Po Vysočině s Gustavem Mahlerem 2021

Kaliště – Ledeč nad Sázavou
3. ročník pěšího putování krajem rodu Mahlerů – tentokrát předkové Gustava Mahlera z matčiny strany
Neděle 13. června 2021

Od roku 2012 spolupracují turisté z odboru KČT Tesla Jihlava a KČT Čeřínek Jihlava s Občanským sdružením Mahler 2000 a statutárním městem Jihlava – u příležitosti hudebního festivalu Mahler Jihlava – Hudba tisíců pořádají turistické akce spojené s osobností Gustava Mahlera a jeho rodem, symbolicky propojují Jihlavu, kde geniální hudebník prožil své dětství a mládí, s jeho rodištěm v obci Kaliště a jinými lokalitami na Vysočině, odkud pocházeli jeho předkové.
V roce 2018 jsme ukončili šestiletou sérii nazvanou Na kole po stopách Gustava Mahlera a od roku 2019 pořádáme pěší akci s názvem Po Vysočině s Gustavem Mahlerem – letos se tedy konal 3. ročník.

Do autobusu, který odjel z Jihlavy v 7.30, nastoupilo 32 turistů, kteří chtěli poznat krásný kout Vysočiny a zároveň se dozvědět něco bližšího o rodině Gustava Mahlera.
Cílem trasy byla Ledeč nad Sázavou, kde žili Gustavovi prarodiče a narodila se jeho matka. Po příjezdu do Kaliští, kde už čekal a přivítal nás ředitel hudebního festivalu profesor Jiří Štilec, byla zasazena růže v parku před rodným domem Gustava Mahlera.

Účastníky putování přivítali u rodného domu Gustava Mahlera ředitel festivalu Hudba tisíců profesor Jiří Štilec a Bc. Iva Svobodová. Foto František Janeček

Pořadatelka Iva Svobodová pak v krátkém a vřelém projevu připomněla historii těchto akcí pořádaných turisty a poděkovala účastníkům za zájem, který těší i pořadatele hudebního festivalu. Je všeobecně známé, že velice zaměstnaný Gustav Mahler komponoval svá díla především v prázdninových měsících a aktivní odpočinek trávil v přírodě – miloval turistiku a jízdu na kole.

Zasazení růže se ujali členové KČT Tesla Jihlava a KČT Čeřínek Jihlava, jejichž turistické odbory už léta dodržují tradici propagovat velkého umělce vzešlého z Vysočiny i jinak, než je zvykem v hudebních a koncertních síních. Foto Jiří Veselý
Vpravo od právě zasazené růže je loňská, věnovaná Mirkovi. Foto J. Veselý

Stejně jako v předešlých ročnících, i letos se podávala bohatá snídaně v penzionu, působícím v domě, zakoupeném v roce 1857 Bernardem Mahlerem, otcem budoucího hudebního skladatele – výborné jídlo v historickém místě, v současnosti zrenovovaném, turisté ocenili.

Předseda odboru KČT Čeřínek pořídil obrázek vchodu do rodného domu Gustava Mahlera v Kalištích. Dům byl po požáru v roce 1937 přestavěn v původních základech, potom po rekonstrukci, dokončené roku 1998, získal dnešní podobu.

Akce, pořádaná turisty, se vždycky zaměřuje nejen na osoby z rodu Mahlerů, ale i na kraj a prostředí, ve kterém žili, byli jím ovlivněni a formováni.
Upozornili jsme tedy účastníky na památník Velké války instalovaný v parčíku naproti rodnému domu Gustava Mahlera v Kalištích – autorem je sochař Radomír Dvořák, který vzpomínku na padnuvší vojáky uvedl mottem z Písně o zemi Gustava Mahlera: Ale země, ta bude kvést věčně…

Památník obětem Velké války v parku naproti rodnému Mahlerovu domu – mottem je několik taktů z Písně o zemi Gustava Mahlera. Foto F. Janeček
Část partitury Píseň o zemi Gustava Mahlera na památníku z modré lipnické žuly, který byl instalován ke 100. výročí vzniku samostatného státu Čechů a Slováků.
Zadní strana pomníku v Kalištích zobrazuje změnu společenských poměrů – vznik samostatné ČSR, konec vlády Habsburků.
Na rubové straně pomníku je dvouhlavý habsburský orel bez korunky, převrácený hlavou dolů – je však přímkami propojený s lícovou stranou a českým dvouocasým lvem ozdobeným korunkou.

