně přivedl do parku ke sluncem nasvícenému skalnímu masivu.

Branické skály jsou přírodní památkou – býval zde vápencový lom, kde se nacházelo množství zkamenělin; paleontolog Joachim Barrande (1799–1883) hojně využíval toto naleziště.
Lesopark Dobeška pod Branickou skálou.

V „průvodci“ jsme si přečetli, že skalní masiv využívají horolezci, ale jsou možné i rekreační vycházky – na skále je vyhlídka od architekta Davida Vávry, branického rodáka.

Parkem pod Branickou skálou jsme došli k místu, kde nelze přehlédnout zvláštní dřevěný evangelický kostel – byl otevřen, tak jsme mohli vstoupit a prohlédnout si interiér, hodně odlišný od katolických kostelů.

Dřevěný kostel Československé církve evangelické byl postaven v roce 1948 podle projektu architekta Pavla Bareše. Apsidu s oltářem navrhl architekt David Vávra, člen místního sboru evangelické církve.

To byla poslední zastávka na trase, ve 14.30 jsme dorazili do cíle v restauraci Na Jezerce.

V restauraci Na Jezerce byl cíl pochodu, kterého se podle sdělení pořadatelů zúčastnilo 320 turistů.

Silvestrovská turistická akce byla spojená s Novoročním čtyřlístkem – nám nyní zbývalo vykonat už jen poslední dobrý skutek – finančně podpořit zdravotně handicapované spoluobčany, což jsme prostřednictvím pořadatelů učinili.

Myslím, že pražští turisté neměli při pochodu městem tak intenzivní zážitky jako my, přespolňáci – získané informace nás vyburcovaly k dalšímu hledání souvislostí a nabily  energií.
Také milé setkání s hlavním pořadatelem pochodu a autorem bezvadného popisu trasy, emeritním předsedou KČT Ing. Janem Havelkou, ale i možnost projít milované město ve společnosti Milušky a Pavla, bylo odměnou za absolvování pochodu a optimistickým vykročením do roku 2022.
Krátce po 15. hodině jsme museli odjet na Florenc, abychom stihli autobus v 16 hodin.

Na vltavském nábřeží, odkud jsme se tramvají vraceli do centra Prahy, je bytový komplex Na Jezerce.
Během krátké vycházky historickým centrem jsem jako dokument zachytila jen budovu Nové scény Národního divadla.
Návštěva Prahy 31. 12. 2021 by bez této fotografie nebyla úplná.

Související článek:

Silvestrovskou Prahou za historií 2017.
Zadáte-li do vyhledávače na našem webu slovo Praha, objeví se články, vztahující se k minulým návštěvám.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*