Přechod Jihlavských vrchů: Javořice 2016

Druhá část Tesláckého přechodu vedla z Jihlávky přes Javořici a Štamberk do Telče
Sobota 13. února 2016

Na Javořici jsme se těšili – byl to první výstup v zimním období, protože na silvestra jsme tentokrát dali přednost pobytu na Alejích. Pořadatelé z KČT Tesla mají dostatek invence, aby každoroční přechod (bohužel v poslední době už ne běžkařský přejezd) Jihlavských vrchů vedli jinými stezkami – letos jsme se ve druhé půli cesty potěšili romantickou zastávkou u opuštěného lomu nad Řásnou a poté nádhernými výhledy z kopce jménem Vrch nad Lhotkou, kde před koncem 13. století postavil Jaroslav ze Šternberka hrad Šternberk, kterému se ovšem v tomto kraji říká Štamberk, a název je v této podobě uváděn i v archivech a mapách.

Před nádražím v Jihlávce, kam nás, 22 pochodníků-přechodníků, dovezl přímý vlak, jsme se od pořadatelů dozvěděli trasu zvolenou pro dnešek – na Javořici přes Janštejn k Obrázku, od něj po ŽTZ ke Studánce Páně a na vrchol nejvyšší hory Českomoravské vrchoviny, ležící ve výšce 837 metrů nad mořem.

Míla Bradová upřesňuje před nádražím v Jihlávce trasu a program dne; www.svatosi.cz

Mapka trasy výstupu na Javořici:

výšlap z Jihlávky kolem Žižkova kamene k Obrázku, ke Studánce Páně a na vrchol Javořice 13.2.2016

O Žižkově kameni u Horních Dubenek,

pamětní kámen Na Žižkovinách; foto F. Janeček

kolem něhož vedla naše cesta, jsem na webu „dědictví vysočiny“ našla tyto informace:
„Na rok 1924 připadalo 500. výročí smrti Jana Žižky z Trocnova. Místní osvětová komise v Horních Dubenkách vyzvala všechny místní spolky ke společné oslavě. Připojila se i církev a právě vznikající Spolek pro zachování památek se usnesl postavit na Žižkovinách pomník, který měl být při společných oslavách 31. 8. 1924 odhalen. Vyskytly se však problémy s pozemkem, na němž měl Žižkův pomník stát. Nikdo se nedokázal včas a uspokojivě dohodnout s majitelem pozemku, tedy v den slavnosti nemohl být odhalen. Pomník byl nakonec vystavěn až o pět let později, tedy v roce 1929. Skládá se ze dvou kusů kamene na sobě položených. Na jeho přední straně je nápis „Na Žižkovinách 1423“. Zadní strana nese nápis „Daroval František Volavka z Nové Vsi 1929“. Oba nápisy na památník vyryl místní kameník Antonín Hořava.“

kámen stojí na rozcestí u Horních Dubenek od roku 1929; foto F. Janeček

Počasí ukazovalo dobrou vůli, takže u Studánky Páně při památečním focení už jsme viděli i kousek modrého nebe

obligátní fotografie účastníků u Studánky Páně; foto M. Bradová

a na Javořici byla sváteční pohoda.

na Javořici; foto M. Bradová

na vrcholové plošině nejvyšší hory Českomoravské vrchoviny (837 m n.m.); foto M. Bradová

Doba vymezená pro pobyt na Javořici je vždycky zpestřena rituálem předávání diplomů:

vzpomínka na Javořici 2016

Letos jsme si kromě jiného povídali o návrhu a usilování o výstavbu rozhledny – na webu je možné nalézt několik vizualizací, turistický rozcestník posloužil ke vtipnému umístění výzvy k postavení rozhledny:

rozcestník na Javořici

Na turistické informační prvky se nesmí umisťovat jakákoliv reklama, ale uznáváme, že v tomto případě je asi výjimka namístě. 🙂