Pěší trasa začínala v 10.30 na okraji obce Kouty u rybníka Homole, z Kaliští nás na zdejší parkoviště zavezl autobus.

Účastníci putování do Ledče nad Sázavou nedaleko hotelu Luna u rybníka Homole, kde byl start pěší akce. Foto J. Veselý

Navrženou trasu jsme prošly s Ivou 8. května 2021, nafotily a pak pro dnešní účastníky připravily informace o zajímavých místech. Z vycházky vznikl článek s komentovanými fotografiemi, které se dnes jen výjimečně budou opakovat – je tedy záhodno vrátit se k textu s názvem Kaliště – Ledeč nad Sázavou – jsou tam základní údaje o ledečských domech ve vlastnictví rodiny Herrmannových, z níž pocházela matka Gustava Mahlera.

Podle propozic, které spolu s mapkami a texty o zajímavostech na trase obdržel každý účastník, zopakovala Iva před startem možnosti vycházek. Nejkratší z nich, 12 km dlouhá, pro kterou se rozhodla většina pochodníků, se soustředila na prohlídku historických míst města Ledče nad Sázavou, především těch, která se týkala členů rodu, z něhož pocházela matka Gustava Mahlera. Další dvě navržené trasy byly delší a vynechávaly Ledeč.

Pamětní listy, opravdu hodné toho názvu, jejichž autorkou je Eva Bystrianská, navazovaly svým stylem a námětem na ty z předchozích akcí a zároveň souzněly s plakáty a brožurami vydanými k letošnímu 20. ročníku Mahlerova jihlavského festivalu – byla radost je převzít!

Autorkou je Eva Bystrianská, grafička, ilustrátorka a fotografka, působící v Jihlavě.

První zastávku jsme si dopřáli u Melechovské tvrze, vystavěné na obranu tehdejší nedaleké obchodní stezky. Počátky existence spadají do 14. století, ale už v polovině 16. století přestala být tvrz obývána a zchátrala.

Nejmladší účastnice pochodu u zbytků středověké tvrze Melechov. Foto Věra Veselá
U Melechovské tvrze jsme si připili na Mirkovy narozeniny, které by právě dnes slavil. Foto J. Veselý
Mladé turistky Týnka a Ája byly z putování nadšené. Foto F. Janeček

Po ZTZ jsme pokračovali do Mstislavic a cestou si užívali pohledů na masiv Melechova (715 m n. m.) i krajinu pod ním.

Na návsi osady Mstislavice si povídáme o nedaleké obci Bojiště, pojmenované po bitvách svedených zde ve 12. a 15. století. Foto F. Janeček
Křižovatka, která nasměrovala turisty k řece Sázavě a městu Ledči. Foto V. Veselá
Zastávku u pole kvetoucí jeteliny využila Ája k pořízení několika obrázků.
Vysočina nabízí vrstevnaté zážitky těm, kdo se umějí dívat. Foto Ája Dušková
Výhled na temný hřeben Melechova, dominantu oblasti Ledečska a Světelska, kde kolem řeky Sázavy žili příslušníci rodu Mahlerů. Foto Ája
Jásavá krása přicházejícího léta. Foto V. Veselá
Zalesněné kopce nad řekou Sázavou tvoří na Vysočině stále častěji kulisu k velkým plochám osetým svazenkou – modrofialovou krásu zastínily mraky, které překryly na chvíli slunce. Foto Ája

Dočetla jsem se, že svazenka vratičolistá má hlavní význam jako zelené hnojení a pícnina, ale  milují ji i včely, protože voňavé květy jsou medonosné. Navíc má svazenka krátkou vegetační dobu, vyrůstá do šesti týdnů – to vše jsou důvody jejího rozšíření. Dříve se také v menší míře pěstovala, říkalo se jí hezky staročesky „čečorka“. 🙂

Obrázek Věry Veselé zachytil barvu, vůni po liliích si musíte vykouzlit.

