Kaliště – Ledeč nad Sázavou

Cílem vycházky byla návštěva města, kde žila rodina Gustava Mahlera z matčiny strany
Sobota 8. května 2021

Trasu jsme procházeli v rámci přípravy doprovodného programu Mahler Jihlava – Hudba tisíců 2021. Už třetí ročník pěší akce s názvem Po Vysočině s Gustavem Mahlerem pořádají turisté z odborů KČT Tesla Jihlava a KČT Čeřínek Jihlava – šéfkou pochodů, stejně jako předešlých cykloakcí Na kole po stopách Gustava Mahlera, konaných soustavně od roku 2012, je Iva Svobodová. S ní jsme společně s Korbelovými dojeli do Kaliští u Humpolce, rodiště Gustava Mahlera, jen krátce prošli obec a potěšili se jejím fluidem, získaným v posledních desetiletích provozováním hudby geniálního rodáka nezřídka za přítomnosti významných osob a opakováním jeho slavného jména.

Upoutávka na hudební festival Gustava Mahlera – autorkou plakátu je Eva Bystrianská.
Květnová náves v Kalištích, rodišti Gustava Mahlera (7. 7. 1860)
Kříž před kostelem sv. Jana Křtitele v Kalištích pochází z roku 1925.
Památník obětem Velké války byl v Kalištích instalován 28. 10. 2018 v den 100. výročí vzniku samostatného Československého státu, obec Kaliště v tom roce zároveň slavila 700 let svého trvání.

Autorem nového památníku, umístěného v parčíku vedle autobusové zastávky naproti domu Gustava Mahlera, je sochař Radomír Dvořák z Havlíčkova Brodu.
Žulovému hranolu na lícové straně vévodí silueta českého dvouocasého lva s korunkou propojená přímkami na rubové straně s habsburským dvojhlavým orlem převráceným hlavou dolů bez korunky – výsostné odznaky jsou ze žluté žuly.
Na hranolu ze šedomodré žuly je část partitury Gustava Mahlera Píseň o zemi s mottem: Ale země, ta bude kvést věčně…
a pokračuje nápisem: Ač zdejší, zůstali na bojištích Velké války 1914–1918
a výčtem jmen zdejších padlých.

Autem jsme odjeli k rybníku Homole, u něhož je vystavěný hotel Luna – území patří obci Kouty na úpatí Melechova (715 m n. m.), nejvyššího vrchu v oblasti Ledečska a Světelska, kraje kolem řeky Sázavy. Zde začíná vycházka s cílem v Ledči nad Sázavou, městě, spojeném s Gustavem Mahlerem a jeho předky.

Od hotelu Luna ke tvrzi Melechov, pak po ZTZ přes Mstislavice do Háje, po ČTZ k řece Sázavě a kolem ní do Ledče nad Sázavou.

Trasu, po níž dojdeme do Ledče, vybrala Iva tak, aby si pochodníci užili turisticky atraktivních míst a zároveň jim zůstalo dost sil a času na prohlídku města, které kromě pestré historie nabízí několik zajímavých cílů spojených s osobou Gustava Mahlera.

Hotel Luna u rybníka Homole leží na úpatí kopce Melechov.
Osazenstvo obory nedaleko obce Kouty.
Tvrz Melechov, obehnaná kdysi vodním příkopem, byla založena patrně ke konci 14. století.
Vojenská posádka tvrze měla chránit obchodníky putující po nedaleké stezce z Rakouska do Kutné Hory.

V polovině 16. století získali tvrz Trčkové, přestali ji využívat, a tak začal objekt chátrat. Nyní už jen zdobí krajinu. 🙂

Tři památné buky rostoucí u tvrze jsou významné nejen z hlediska přírodovědného a dendrologického, ale především z hlediska historického, protože dotvářejí charakter kulturní památky.

