Slavnostní oheň na Čeřínku

21. ledna 2012

Dospěla jsem k povídání o další akci pořádané na uvítání nového roku, která si našla dosti početné příznivce. Letos ji náš odbor KČT organizoval pod tímo názvem potřetí a je velmi radostné zjistit, že se zúčastnil dosud nejvyšší počet lidí – 72 (z toho osm z Dolní Cerekve). Na pozvánce stálo, že si vzájemně popřejeme zdraví a mnoho šťastných turistických kilometrů v roce 2012 a z účasti je vidět, že tyto záležitosti jsou prioritou našich přátel.

Odjížděli jsme z jihlavského autobusového nádraží v 9:25 – popravdě trochu déle – řidič, který přijel k jindy přehlednému nástupnímu ostrůvku, si při otevírání dveří hrůzou zakryl oči nad davem asi šedesátihlavým, do vozu se ovšem disciplinovaně sunoucím. Všichni jsme se vešli a deset kilometrů do Nového Hubenova, kde začínala zimní vycházka, uběhlo kvapem.

trasa vycházky na Čeřínek 21.1.2012

Trasa: Nový Hubenov ŽTZ – Mirošov – Čeřínek ZTZ – Kostelec = 10 km

Stejnou trasou jsme šli i v roce 2010, kdy jsem psala o tom, že jsme tuto akci založili na připomenutí 90. výročí založení odboru Čeřínek.

Po žluté TZ jsme šli do Mirošova, obce s velmi starou a bohatou historií; byla založena v polovině 13. století, patřila k panstvím červenořečického arcibiskupství. Roku 1786 zakoupila velkostatek, v němž nalézala práci a obživu většina místních obyvatel, rodina Richlých. Tito majitelé, i jejich pokračovatelé Steinbachové, zvelebili hospodářství, stavby i okolní krajinu – vysazovali aleje, které jsou doposud ozdobou kraje pod vrchem Čeřínkem. Škoda jen, že zdejší zámek se nedočkal těchto časů – po letech socialistického užívání byl zdevastován a přes protesty památkářů v roce 1986 zbourán. Více o Mirošově se dozvíte zde.

V Mirošově a okolí je několik křížových kamenů – tyto nepatrné, ale historicky významné prvky v krajině byly vášní Viléma Richlého, který udělal v letech 1892–1896 soupis a kresby 32 smírčích kamenů, z nichž některé už bohužel nenávratně zmizely, a proto jsou Richlého (1837–1904) vyobrazení tak cenná a stojí za to připomenout si je i v současnosti.

Nad Mirošovem jsme stoupali k úpatí vrchu Čeřínku a důvěrně známá krajina pod námi i protější zalesněné kopce Třešťské pahorkatiny byly zimně zamlklé, ale ne odmítavé.

výhledy na Třešťskou pahorkatinu

Procházet dubovou alejí pod Tomšovým kopcem, kolem pole zvaného Klínek, znamená kráčet vznešeným okrskem zemským,

alej pod Tomšovým kopcem u Mirošova

zastavovat se a hledět do krajiny na remízky, meze, jemně pocukrované kamenné sběry z polí, na úvozy, svahy a břehy – a děkovat v duchu za to, že jsou.

výhled z okraje přírodního parku Čeřínek

Z cesty po okraji lesa je daleký výhled na vrchy, které jsou naší domovinou.

Jihlavské vrchy

Nebylo možné nevšímavě přejít.

z úpatí kopce Čeřínku jsou nádherné výhledy do krajiny

Na Čeřínku bylo dobře a příjemně, stejně jako minulý rok a vždycky,

zimní idylka na Čeřínku

ohýnek, jasný, veselý a hřejivý, nám posloužil nejen jako symbol novoroční očisty, ale rozvoněly se díky němu i klobásky, které nás od ušlechtilých myšlenek obrátily k pozemskému životu.

voňavá občerstvovací stanice na Čeřínku

V té chvíli takticky připomněl náš předseda Jirka Veselý to, co jsme všichni před nedávnem slyšeli ve zprávách: turistům z Tábora shořela ráno na Nový rok jejich dřevěná rozhledna, hýčkaná Hýlačka!

Uvědomili jsme si starou pravdu o dobrém sluhovi, ale zlém pánu a všichni jsme podle Jirkova návrhu přispěli našim táborským přátelům na znovupostavení rozhledny, ke kterému se rozhodli vzápětí po tragédii, která je postihla.

Vzpomeňte jen, co jste četli v Almanachu vydaném k 90. výročí založení KČT Čeřínek – v noci 16. ledna 1934 do základů shořela výstavná dřevěná chata na Čeřínku, uvedená do provozu v září roku 1923! A už 9. 9. 1934 byla veřejnosti předána k užívání chata nová, zděná, protože turisté se nenechali zlomit, nýbrž byli neštěstím vyburcováni k horečné stavební činnosti.

V době, kdy píšu tento článek už vím, že k 710 Kč, které byly v kasičce z „ohýnkové“ sbírky, přibylo ještě dalších 726 Kč od účastníků výroční schůze OKČT Čeřínek konané dne 25. ledna, a že se náš výbor rozhodl z pokladny odboru zaokrouhlit finanční obnos ze sbírky na 5000 Kč a poslat na táborský účet 249362410/0300 k tomu účelu zřízený.

Není to tip na dobrý skutek i pro naše čtenáře?

Dnešní vycházka byla poslední z rituálních novoročních, tímto považujeme rok 2012 za zahájený!

tenhle pohled se nám nikdy neomrzí

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*