Po jihlavských stopách Gustava Mahlera, jeho rodiny a přátel

Turisté uctili památku Gustava Mahlera (*7. 7. 1860 – †18. 5. 1911)
Neděle 15. května 2016

V neděli 15. května 2016 zorganizovali pořadatelé z Klubu českých turistů Čeřínek a Tesla Jihlava už sedmou komentovanou vycházku nazvanou Po jihlavských stopách Gustava Mahlera, jeho rodiny a přátel. Účastníci se tradičně sešli ve 14 hodin v Parku Gustava Mahlera, kde se po krátkém uvítání a informaci o programu ujal slova JUDr. Jiří Šimánek a spolu s Olgou Poukarovou položili květiny k soše skladatele, který strávil v Jihlavě své dětství a mládí a byl prostředím Vysočiny zcela jistě ovlivněn.

kytice pro Gustava Mahlera; www.svatosi.cz

Park Gustava Mahlera

vodotrysky symbolizují symfonie Gustava Mahlera

Úvodem pořadatelé připomněli, že 18. května uplyne 105 let od smrti Gustava Mahlera a my Jihlavané máme už několik let možnost uctít jeho památku u nadčasové sochy, instalované v tomto parku 7. července 2010 při příležitosti oslav 150. výročí skladatelova narození.

Jan Koblasa: Gustav Mahler

zahájení vycházky, kterou pořádaly odbory KČT Čeřínek a Tesla Jihlava

účastníci vycházky

JUDr. Jiří Šimánek, průvodce dnešním odpolednem, zvolil pro svou přednášku téma Socha Gustava Mahlera a její autor Jan Koblasa, a vyprávěl příběh zrodu uměleckého díla, neboť jako jeden ze zakládajících členů se stal v dubnu 2004 jednatelem Společenství pro postavení pomníku Gustava Mahlera v Jihlavě a prošel tedy společně s předsedou Josefem Poukarem a jeho ženou Olgou cestu, na níž naděje a úspěchy střídaly překážky osobní i administrativní, od samého počátku.

JUDr. Jiří Šimánek, jednatel Společenství pro postavení pomníku Gustava Mahlera v Jihlavě

Dr. Šimánek podrobně a se znalostí věci informoval o zrodu sochy GM

turisté vzdali poctu Gustavu Mahlerovi

PGM Jihlava

Hlavní část programu se konala v Domě Gustava Mahlera poté, co účastníci prošli centrem města a krátce se zastavili před domy, jejichž historie se dotýká rodiny Mahlerovy.

vycházka Po jihlavských stopách Gustava Mahlera, jeho rodiny a přátel

Dům Gustava Mahlera ve Znojemské ulici v Jihlavě

v přednáškovém sále Domu Gustava Mahlera; www.svatosi.cz

Úvodem přednáškového bloku vyslechli přítomní úryvek ze Symfonie č. 1 Gustava Mahlera, pak JUDr. Jiří Šimánek svým nezaměnitelným, poutavým způsobem popsal šest let, ve kterých šli členové Společenství krok za krokem k jedinému cíli řečenému v názvu spolku. Připomněl, že jihlavský archivář Petr Dvořák, člen Společenství, připravil k vydání unikátní Sborník o zrodu sochy Gustava Mahlera, kde je vše zaznamenáno. Řečník přiblížil posluchačům i osobnost Mistra Jana Koblasy, světově uznávaného sochaře, který letos při zahájení 15. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Mahler Jihlava – Hudba tisíců obdrží Cenu města Jihlavy.

Závěrem programu shlédli účastníci krátký film o skladateli, zájemci prošli také výstavu, která informuje o Mahlerově rodině a podává přehledný obraz Jihlavy 2. poloviny 19. století i prostředí, z něhož vyšel Gustav Mahler.

Gustav Mahler s obrazem sv. Cecilie, patronky duchovní hudby; foto z webu

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*