Buky rostou u středověké tvrze na okraji lesního komplexu Přírodního parku Melechov, výška stromů je až 30 metrů.
Prvním cílem poté, co jsme vyšli z lesa, byla osada Mstislavice, která je částí nedaleké obce Bojiště, pojmenované po bitvě, kterou tu v roce 1420 svedlo Zikmundovo vojsko s husity (ti díky pomoci kutnohorských havířů vyhráli), ale už v roce 1142 se tu prý v boji o moc (neúspěšném) utkala moravská knížata s českým Vladislavem II.

Rekonstruovaná návesní kaplička ve Mstislavicích. Foto Iva Svobodová.
Řeka Sázava nedaleko Ledče – tady s námi jarní nálada pořádně zamávala…
Červená turistická značka zavede turisty do středu města Ledeč nad Sázavou.
Pohled z Havlíčkovy (dříve Svatotrojické) ulice na synagogu a bývalou židovskou školu v ulici Na Potoce.
Děkanský kostel sv. Petra a Pavla v Ledči nad Sázavou.

Všechny zveřejněné obrázky jsou řazeny podle toho, jak nás vedla nejkratší trasa městem tak, abychom se u všech mohli zastavit a při akci, která se bude konat v neděli 13. června, mohli podat informace účastníkům.

Dům č. 203 v Havlíčkově ulici patřil Abrahamu Herrmannovi, dědečkovi Gustava Mahlera. Zde se jeho ženě Terezii narodila dcera Marie, matka skladatele Gustava Mahlera. Na půdě tohoto domu našel čtyřletý Gustav při jedné z návštěv klavír a tehdy vlastně začala jeho hudební dráha. Foto Iva

Dům prarodičů Gustava Mahlera je nedaleko náměstí, v současné době je v dosti neutěšeném stavu, na vývěsním štítě zůstala upoutávka na bývalé tetovací studio.
Na náměstí patřil náš první pohled domu, který obývala Barbara Freischbergerová, teta Gustava Mahlera z matčiny strany.

V domě č. 141 na Husově náměstí trávil budoucí skladatel v letech 1876–1884 vždy část prázdnin u své tety.
Mariánský sloup s oblaky a andílky pochází z roku 1770, na podstavci jsou čtyři světci – sv. Václav, sv. Vojtěch, sv. Jan Nepomucký a sv. Florian – jedenáctimetrový sloup se sousoším tvoří výraznou dominantu historického náměstí v Ledči nad Sázavou.
Gymnázium v Ledči bylo otevřeno v roce 1946.
Ulicí vlevo od gymnázia dojdeme k synagoze. Foto Iva.
Synagoga v Ledči, kde byli v roce 1857 oddáni rodiče Gustava Mahlera, vlevo dům č. 208, který získal Abraham Herrmann sňatkem s Terezií, rozenou Stern.
Dům č. 208 v ulici Na Potoce patřil prarodičům Gustava Mahlera.
Synagoga byla vystavěna v roce 1739 na místě původní dřevěné z roku 1606, která shořela. V kronice v Dolních Kralovicích je zápis, že 14. 7. 1860 provedl David Kraus ve zdejší synagoze obřízku Gustavu Mahlerovi, narozenému 7. 7. 1860 v Kalištích.

Po válce sloužila synagoga jako skladiště, v roce 1991 byla prohlášena kulturní památkou, v roce 2000 otevřena, využívá se pro koncertní a výstavní účely.

V domě č. 198 v ulici Na Potoce bývala od roku 1604 židovská škola, která byla uzavřena až roku 1898. V tomto domě trávil část svého dětství Josef Stransky (1872–1936), který v roce 1911 převzal po onemocnění Gustava Mahlera vedení Newyorské filharmonie a řídil ji do roku 1923. Jedno z nejprestižnějších světových hudebních těles vedou dva šéfdirigenti, jejichž životní dráhy se potkávají v Ledči!!

Prošli jsme celým náměstím až k ulici Hrnčíře, která nás dovedla nejdříve ke katolickému, pak k židovskému hřbitovu.

