Konference KČT VYSOČINA 2010

„Stolová“ turistika v úterý 23. 2. 2010

Výroční konference KČT v naší oblasti je slavnostní už proto, že se známí turisté sejdou ve společenských botkách a ne v pohorkách, že většinou přijedou (nepřijdou pěšky) a ruksak nechají doma. Poslouchají pozorně zprávy svých volených zástupců, protože jako delegáti odborů mají povinnost informovat členy o všem, co se zde projednávalo. V oblasti Vysočina je dvaadvacet odborů KČT s 1835 registrovanými turisty, ze dvaceti z nich přijeli vyslaní kolegové a sešli se v zasedací místnosti kraje Vysočina se členy oblastního výboru a četnými hosty, kteří se zúčastnili turistického sněmování.

pracovní předsednictvo

turisté pozorně naslouchají

Všichni jsme si považovali toho, že naše pozvání k účasti rád přijal čestný předseda KČT, prezident Evropské asociace turistických klubů Ing. Jan Havelka, jehož zásluhy o turistiku jsou všeobecně známé a jehož jméno se objevuje u mnoha úspěšných republikových i evropských turistických projektů.

hovoří čestný předseda KČT, prezident EWV, Ing. Jan Havelka

Vše probíhalo tak, jak bývá na konferencích obvyklé a po vážných (ale optimistických) zprávách ze všech oblastí turistických zájmů došlo na vyznamenání těch, kteří zásadním způsobem přispěli k tomu, aby turisté byli veřejností vnímáni jako noblesní organizace. Zmíním se o dvou vyznamenaných činovnících z mateřského KČT Čeřínek.

Prvním je Ing. Jan Krejčí, pečlivý a pracovitý historik odboru, dokumentující dění od dřevních dob v předminulém století, autor několika sborníků, nadšený turista, skaut a Foglarovec, který převzal za svoji celoživotní činnost ve prospěch turistiky Čestné uznání Klubu českých turistů.

Ing. Jan Krejčí

V současné době vypracoval k letošnímu 90. výročí našeho odboru KČT Čeřínek prezentace, které turisty seznámí s historií klubu a jistě okouzlí naše následovníky. Prezentace jsou k vidění zde. I zde.

Druhým oceněným je Ing. Jan Koday, čestný předseda KČT Čeřínek, jenž byl dlouhá léta předsedou klubu, kterému věnoval všechen volný čas a zapojil do práce celou svoji rodinu. Jeho komplexní způsob pěstování turistiky spojený s poznáváním přírody, kultury a historie navštěvovaných oblastí ovlivnil několik generací turistů a může být i v dnešní době vzorem (asi nedostižným). Za svoji činnost dostal v roce 2000 nejvyšší turistické vyznamenání – Čestný odznak Vojty Náprstka a v roce 2003 obdržel Cenu města Jihlavy za celoživotní propagaci přírodních a historických krás Jihlavska.

Vězte, že Ing. Koday oslavuje v letošním roce stejné životní jubileum jako náš klub Čeřínek, jeho výbornou duševní i tělesnou kondici přičítáme blahodárnému působení turistiky!!

Ing. Jan Koday

Všichni, kdo seděli v sále a tleskali vyznamenaným, jsou aktivní a obětaví lidé, kteří svou dobrovolnou prací (a ta jim přináší potěšení!) vytvářejí množství příležitostí pro zájemce každého věku a výkonnosti – jen v minulém roce se zúčastnilo akcí, pořádaných odbory KČT v naší oblasti přes třicet dva tisíc lidí! O tom už se dá říct, že turisté se významně podílejí na životním způsobu obyvatel Vysočiny… Tohle sice zní jako tisková zpráva, ale věřte, že pobyt v přírodě a dobré společnosti je nad všechny medikamenty – k tomuto jednoduchému zjištění dojde nakonec přes složité úvahy vědecké a filozofické každý…

Ti, kterým srdce nebije pro turistiku, jistě nedočetli až sem, vám ostatním (idealistům) přejeme samé krásné zážitky a tak dobré kamarády, jaké potkáváme na svých cestách my.

Zdrávi došli!

PS: Fotky ze schůze jsou od Milušky Bradové

4 odpovědi na “Konference KČT VYSOČINA 2010”

  1. Děkujemeza oba komentáře, ze kterých máme velkou radost, rádi si od Vás přečteme mnohem víc vzpomínek. Sem s nimi… :-))

  2. orienťákMůžu.li ještě, přidal bych osobní vzpomínku. Někdy koncem 60.tých let, kdy jsem byl zblázněný do orienťáků, jsem přemluvil pana ing. J.Kodaye, aby se mnou běžel okresní přebor Žďárska
    v orientačním běhu/běhalo se tehdy ve dvojicích/. Jeli jsme tam na motorce, zetka 125 ccm. On byl tehdy spíš mapař, já spíš běžec. Průběh závodu byl takový, že pan inženýr mapoval a mne coby běžce vysílal na "koncovku", razítkování kontroly, tu na kótu, tu do muldy, tu do křoví. Ani jeho přesná orientace nám však moc nepomohla, novoměšťští lyžaři- obojživelníci měli lepší kondičku a možná i mapování…Ale zážitek to byl zajímavý.

  3. návštěvaPři návštěvě ing. Kodaye mi pan inženýr ukazoval také podrobně vedený deník z doby okolo roku 1938. Strojem psané svázané stránky s podrobným textem a fotografiemi, zejména z cest – v r.1938 stihl procestovat hodně míst včetně tehdejší Podkarpatské Rusi. Jsou zde i pasáže ze společenského života, na př. příchod nacistů do Jihlavy. Možná by se daly využít některé pasáže
    v případném sborníku…. Někteří už asi jeho zápisky znají.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*