Muzeum turistiky v Bechyni sídlí těsně u středověkých městských hradeb a bašt

Prohlídka atraktivní historické lokality
3. června 2017

I několik málo let dokáže zcela změnit vzhled historického objektu a jeho určení – názorným příkladem je bývalá bechyňská synagoga a budova k ní zleva přiléhající: zchátralé a unavené domy se dostaly do majetku Klubu českých turistů a bylo rozhodnuto zřídit v nich muzeum turistiky a centrální archiv – dlouho pátrali představitelé KČT po vyhovujících prostorách, až synagoga a domy v bývalé Židovské, dnes Široké ulici, vystavěné během 19. století v pásu městských hradeb a bašt, byly shledány ideálními.
V roce 2006 bylo po rekonstrukci otevřeno Muzeum turistiky, dva roky poté vznikla ve vedlejší budově stálá výstava o historii turistiky.
V článku z roku 2012 nazvaném Muzeum turistiky v Bechyni jsou obrázky tehdejšího stavu objektu i expozic, a proto považuji za vhodné seznámit se nejdříve s nimi kvůli porovnání se současností.

Muzeum turistiky v Bechyni - opravy budov pokračují; www.svatosi.cz

Tehdy i dnes se nám při prohlídce věnoval emeritní předseda KČT Ing. Jan Havelka, kterému vděčí turisté nejen za vznik zdejšího muzea…

muzeum sídlí v bývalé synagoze

Na první pohled byly jasné změny – vzniklo nové, dobře vybavené infocentrum a vedle něj přednáškový sál s možností sledovat dokumentární filmy a prezentace z nejrůznějších oblastí turistiky.

v sále infocentra je možné promítat dokumentární filmy

V muzeu jsou nové vitríny, které zájemce provedou historií turistiky (KČT založen 1888) v návaznosti na dění v okolních zemích, informují o významných osobnostech, které zásadním způsobem formovaly směřování klubu a jeho vliv na veřejnost. Stranou nezůstává ani práce značkařů KČT, kteří už od roku 1889 značí cesty (pěších je v současnosti přibližně 40 tisíc km, cyklotras evidují turisté přes 30 tisíc km). Mapy, průvodce, almanachy, vývoj a proměny turistického časopisu i odznaky a galerie diplomů tvoří samozřejmou součást expozice.

ve výstavních vitrínách může návštěvník sledovat vývoj turistiky u nás i v Evropě

Oblíbeným předmětem v muzeu bývala plastická mapa Česka s vyznačením všech existujících rozhleden – návštěvníci tlačítky volili jejich obrázky, které se spolu s historií objevily na obrazovce – velký, a stále se zvyšující počet rozhleden nemohl panel ani zavedený systém zvládnout, proto byl zatím vyřazen z provozu – příští elektronický komunikační režim zvládne nepřebernou škálu možností.

Ing. Jan Havelka je zasvěceným průvodcem dějinami turistiky

Dlouholetý bývalý předseda KČT Ing. Havelka, který po roce 1990 vzkřísil a osamostatnil KČT a navázal zároveň na nejlepší tradice někdejšího klubu, je stále činný – zaměříme-li se jen na jeho aktivity v Bechyni, musíme ocenit neustálý rozvoj turistického muzea a budování archivu, ale i lví podíl na vzniku 230 km dlouhé přeshraniční Stezky podél Lužnice a obdivovat nápad a realizaci Naučné stezky podél historického opevnění města Bechyně, která vyvolala následnou vlnu zájmu veřejnosti o dějiny bechyňských středověkých objektů – abychom uvedli jen nejviditelnější výsledky jeho zdejší práce.

panely podrobně mapují jednotlivá témata

od začátku turistického hnutí existuje propojení mezi evropskými kluby

prohlídka muzea turistiky rozhodně není záležitost půlhodinky

Na bývalé ženské galerii bechyňské synagogy byla instalována expozice nazvaná Historie židovských obcí na Bechyňsku.

na galerii je expozice o historii židovské komunity na Bechyňsku - obrázky synagogy a jejího někdejšího interiéru

pohled z galerie do výstavního sálu

Měli jsme příležitost absolvovat exkurzi prostorami, kde byla v roce 2012 výstava – exponáty dnes čekají v depozitáři na dokončení rekonstrukce budovy – ukázalo se, že je třeba upravit interiéry tak, aby pojmuly velké množství archivních materiálů – ideálně by každý odbor turistiky v ČR měl mít své vyhrazené místo pro archivování důležitých dokladů o činnosti…

exponáty čekají na umístění v domě přiléhajícím k synagoze

V budově je plánována i nevelká turistická ubytovna, je třeba opravit půdy (a hlavně vyklidit od staletého haraburdí) a udělat ještě tisíc nezbytností…taky sehnat spoustu dotací…

zadní trakt domů, kde bude archiv KČT a ubytovna

dvůr u Muzea turistiky

Zlatým hřebem prohlídky byl vstup do soukromé zahrady na parkánu, kam jsme prošli ze dvora muzea prastarou brankou v opevnění – měli jsme možnost uvidět opravené středověké hradby a bašty z vnější i vnitřní strany! A musím říct, že jsme všichni byli nadšení výsledkem…

na bývalém parkánu u hradeb - Ing. Havelka ukazuje, kudy vedl vodní příkop

opravené středověké hradby a bašta z parkánu

pohled na stejný objekt ze dvora muzea

bašta s historickými přístavky, které čekají na pokračování oprav

bašta, kterou nechal opravit Ing. Havelka, uzavírá dvorek muzea turistiky

hradba a vedlejší zrekonstruovaná bašta

romantické zákoutí se středověkými objekty - vnější pohled

Tyto hradby a obě bašty jsme při vycházce po naučné stezce podél historického opevnění Bechyně sledovali zdálky – nyní jsme na vlastní oči viděli, jak je možné někdejší obranný objekt elegantně začlenit do současnosti.

bašta ze dvora vedlejšího domu - pohled z vnitřní strany hradeb

výklad Ing. Havelky o rekonstrukci bašt v Bechyni byl nesmírně zajímavý

ukázka, jak využít historického objektu v současnosti

posezení na bývalém parkánu

Neodolám zařazení památeční skupinové fotografie:

pamětní foto; www.svatosi.cz

Seriál o Bechyni zakončíme v příštím článku fotografiemi pořízenými z dronu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*