Husovo náměstí v Ledči se zámkem a výraznou věží kostela sv. Petra a Pavla.

Židovský hřbitov v Ledči nad Sázavou vznikl roku 1601, v devadesátých letech minulého století byl prohlášen kulturní památkou a začala jeho postupná obnova. Jsou zde pochováni Abraham a Terezie Herrmannovi a další členové tohoto rodu.

Památkově chráněný židovský hřbitov v Ledči nad Sázavou patří k nejstarším v Čechách.
Židovský hřbitov v Ledči je postupně opravován – v současnosti je jeho návštěva kulturním zážitkem.
Pod dvěma stovkami náhrobních kamenů, převážně barokních, je pochováno na tisíc židovských obyvatel z okolí.
Kamenná tumba a náhrobky vedle ní pocházejí z roku 1799.
Na hřbitově se pohřbívalo do začátku 2. světové války, zdejší židovská obec zanikla v roce 1942.
Do koncentračních táborů bylo odvezeno 45 ledečských občanů židovského původu – žádný z nich se nevrátil.
Podle historiků pochází nejstarší z ledečských náhrobků z roku 1679.

Následujících sedm fotografií je z webu mahlerfoundation.org – zachycují pomníky prarodičů Gustava Mahlera.

Náhrobek Abrahama Herrmanna, dědečka Gustava Mahlera.
Detail náhrobku Abrahama Herrmanna (1807–1868).
Abraham Herrmann byl bohatý ledečský obchodník a výrobce mýdla. Jeho dcera Marie (1837–1889)  dostala při sňatku s Bernardem Mahlerem (1827–1889), majitelem vinopalny v Kalištích, velké věno.
Náhrobek Terezie Herrmannové, babičky Gustava Mahlera.
Detail náhrobku Terezie Herrmannové (1801–1875) – dcera Marie, matka Gustavova, se jí narodila roku 1837.
Náhrobky prarodičů Gustava Mahlera z matčiny strany.
Židovský hřbitov v Ledči nad Sázavou – vpravo jsou náhrobky Terezie a Abrahama Herrmannových, rodičů matky Gustava Mahlera.

Židé se významně zasloužili o rozvoj Ledče – zde připomeňme jen výrobu obuvi a kartáčnického zboží – obě továrny vyráběly až do devadesátých let 20. století.
Při návratu do města jsem udělala ještě několik obrázků:

Hrad v Ledči nad Sázavou byl v roce 1257 vystavěn na vápencovém ostrohu nad řekou, patří k nejstarším hradům v Čechách, střídali se tu majitelé i stavební slohy, po pustošivém požáru na konci 19. století nebyl nikdy obnoven do původní podoby; dnes tu sídlí Městské muzeum.
32 metrů vysoká hradní věž nabídne návštěvníkům po zdolání 111 schodů nádherný výhled na malebné údolí řeky Sázavy.
Šeptouchovská skála nad řekou Sázavou je součástí Ledečského krasu – vyhlídku z ní jsme si z důvodů časových nedopřáli – vytvořili jsme tedy příležitost pro návrat. 🙂

Z vlakového nádraží jsme odjížděli v 15.35, při dojezdu do Jihlavy bylo 17.30.
Trasa vycházky čítala 12 km, množství dojmů i pojmů je neměřitelné.  

Související články:
Po Vysočině s Gustavem Mahlerem 2019 – 1. ročník
Po Vysočině s Gustavem Mahlerem 2020 – 2. ročník
Gustav Mahler a Vysočina – místa spojená s rodem, z něhož pocházel světově uznávaný hudební skladatel
Melechov,
Z Humpolce přes Melechov na Stvořidla.

2 odpovědi na “Kaliště – Ledeč nad Sázavou”

  1. Míšo, doufejme, že se i zítřejší putování krajem Gustava Mahlera vydaří.
    Díky za podrobné zpracování přípravné akce.
    Iva

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*