Turistický vstup do roku 2022

pořádali turisté z odboru KČT Čeřínek Jihlava, tentokrát bez tanečního reje
Sobota 8. ledna 2022

Okolnosti rozhodly, že letošní nový rok oslavíme podle zvyklostí, které panovaly mezi jihlavskými turisty od začátku šedesátých let minulého století až do roku 1995 – vždycky na konci roku se vypravili na vycházku, kterou ukončili v některé hospodě, kde poseděli a při harmonice si zazpívali.
V roce 1995 poprvé vyrazili na 13 km dlouhou trasu z Jihlavy do Ždírce, kde je v sále kulturního domu čekala večeře, taneční zábava a v 11 hodin večer odvoz objednaným autobusem zpět do Jihlavy.
Akce měla úspěch a pořádala se od té doby (až na výjimky) každoročně – v roce 2020, kdy odbor KČT Čeřínek Jihlava oslavoval 100. výročí svého trvání, se sešli přátelé turistiky a tance ve Ždírci po dvaadvacáté a naposledy.
Covid obešel svět a rozhodl o mnoha změnách – pořadatelé sice uspořádali tradiční turistický pochod do Ždírce u Jihlavy, ale tanec byl stále zakázán.

O oblibě této akce svědčí fakt, že před hlavním vlakovým nádražím, odkud se vychází na pěší trasu, se o 10. hodině dopolední sešlo téměř 60 turistů informovaných o omezeních, ale dychtících po společnosti přátel. Já, po dlouhé době, kdy jsme s Mirkem jezdili do Ždírce s autem plným proviantu, jsem měla možnost dojít tam pěšky. Cestou se postupně tvořily skupinky, které šly svým tempem, případně se zastavily v restauraci na Rytířsku. Počasí bylo dobré, jen vykácené lesy nás nepřestaly rozesmutňovat, ale veselá společnost turistů navracela chuť do života.
Většina trasy vedla po modře značené turistické trase do Henčova, Rytířska a k Hladovému rybníku, odkud jsme pokračovali po cyklotrase č. 5215 až do Ždírce. Tam přicházely skupiny turistů postupně, restaurace byla v provozu, jen ta hudba nám chyběla… 🙂
Naše rozdováděná skupina si pro dodržení tradice v předsálí zazpívala a zatančila. 🙂 Libuška  dokonce pořídila videozáznam do archivu. 🙂

Zařadím fotky, které mi poslaly Libuška Bohatá a Věra Veselá:

Účastníci tradičního pochodu do Ždírce, pořádaného turisty na oslavu nového roku. Foto Věra Veselá.
Před odchodem na trasu popřáli pořadatelé turistům hezký den a plné zdraví v roce, který nedávno začal. Foto Věra V.
V blízkých Hruškových Dvorech se skupina ještě držela pospolu. Foto Věra V.
Stoupání po MTZ směrem k Henčovu. Foto Věra V.
Alej v Henčově poblíž bývalé rezidence rodiny Löwových. Foto Libuše Bohatá.
Nebeští andělé se snesli poblíž henčovského letiště. Foto Věra V.
Lesy na Vysočině. Foto Věra V.
Zimní nálada na Jihlavsku – rybník U Stěny. Foto Věra V.
Jdeme směrem k osadě Rytířsko. Foto Libuše B.
Hotel Rytířsko, kde jsme se zastavili na oběd. Foto Libuše B.
Naše skupinka si právě připila na zdraví. Foto Libuše B.
Bez komentáře. Foto Libuše B.
Cestou jsme se výborně bavili. Foto Libuše B.
Cílem pochodu byla restaurace Kulturního domu ve Ždírci u Jihlavy. Foto Věra V.

Závěrem konstatuji, že turistický vstup do nového roku podle „starého mustru“ byl s porozuměním přijat. 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*