Mapka druhé části pochodu: Javořice ZTZ – po cykloznačce 5124 Světelská chata – neznačenou cestou k MTZ – lom u Řásné – Štamberk ZTZ – Lhotka – Hostětice – Lipky ČTZ – Lipky – Telč – Telč žst

trasa z Javořice přes Štamberk do Telče 13.2.2016

s Javořicí za zády

Zmiňovat se o tom, jak krásně bylo v lesích pod Javořicí, je nošení dříví do lesa, či vznešeněji sov do Athén… 🙂

zatopený žulový lom v lesích nad Řásnou; foto M. Bradová

prohlídka okolí opuštěného lomu poblíž zříceniny hradu Štamberka

Ani se nechce věřit, že na vrcholové plošině kopce 695 metrů vysokého stávalo ve středověku, v předhusitské době, jedno z nejrozsáhlejších panských sídel na jihozápadní Moravě. Jaroslav ze Šternberka, bítovský purkrabí, je postavil ve členitém skalnatém terénu obklopeném bažinami – přesto však výstavná rezidence podlehla náporu husitů, poté zpustla a do dnešního dne se zachovalo pouze několik kamenných zdí, které byly prohlášeny kulturní památkou. 🙂

před infotabulí s historií Štamberka; foto J. Lavičková

v areálu bývalého hradu Štamberk

nápis na skále pochází z mnohem pozdější doby - odkazuje na majitele telčského panství z rodu Podstatských-Lichtensteinů

Z nápisu jsem rozluštila datum 20. května 1794 a jméno hrabě Leopold Podstatsky-Lichtenstein – při jaké příležitosti byl vytesán, jsem nezjistila, možná se ale váže k převzetí telčského panství – právě na konci 18. století přešlo do majetku výše uvedeného rodu.

výšina, kde stával hrad Štamberk

V 60. letech minulého století tu probíhal archeologický průzkum – z jeho výsledků a zápisů v archivech pořídil Ing. PhDr. Miroslav Plaček obrázek pravděpodobného vzhledu Štamberka:

kresba historického hradu Štamberk

Při výhledu ze skalního ostrohu jsme si mohli podle obrázku představovat, ve které části hradu právě stojíme.

výhled z hradní výšiny na vesnici Lhotka

zbytky hradu - snad vyhlídkové věže

veselá nálada panovala celý den; foto J. Lavičková

Cesta z Javořice byla máček – šli jsme do Telče vlastně skoro pořád z kopce. 🙂 A když terén trochu stoupal, výhledy vše bohatě vynahradily.

náves ve Lhotce

cestou ze Lhotky směrem k Hostěticím - výhled na Javořici

Než jsme se nadáli, byli jsme v Lipkách u Telče, dost času zbylo i na posezení v restauraci Na Kopečku. Musím říct, že dnešních 25 km (včetně cesty po Telči a Jihlavě) bylo mnohem méně náročných nežli dvacetikilometrová, značně členitá, ale nádherná trasa vedoucí lesy na hřebeni Čeřínku  s výhledy na protější špičácký hřeben táhnoucí se mezi Kostelcem a Třeští, kterou jsme s Korbelovými podnikli včera (12. února 2016) jako průzkumnou pro chystané Zahájení jarní turistické sezony 19. března na Čeřínku. (Čeřínek MTZ – Nový Hojkov – Dolní Hutě ČTZ – Čertův hrádek – rybníček v Dolních Hutích MTZ – Klechtavec – začátek NS Čeřínek – Dolní Cerekev – Cejle ČTZ – nad Mirošovem neznačenou cestou k Zámecké vodárně a od Richlého pamětních kamenů na ŽTZ – chata Čeřínek)

Přechod „javořické části“ Jihlavských vrchů se vydařil po všech stránkách, stejně jako úsek Křemešník – Čeřínek uskutečněný v polovině ledna.

Související články:
Přechod Jihlavských vrchů: Javořice 2015,
Přechod Jihlavských vrchů 2014: Javořice.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*