Vernisáž výstavy Klubu českých turistů Tesla Jihlava

Čtvrtek 2. srpna 2018

Přišla nám pozvánka – kdo by odolal?

působivá a s péčí vypracovaná pozvánka na vernisáž výstavy

Nedá se snad ani začít jinak, nežli významnými výročími letošního roku – vznik Československé republiky před sto lety a 130. výročí založení KČT jsou bezesporu zásadními událostmi v životě obyvatel, a tedy i turistů. Mezi těmito výročími, které mají dopad na celou společnost, je založení odboru KČT Tesla Jihlava před 40 lety nevýrazným počinem pouze do okamžiku, kdy se začneme ohlížet za jeho činností.

Výbor turistického odboru ctí okřídlenou větu, která praví, že bez minulosti postrádá přítomnost smysl, proto uspořádal retrospektivní výstavu, na níž veřejnosti představuje aktivity svého odboru.

poslední úpravy před příchodem hostů; www.svatosi.cz
impozantní řada panelů; na monitoru se opakuje film z činnosti odboru KČT Tesla Jihlava
členové pěveckého sboru Foerster Sokola Jihlava se pod vedením sbormistra Ing. Pavla Brady rozezpívávají

Slavnostní otevření výstavy, nad kterou převzala záštitu náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů Ing. Jana Fischerová, CSc., proběhlo 2. srpna 2018 v 16 hodin v sídle Kraje Vysočina.
Zahajovací řeč předsedkyně odboru KČT Tesla Jihlava Ing. Míly Bradové, která srdečně přivítala 63 účastníků vernisáže, potěšila přítomné optimismem a družností.
Náměstkyně Jana Fischerová ocenila práci odboru KČT Tesla Jihlava, který průběžně dává zájemcům možnost zapojovat se do připravovaných akcí a ujistila turisty o stálé podpoře Kraje Vysočina.
Význam vzniku této výstavy i veškerých turistických aktivit zdůraznil i přítomný RNDr. Miloš Vystrčil, senátor Parlamentu České republiky.
Mgr. Jitka Korbelová, členka výboru oblasti KČT Vysočina, vyjádřila radost ze vzniku souborné výstavy, poděkovala za práci odboru a vyslovila naději na větší zapojení mladých lidí do pořádaných akcí.

Smíšený pěvecký sbor Foerster Sokola Jihlava vedený sbormistrem Ing. Pavlem Bradou zazpíval dvě písně, které podtrhly nevšednost chvíle a vzdaly poctu letošním výročím.

předsedkyně KČT Tesla Jihlava Ing. Míla Bradová přivítala hosty a zahájila výstavu
Ing. Jana Fischerová, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina a senátor RNDr. Miloš Vystrčil pronesli zdravice k zúčastněným a ocenili soustavnou práci turistů
návštěvníci pozorně poslouchali všechny řečníky
turisté velmi oceňovali vlídné prostředí a atmosféru v sídle Kraje Vysočina
smíšený pěvecký sbor Foerster vedený Ing. Pavlem Bradou vzdal poctu letošním výročím
pěvecký sbor Foerster oslavil v minulém roce 90 let své působnosti

Pečlivá prohlídka jednatřiceti panelů s překrásnými fotografiemi a cennými doprovodnými texty mapujícími čtyřicetiletou existenci přesvědčila účastníky, že KČT Tesla Jihlava právem požívá ve veřejnosti dobrou pověst – tři velké turistické akce pořádané každoročně – Teslácký šotek, Kolem noční Jihlavy po historických pamětihodnostech a Novoroční výstup na Šacberk – se staly pojmem.

turistky z KČT Havlíčkův Brod podpořily svou přítomností jihlavské kolegy
jeden s autorů výstavy František Janeček vypráví o vzniku pozoruhodného historického díla, které kromě současných jistě ocení i budoucí turisté

Výstava není řazena chronologicky, tvůrci Míla Bradová a František Janeček položili důraz na nejznámější akce odboru a snažili se zařadit fotografie vypovídající o lidech a době. Pozorný návštěvník nepřehlédne oddíly s názvem expedice za poznáním, vysokohorská turistika, vánoční vycházky, přejezdy Jihlavských vrchů, cyklovýlety, lyžařské výpravy a zájezdy na celostátní turistické akce. Samostatné panely věnovali autoři značení a značkařům turistických cest a zahájení jarní turistické sezony, kterou pořádali v roce 2008 ke 30. výročí založení odboru.

panely jsou zasklené, proto je fotografování obtížné
panely zařazuji jen jako dokument – do konce srpna je můžete na vlastní oči vidět v sídle Kraje Vysočina

Členové KČT Tesla Jihlava jsou od vzniku oblasti KČT Vysočina v roce 1992 zapojeni do práce ve výboru oblasti – na výstavě jsou zdokumentovány konkrétní počiny, kterými se podílejí na podpoře a sounáležitosti turistických odborů na Vysočině.

výstava pokračuje také ve 3. poschodí budovy B, kde se návštěvník dozví o práci členů KČT Tesla Jihlava konané v oblastním výboru Vysočina
každý z panelů stojí za přečtení

Ačkoliv je výstava retrospektivní, všichni návštěvníci jasně cítili, že činnost v současnosti osmdesátičlenného odboru KČT Tesla Jihlava není ukončená – lehkým turistickým krokem mají našlápnuto do dalších nejméně čtyřiceti let.

Míla Bradová přijímá zasloužené gratulace
dobrá věc se podařila 🙂
formace sokolských pěvců
turistický dorost odboru Tesla Jihlava
byli jsme účastni výjimečné turistické slavnosti – i vás zveme k prohlídce souborné výstavy z činnosti úspěšného odboru KČT Tesla Jihlava; www.svatosi.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*