Kostel Povýšení sv. Kříže

Komentovaná prohlídka 2. března 2011

Když se v první polovině 13. století zjistilo, jaké bohatství se skrývá v podzemí v okolí osad roztroušených v lese a na levém břehu řeky Jihlavy, nad níž stál kostelík svatého Jana Křtitele, rozhodl se král Václav I. vybudovat opodál na návrší na pravé straně řeky nové horní město Jihlavu jako oporu moci českého státu. K výstavbě města i k technickým činnostem těžebním povolal odborníky z Bavorska, Saska a Porýní, takže ke slovanskému obyvatelstvu z původní vesnice přibyli cizinci, kteří se zde usadili natrvalo.

Duchovní správa města byla svěřena premonstrátům, kteří ihned začali téměř ve středu města nad údolím řeky Jihlávky budovat nový farní kostel sv. Jakuba Většího, který byl vysvěcen už roku 1257, ačkoliv budova v té době ještě byla torzem. (Kostel byl dobudován v době Karla IV.)

V novém městě byl na západním okraji rezervován areál pro výstavbu minoritského kláštera s kostelem Nanebevzetí Panny Marie (vysvěcen také v polovině 13. století) a na severním okraji města byl v roce 1247 založen při klášteře dominikánů kostel Povýšení svatého Kříže a v roce 1261 vysvěcen.

V té době bylo mladé město díky těžbě stříbrných rud tak bohaté, že si mohlo dovolit budovat hned tři kostely zároveň!

V dnešních časech je to s financemi vždycky napjaté, ale Město Jihlava, které před několika lety kostel Povýšení sv. Kříže koupilo, se rozhodlo tento vzácný historický objekt opravit a my jsme dneska měli možnost podívat se, jak první etapa rekonstrukce, která stála více jak 26 miliónů korun, dopadla. Financování bylo podpořeno, jak je psáno na ceduličce v kostele, grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Za josefinských reforem byl totiž zrušen dominikánský klášter a odsvěcený kostel byl v roce 1784 předán vojsku, které objekt využívalo jako sklad až do roku 1947, pak byl upraven pro potřeby církve Československé husitské.

Za „vojenských“ časů bylo trojlodí odděleno od presbytáře zdí a byla vytvořena tři podlaží; důvodem rekonstrukce je uvést kostel do původního stavu. První etapa, do které kromě stavebních prací, prováděných podle projektu Ing.arch. Martina Laštovičky, patřil i důkladný archeologický průzkum, odstartovala v lednu 2009 a byla nyní podle plánu ukončena.

Obrázek průčelí kostela jsem stáhla z webu, je dosti nesnadné udělat dobrou fotku vzhledem k tomu, že přilehlá ulice je velmi frekventovaná. Vlevo je část budovy bývalého dominikánského kláštera, dnes hotel Gustav Mahler.

kostel Povýšení sv. Kříže v Jihlavě

Další fotky už jsou naše, berte je jako ilustrativní.

portál kostela Povýšení sv. Kříže

O všem, co se týká historie a stavebních úprav nám vyprávěl archeolog David Zimola. Při průzkumu zde byla objevena kostra ženy asi z 15. století (v kostelech se tehdy pohřbívalo), také byla nalezena okna, zazděná i při dřívějších opravách, např. při velkých požárech během 16. století, a mnohé původní prvky a malby v presbytáři.

v presbytáři

Hlavním cílem druhé etapy oprav, která začne během několika měsíců a má být dokončena do letošního podzimu, je obnova klenby v presbytáři, instalace oltáře a výmalba kostela. Stávající náhradní klenba zůstane kvůli stabilizaci a pod ní vznikne nová, která by měla zlepšit akustiku – prostory se budou využívat pro koncerty. První z nich má být už v květnu v rámci mezinárodního festivalu Mahler Hudba tisíců.

klenba presbytáře čeká na úpravu

Po dvou stech letech byla zeď odstraněna a my jsme měli možnost vidět celý prostor tak, jak byl ve 13. století koncipován.

po dvou stech letech byla odstraněna zeď dělící trojlodí od presbytáře

Takto vypadá pohled do trojlodí z presbytáře

trojlodí

a takhle z kůru:

pohled z kůru 1

pohled z kůru 2

Působivá je křtitelnice,

křtitelnice

všimněte si cihelné dlažby, která je ve všech prostorách a byla vyrobena podle nálezů z archeologického průzkumu.

Z novějších věcí se tu zachovala Pieta Jana Štursy – psalo se v roce 2008, že bude někam přestěhována, ale zatím je tu.

Pieta od Jana Štursy

Zájem lidí o tři komentované prohlídky byl enormní, podle zprávy z radnice prý kostel během dne otevřených dveří navštívilo na tři tisíce lidí.

Měli jsme (aspoň na chvíli) dobrý pocit, že se lidstvo ubírá správným směrem…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*