Po jihlavských stopách Gustava Mahlera, jeho rodiny a přátel, 2023

Neděle 14. května 2023

V neděli 14. května 2023 pořádali turisté z odborů KČT Čeřínek a Tesla Jihlava už po 14. tematickou vycházku na počest skladatele a dirigenta Gustava Mahlera.

Hudebník světového jména se narodil 7. 7. 1860 v Kalištích u Humpolce a v témže roce se jeho rodiče přestěhovali do Jihlavy, kde strávil dětství a mládí. Jihlava byla tehdy druhé největší město na Moravě, žilo zde asi 17 000 lidí, vznikaly tu významné stavby, bylo zde skvělé hudební zázemí a výborní učitelé hudby. V 15 letech odešel nadaný chlapec studovat do Vídně a jeho kariéra se rychle rozvíjela. Do Jihlavy se vracel do roku 1889, kdy zemřeli oba jeho rodiče, ale domovské právo, které získal po otci, Gustav Mahler nikdy nezrušil – považoval si ho, protože věděl, jak obtížné bylo pro židovskou rodinu získat domovské a měšťanské právo – jeho rodina na něj čekala celých 13 let.

Gustav Mahler zemřel 18. května 1911 ve Vídni. Od roku 2010 mohou lidé projevit úctu člověku, který daroval světu takové hudební bohatství, a přijít zavzpomínat k jihlavskému pomníku, jehož autorem je profesor Jan Koblasa. V roce 2004 vzniklo Společenství pro postavení pomníku Gustava Mahlera v Jihlavě s protagonisty manželi Poukarovými, kteří při usilovné spolupráci s Dr. Šimánkem, Dr. Žlůvou, Mgr. Dvořákem a podporou dalších 30 členů Společenství dosáhli toho, že tento pomník v Jihlavě stojí.

Počasí v tomto květnovém období bývá vlivem „ledových mužů“ chladné a deštivé – i přesto se parku shromáždilo 38 lidí. Přivítala je Bc. Iva Svobodová, která zdůraznila, že toto setkání v parku má sice stabilní scénář, ale pokaždé pořadatelé zajistí účastníkům novou přednášku v rámci námětu buď v Domě Gustava Mahlera či na vycházce městem.

Iva Svobodová vítá příchozí a informuje o programu minulých setkání při příležitosti květnových vzpomínek na Gustava Mahlera.
Setkání se zúčastnili také manželé Poukarovi, iniciátoři postavení pomníku Gustava Mahlera v Jihlavě.
Míša Svatošová informovala o dlouhodobém zapojení turistů do zpopularizování osobnosti Gustava Mahlera a činnosti odborů KČT Čeřínek a KČT Tesla Jihlava k tonuto tématu – vycházky a zájezdy po Vysočině na místa, kde žili předkové Gustava Mahlera.

Turisté se od počátku zapojili do popularizace nejvýznamnější jihlavské osobnosti, Gustava Mahlera, díky němuž je Jihlava dnes známá v celém hudebním světě.
V roce 2007 byla veřejnosti zpřístupněna turisticky zeleně značená 25 km dlouhá cesta Gustava Mahlera, která vede od Wolkerova památníku pod Lipnicí do Kaliští a dál až do Želiva.
V roce 2010 byl vydán Záznamník Turistického tematického odznaku Gustav Mahler a Vysočina – zájemce o odznak musí povinně navštívit 4 místa a 3 další libovolná z 10 uvedených a popsaných. V současnosti už získalo odznak 150 lidí.

Tvůrci festivalu Hudba tisíců Mahler Jihlava požádali turisty z odboru KČT Čeřínek a Tesla Jihlava o spolupráci, proto jsme do roku 2019 uspořádali 7 cykloakcí s trasou Kaliště – Jihlava, od té doby se uskutečnily 4 autobusové zájezdy s využitím pěších tras v krajině, kde žili Mahlerovi předkové.

Kytice pro Gustava Mahlera.

Hlavním bodem programu v Parku Gustava Mahlera bylo položení květin k jeho soše – zhostili se toho předsedové pořádajících turistických odborů – Ing. Míla Bradová z KČT Tesla Jihlava a Jiří Veselý z KČT Čeřínek Jihlava.

Předsedové turistických odborů Míla Bradová a Jiří Veselý položili květiny k pomníku.

Všechny předchozí fotografie udělali manželé Veselí.

Turisté vzdali poctu slavné osobnosti. Foto F. Janeček.
Ani vydatný déšť neodradil turisty od účasti na slavnosti v Parku Gustava Mahlera v Jihlavě. Foto V. Veselá.
Zvlněné pahorky v parku připomínají krajinu Českomoravské vrchoviny, která byla domovem Mahlerových předků. Foto V. Veselá.

Poté se účastníci odebrali deštivými ulicemi do Domu Gustava Mahlera, kde vyslechli přednášku Mgr. Zdeňka Geista Gustav Mahler a Guido Adler, přátelé v hudbě i v životě.

Vstup do Domu Gistava Mahlera ve Znojemské ulici blízko hlavního náměstí – na fasádě je pamětní deska od akademického sochaře Milana Knoblocha, která byla odhalena v roce 1960 při příležitosti 100. výročí narození Gistava Mahlera – připomíná, že v tomto a vedlejším domě žil budoucí slavný skladatel v letech 1860–1875.
Foto F. Janeček.

Přednáška s prezentací fotografií a textových dokumentů přinesla posluchačům mnoho nového – bez dechu jsme sledovali tok řeči charismatického vypravěče pana Geista.

V přednáškové síni Domu Gustava Mahlera jsme vyslechli vyprávění Mgr. Zdeňka Geista. Foto Iva Svobodová.
Pan Geist uvedl mnoho nových zajímavých údajů ze života obou osobností, Gustava Mahlera a Guido Adlera, kteří v mládí žili v Jihlavě a v dospělém věku se usadili ve Vídni. Foto F. Janeček.

Závěrem jsme srdečně poděkovali jemu i Mgr. Janě Součkové z organizace Brána Jihlavy, která spravuje Dům GM, poskytla zázemí a také umožnila účastníkům bezplatnou prohlídku všech výstavních prostor.

Jeden z obrazů Zdeňka Šplíchala na výstavě s názvem Klid v neklidu. Foto Iva Svobodová.

To byl turistický prolog festivalu Hudba tisíců Mahler Jihlava 2023, který letos vstupuje do 22. ročníku.

Související články:
Po jihlavských stopách Gustava Mahlera, jeho rodiny a přátel 2022
Rubrika Gustav Mahler

2 odpovědi na “Po jihlavských stopách Gustava Mahlera, jeho rodiny a přátel, 2023”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*