Pro představení krajiny v bezprostředním okolí Ledče výborně poslouží fotografie pořízené na Zlaté vyhlídce nedaleko Háje:

Zlatá vyhlídka nad řekou Sázavou nedaleko Háje. Foto Věra Veselá
Výhled na Ledeč přes řeku Sázavu. Foto Iva Svobodová
Trasa naší cesty mířila k cyklostezce vedoucí kolem malebných břehů řeky – po ČTZ jsme došli do cíle. Foto Iva
Směřujeme k městu Ledči, na opačné straně, za ohybem řeky, jsou Stvořidla, místo legendárních táborů pořádaných Jaroslavem Foglarem. Foto V. Veselá
Jeden z opuštěných lomů, jichž v tomto kraji bývalo velké množství. Foto Ája

Do města jsme přišli po Havlíčkově ulici, proto jsme se nejdříve zastavili  v parčíku před kostelem sv. Petra a Pavla, kde byl v roce 2013 instalován památník patera Josefa Toufara, který v tomto kraji působil.

Park před kostelem sv. Petra a Pavla v Ledči je věnován pietní vzpomínce na patera Josefa Toufara, který působil v nedalekém městečku Zahrádka. Foto V. Veselá

Na desce je informace o jeho životě a kruté smrti, které podlehl po mučení vyšetřovateli STB ve známé „kauze Číhošť“.

Silný příběh statečného kněze Josefa Toufara zaujal děvčata – později se dožadovala dalších informací. Foto F. Janeček

V Havlíčkově ulici nedaleko Husova náměstí jsme si prohlédli dům č. 203, který patřil prarodičům Gustava Mahlera, Abrahamu a Terezii Herrmannovým.

V domě č. 203 se v roce 1837 narodila matka Gustava Mahlera Marie.

Marie se v roce 1857 provdala (s bohatým věnem) v místní synagoze za Bernarda Mahlera z obce Kaliště u Humpolce. Syn Gustav se narodil 7. 7. 1860 v Kalištích a týden poté byl v ledečské synagoze obřezán. V říjnu téhož roku se jeho rodiče přestěhovali do Jihlavy, kde žil až do svých 15ti let. Do Ledče k dědovi a babičce ovšem Mahlerovi jezdívali – čtyřletý Gustav našel na půdě jejich domu klavír – a to byl vlastně počátek oslnivé hudební dráhy.

U ledečské synagogy jsme mluvili o předcích Gustava Mahlera a všeobecně o zdejších obyvatelích v jeho době – v nedaleké židovské škole strávil část svého dětství Josef Stransky, od roku 1911 Mahlerův následovník ve vedení Newyorské filharmonie – nepřestává mě udivovat, že tihle dva světově významní mužové se v dětství setkávali ve vysočinské Ledči! Foto J. Veselý

Dům č. 208 naproti synagoze získal Abraham Herrmann, bohatý obchodník a výrobce mýdla, sňatkem s Terezií.
Na náměstí jsme se zastavili před domem č. 141, v němž bydlela Barbara Freischbergerová, Gustavova teta, u níž trávil několikeré prázdniny.
Turisty zaujaly výstavná budova ledečského gymnázia i mariánský sloup, delší zastávka byla u sochy Mistra Jana Husa, po němž je náměstí pojmenováno.

Husův pomník je dílem táborského sochaře Rudolfa Kabeše a byl odhalen v roce 1926 – připomíná historickou událost, kdy v roce 1416 ledečští vladykové podepsali stížný list proti upálení Jana Husa. Foto Iva

V ruce drží Mistr Jan knihu s nápisem Pravda vítězí, na podstavci je nápis: Milujte se vespolek, pravdy každému přejte.

Ulicí Hrnčíře jsme přišli ke hřbitovnímu okrsku – nejdříve rozsáhlý katolický hřbitov, pak vlevo dole židovský hřbitov z roku 1601, jeden z nejstarších v Čechách. Pohřbívalo se tu do začátku 2. světové války. Po důkladných opravách v posledních letech byl hřbitov prohlášen kulturní památkou. Je tu pochováno asi 1000 občanů židovského původu, mezi nimi též Abraham a Terezie Herrmannovi, prarodiče Gustava Mahlera.

Závěr vycházky městem se uskutečnil na židovském hřbitově, kde nás zajímaly především náhrobky předků Gustava Mahlera. Foto F. Janeček
Náhrobky Terezie a Abrahama Herrmannových, rodičů matky Gustava Mahlera.

Před odjezdem vlaku stihli někteří turisté vystoupit na Šeptouchovskou skálu – obrázkem z této vyhlídky uzavírám dnešní putování po ledečských stopách Gustava Mahlera a jeho předků.

Výhled na město Ledeč nad Sázavou ze Šeptouchovské skály. Foto Iva Svobodová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*