Chýnovská jeskyně a okolí

Samozřejmě i návštěva míst, která se vztahují k sochaři Františku Bílkovi, rodáku z Chýnova.
Výlet pořádal odbor KČT Čeřínek Jihlava
Sobota 2. července 2022

V 6.30 jsme vyjeli vlakem z Jihlavy a po dvou hodinách jízdy bez přestupu jsme byli na nádraží na okraji městečka Chýnova – spojení jsme si pochvalovali. Po modré turistické značce jsme se vydali k Pacově hoře, v jejíchž útrobách se jeskyně nachází, odtud pouze 3 km silničkou a loukami.

Po MTZ jsme šli z chýnovského nádraží k jeskyni v nitru kopce zvaného Pacova hora.

Prohlídka byla objednaná na 10.30, měli jsme tedy dost času a užívali si krásného letního rána. Kdysi, v mládí jsem v té jeskyni už byla, pamatovala jsem si hodně schodů a žádné krápníky. Od té doby se mnohé změnilo, výzkumy stále pokračují a návštěvnická trasa se prodlužuje a zkvalitňuje.
Provázel nás šikovný a vstřícný mladík, student příslušného oboru na vysoké škole. Byli jsme překvapeni krásou mramorových útvarů v jeskyni a jejich barevnými odstíny.

Bílé, hnědé a žluté odstíny mramoru a tmavé vrstvy amfibolitu okouzlují hrou barev.

Téměř všechny fotografie udělali Věra a Jiří Veselí, kterým vděčím za možnost vložit je do tohoto článku.

Systém Chýnovské jeskyně tvoří hrubozrnný krystalický vápenec, proto tu nejsou krápníky.

V místech, kde jeskyně leží, býval kdysi lom na vápenec. V létě roku 1863 zapadlo Vojtěchu Rytířovi kladivo do pukliny ve skále, protáhl se pro něj a zjistil, že úzká štěrbina se mění v širokou chodbu. Sám se dál neodvážil, ale zpráva se rychle roznesla po okolí, první vstoupil do jeskyně Jan Strnad a už v roce 1868 byla jeskyně zpřístupněna návštěvníkům, roku 1952 byla turistická trasa elektrifikována.

Celková délka jeskynního systému, který není ještě zcela prozkoumán, je asi 1400 metrů s výškovým rozpětím 84 metrů. Délka turistické trasy je 220 m, schodů prý je 400 – vstup je možný od dubna do listopadu.
V prostorách mimo návštěvní okruh probíhá speleologický a speleopotápěčský průzkum, při kterém byly v 80. a 90. letech objeveny rozsáhlé, trvale zatopené prostory s jedinečnými drúzami křemene a dalších.

První návštěvnické zastavení se nazývá Žižkova střelba či Žižkovy koule.
Jeskyně se postupně vytvořila v několika výškových úrovních, proto je skutečným mramorovým labyrintem.
Jeskyně byla objevena v roce 1863 při práci v kamenolomu a už roku 1868 jako první na našem území zpřístupněna.

Dominantou jeskyně je kaple sv. Vojtěcha – průvodce při příchodu do ní vypnul svítidla a v úplné tmě zazněla Beethovenova Toccata, při níž se světla pomalu rozsvěcovala a ze stěn vystupovaly barevné mramorové útvary, nakonec se objevil kříž – byl to nádherný zážitek!

Kaple sv. Vojtěcha – původní křížek sem byl umístěn 14. 6. 1863 spolu s podpisem objevitele Jana Strnada, nynější křížek je kovový.
Jeskynní Čert poblíž kaple sv. Vojtěcha.

V hloubce 51 metrů pod povrchem, což je nejnižší místo prohlídky, jsme viděli podzemní tok s jezírky a ve stěně také tzv. Purkyňovo oko, které je přírodní hříčkou pestrého horninového složení.

Nádherně barevné Purkyňovo oko – obrázek je z webu visittabor.eu
Útvar nazvaný Oko paní Purkyňové.
Útvar s názvem Čarodějnice u ohně.
Tento mramorový útvar dostal název Dračí hlava s červenýma očima.
Skalní dutina nazývaná Chlebové pece.
Nápisy na chodbě pocházejí z konce 19. století.
Jeskyně je unikátní i tím, že labyrintem chodeb protéká pitná voda, kterou je zásobováno město Chýnov.
Výklad trval asi hodinu – kochali jsme se prostředím, které vzniklo před téměř miliardou let; teplota v jeskyni je 5 – 9°C.

