Výjezdní seminář vedoucích a cvičitelů turistiky KČT oblasti Vysočina pořádaný v Humpolci

Jak se 20. – 21.10. sešli v Humpolci turisté ke „stolové“ turistice, ale nakonec pobyli i v přírodě, prošli klášterem a ochutnali výborné pivo

„Už staří Římané…“ říkáváme obvykle, když chceme zdůraznit, že něco má dlouhou a dobrou tradici. My turisté jsme si tento slogan upravili a říkáme: „Už Vojta Náprstek…“ Ano, v roce 2008 to bude 120 let, co Vojtěch Náprstek a skupina nadšenců kolem něj založili v Praze Klub českých turistů. Od té doby se my, organizovaní turisté, ale i ostatní vyznavači zdravého životního stylu a obdivovatelé přírody, touláme po naší vlasti a naplňujeme tak vlastně i některé z antických ideálů – zdravé tělo, pohoda v duši, harmonické sepětí s přírodou… Abychom vždycky věděli, kam kráčíme a hlavně úspěšně dosáhli cíle své cesty – tomu věnují svůj volný čas dobrovolníci z řad turistů – značkaři, cvičitelé a vedoucí turistiky a také ti, bez jejichž organizační práce by se Klub českých turistů nemohl chlubit, že má tak propracovaný systém na všech úsecích své činnosti.

I u nás na Vysočině je nutné, aby se turisté čas od času scházeli, hodnotili akce minulé, plánovali a koordinovali příští, předávali si zkušenosti, ale také si mezi sebou přátelsky popovídali při putování přírodou nebo strávili večer při hudbě a tanci.

Právě výše uvedené činnosti byly náplní výjezdního semináře vedoucích a cvičitelů turistiky v oblasti KČT Vysočina.

O minulém víkendu (20.-21.10.2007) se sešlo v Humpolci 53 účastníků ze 13 odborů KČT z celé Vysočiny.  Hlavní body, které byly řešeny na přednáškách v průběhu semináře, se týkají oslav 120.výročí založení KČT. Mimo jiné pravidelné akce, které se konají v oblasti Vysočina a jsou uvedeny v Kalendáři turistických pochodů, se v příštím roce uskuteční významné setkání nejen oblastního dosahu – Zahájení jarní turistické sezóny v KČT Vysočina. Pořadatelé jsou členové odboru KČT Tesla Jihlava, kteří se rozhodli, že tímto způsobem připomenou veřejnosti jednak 120.výročí založení KČT a dále 30.výročí vzniku svého odboru. Zahájení jarní turistické sezóny se bude konat v neděli 16.března 2008 od 9 hodin v Jihlavě. Budou následovat další akce, na kterých jednotlivé odbory KČT  poskytnou zájemcům nabídku aktivního pobytu v přírodě a tím budou připomínat ideály zakladatelů KČT a poslání turistiky.

Ti, kteří už jsou více informováni o turistice, vědí, že kompletní nabídka akcí je v celorepublikovém kalendáři pochodů, dále v oblastním a také i v kalendářích  jednotlivých odborů KČT. Všude jsou uvedeny kontakty na pořadatele, a tak se může každý z nás aktivně zapojit do oslav významného turistického výročí.

Na semináři bylo probráno vše ostatní, co je potřebné ke správnému chodu organizace a k zachování dobrého kreditu, který u nás v České republice turistika má.

Je potřeba jmenovitě poděkovat předsedkyni oblasti KČT Vysočina Mgr. Marii Vincencové a tajemnici Ing. Míle Bradové, které věnovaly velké úsilí tomu, aby se seminář vydařil a byl přínosem pro účastníky, kteří získané poznatky uplatní při práci ve svých odborech. Dík za poctivou a náročnou práci patří podle slov předsedkyně i dalším členům oblastního výboru. Dobré dojmy z celého soustředění umocnila procházka překrásnou přírodou romantického kraje zvaného Zálesí, kraje tří přehrad, s následnou návštěvou želivského kláštera a  humpoleckého muzea.

Tak tohle byl oficiální článek, který jsem sesmolila jako zprávu pro oblast, ústředí i pro tisk. Třeba i vy jste dočetli až sem – díky. Teď vám na obrázku ukážu naše oblastní velitelství, jsou to samí šikovní a usilovní lidé.

předsednictvo oblasti KČT Vysočina

A ještě vám řeknu, že jsme na semináři opravdu pilně pracovali, pak jsme odpoledne opravdu nadšeně ušli svoji denní dávku (12 km) krásnou podzimní přírodou (kdo říká, že pršelo? no, připouštím, že chvílemi asi ano, ale to jsme nevnímali).

Sedlická přehrada na podzim

hráz Sedlické přehrady v podzimním odpoledni

Když jdete se svými přáteli a kolem sebe vidíte tak krásné věci, jako jsou na obrázcích, všimnete si snad, že poprchává? Jak jsem uvedla, šli jsme kolem tří přehrad, vlastně želivský okruh (z Humpolce nás do Želiva dovezl autobus). Cíl naší vycházky byl před želivským klášterem, tam se nás ujal mnich a provedl nás téměř celým objektem. Říkám „téměř celým“, protože ten zbytek nám ukázal sládek, který zde vaří klášterní kvasnicové pivo. Samozřejmě jsme i ochutnali – bylo výborné!! Patnáctistupňové! Tak jsme se celí rozjásaní vrátili do Humpolce a večer jsme strávili při hudbě a tanci – i do toho jsme se pustili s turistickou vytrvalostí a nadšením.

Druhý den nás autobus zavezl do Kletečné a my jsme šli pěšky do Humpolce (6 km) do muzea Dr.Aleše Hrdličky. Mimo jiné zajímavé věci tam mají stálou expozici o Gustavu Mahlerovi, to pro mne osobně byla ta nejhezčí tečka za prima víkendem.

2 odpovědi na “Výjezdní seminář vedoucích a cvičitelů turistiky KČT oblasti Vysočina pořádaný v Humpolci”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*