Dostala jsem růži od básníka

Přišlo jaro…

V předtuše víkendových zážitků většinou neočekáváme od pátečního odpoledne nic mimořádného. Pátek 19. března byl výjimkou – ne proto, že bychom oslavovali Pepíky, ale proto, že jsme zašli do městské knihovny, kde bylo na pořadu básnické pásmo Rozverné verše. A věřte, že jsme odcházeli dobře naladění nejen my, posluchači, ale i účinkující, naši dobří známí.

Sestavit výběr humorných a satirických veršů z mnoha historických období vyžaduje veliké vcítění do poezie, jemný takt a schopnost nabídnout posluchačům právě ten laskavý tón a nadhled, které prosvětlí nejen páteční odpoledne.

Závěr pořadu patřil známým současným básníkům a také tvorba scénáristy pásma veršů pana Karla Holuba nás přesvědčila o jeho jiskřivém duchu a invenci. Při odchodu jsem dostala nádhernou žlutou růži, se kterou ke mně letos symbolicky přišlo jaro…

Místo obrázků pár veršů Karla Holuba:

Zahrádkáři XXI. století

 Je milé sledovat jejich pachtění na zahrádce.

Taky díky jim žije fyzická práce.

My jdem ale po jiné cestě:

Metr půdy prodáme jim za dvěstě!

 

Popěvek o nových globalizovaných  Češích

Svůj hrad si uložím do mříží,
aby mi žití nezšedlo.
Aby mne někdo nevykrad,
když mně už se to povedlo.

 

Úhel pohledu

Zemi že ničíme? Zkáza nás nemine?

Vy něco vidíte? Já tedy ani ne.

To vědci straší jen, aby dál bádali!

Klima má vlastní svůj cyklus jen pomalý.

Po chladném období teplo je v rozlivu.

Země se vyvíjí a my jsme bez vlivu…

 

Nač tolik obav je ve světě, v národě?

Dusit se, otrávit můžeš i v pohodě.

 

Volně podle Josefa Svatopluka Machara

Hrdě papouškujem starou větu :
dali jsme kdys Komenského světu.
Dnes však dáváme mu mnohem více –
fotbalisty, hokejisty, pivo, krasavice,
Krejčíře, Kožené a na Bahamy kolejnice….

 

Volně podle Karla Havlíčka

V nouzi radu dá ti
každý dobrý přítel,
ale málokterý
dá ti mouky pytel.

Dnes však i ten s moukou
sotva někde žije.
Beru i ty rady,
dokud dávají je.

Abyste věděli o verších v knihovně něco konkrétního, zařazuji oficiální zprávu:

Zubaté verše s potleskem

     Malou procházku humornými a satirickými verši a texty od středověku po dnešek nabídla dvěma desítkám zájemců v pátek 19. března v jihlavské  Městské knihovně  skupina  příznivců poezie Hořeček. Tak, jak šla historie, zazněly postupně  ukázky ze středověké poezie o jihlavských mládencích a pannách, o lancknechtech, hajných, šelmách sedlácích, o panských drábech a úřednících.. Vážně i nevážně byla na tapetě drahota, přetvářka politiků, nenasytnost, převlékání kabátů, filozofie malého českého člověka – vlastnosti, postoje a povahové rysy mnohých, které se proplétají našimi dějinami. Zvlášť úspěšný ohlas měla např. písmácká satira Tak to chce tento svět, texty T.R. Fielda, parodie Finančnice ve stylu básně Polednice K.J.Erbena, dále Rodinné zázemí od Milana Lasici či Život je boj od Jiřího Žáčka. Ze současných básníků nechyběly humorné a vtipné verše Jaroslava Čejky, Michala Černíka, Karla Sýse, Jana Chodského, Aloise Reicha, Františka Skály, Štěpána Blažka, Karla Holuba a Jiřího Žáčka.

     Recitovali Eva Ullmannová, Jana Šánová, Bohuslava Kolmanová, Karel Holub a Jenda Pleva, pořad přehledně a na profesionální úrovni uváděla Eva Ullmannová. Scénář připravili Karel Holub a Eva Ullmannová. Na kytaru zahrál a zazpíval Lukáš Karásek s doprovodem – kromě jiných i populární písně Jaroslava Ježka. Přítomné nadchly ukázky latinskoamerického tance a španělského flamenga Aleny Hutařové a její kolegyně.

     Z téměř dvouhodinového představení odcházeli s novými dojmy, mezi nimiž určitě chyběla povrchnost či laciná zábava…              K H

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*