Minerály obsažené přímo ve vápenci často ovlivňují zbarvení stěn jeskyně a věřte, že nás průvodce upozorňoval na úchvatná místa. Nakonec radostně ukázal i tři malé krápníky, zřejmě pro dokonalost prohlídky přírodou vytvořené. 🙂
Ve sbírkách Národního muzea je uložen krystal záhnědy nalezený v 50. letech 20. století v okolí Chýnova, který je vysoký 37 cm a váží 20 kg.

Před několika desetiletími byli do jeskyně poblíž vchodu vysazeni pavouci druhu křižák temnostní – ti vytvářejí bílé kokony, v nichž je až tisíc jedinců. V noci prý dospělí pavouci vylézají škvírami ven a pasou se.
V uměle proražené štole, kterou jsme šli k východu, byly na stěnách informace o deseti druzích netopýrů, kteří žijí na našem území.

Dočetla jsem se, že devět uvedených zástupců letounů přezimuje v Chýnovské jeskyni, která je podle těchto informací největším evropským zimovištěm netopýrů. Přezimující zdejší druhy jsou netopýr řasnatý, velký, vodní, ušatý, ojediněle netopýr večerní, černý a vousatý. Vzácně byl zaznamenán netopýr velkouchý a netopýr Brandtův.

Po opuštění jeskyně jsme se trochu porozhlédli po okolí a zašli do expozice, kde jsou artefakty z jeskyní, historie objevů apod. – velmi zajímavá výstava.

Výletu do Chýnova se zúčastnilo 23 členů odboru KČT Čeřínek Jihlava.

Po modré turistické značce jsme se vydali zpět do Chýnova – z kopce, v jehož nitru vznikla jeskyně, jsme museli po uklouzaném a prudkém svahu sestoupit do údolí potoka, kudy stezka vedla.

Po MTZ jsme se ze svahu Pacovy hory vydali zpět do Chýnova.

Další postup byl už velmi příjemný, navíc jsme potkali turisty z Příbora (některé z nich známe z celostátních akcí) mířící z Chýnova na prohlídku jeskyně.

V městečku začala druhá část programu – Chýnov je důležitým bodem života sochaře a grafika Františka Bílka (1872–1941) – je jeho rodištěm i místem skonu, pochován je na zdejším hřbitově, kde vytvořil nejen sochu pro rodinný hrob, ale i několik dalších pozoruhodných plastik pro náhrobky.

V Chýnově je k vidění jeho rodný dům i ateliér zvaný „chaloupka“, který sochař v roce 1898  vystavěl podle vlastního návrhu na pozemku svých rodičů. Stavba zdobená reliéfy na fasádě, v níž je i nábytek zhotovený podle Bílkova návrhu, vyvolala velký zájem. V domě vznikly také místnosti pro rodinu, která jej využívala jako letní byt, i pokoj pro četné přátele. Tím počinem stoupnul zájem o dílo originálního secesního umělce, jehož mystické projevy jej výrazně odlišovaly od souputníků. Přátelil se s Juliem Zeyerem, Otokarem Březinou (viz náhrobek Tvůrce a jeho sestra Bolest na hřbitově v Jaroměřicích nad Rokytnou), Josefem Florianem, Jakubem Demlem (viz Jinošov) a mnohými dalšími.

František Bílek zde, v chýnovském ateliéru, dokončil v roce 1899 svoji slavnou dřevořezbu Oltář s Ukřižovaným, od roku 1927 umístěnou v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě.
S celou rodinou se do Chýnova přestěhoval z Prahy v roce 1939, ale po dvou letech zde zemřel.

Navrhla jsem turistům, že je provedu po chýnovském hřbitově, kde jsme s Mirkem několikrát byli, naposledy před pěti lety. Asi polovina z nich přijala můj návrh, komentovaná procházka je, podle slov některých, zaujala. Od poslední návštěvy se změnilo mnohé, zařadím tedy fotografie současného stavu, lze je porovnat s těmi, které pořídil v minulosti Mirek.

Chýnovský hřbitov je sochařská galerie v přírodě.
Hrobka profesora Nekuta (1840–1909), redaktora časopisu Vesmír, přírodovědce, který prozkoumal a popsal Chýnovskou jeskyni – autorem je František Bílek.
Náhrobky jsou od bratří Bílků i od jiných chýnovských sochařů.

Je třeba jmenovat Antonína Bílka (1881–1937) a Karla Gabriela (1884–1966) – oba jsou zdejší rodáci.

Úprava náhrobků i celého hřbitovního areálu se výrazně zlepšila.
František Bílek – Vzkříšení dcery Jairovy. Na spodní liště je ozdobný nápis: Nezemřela, jenom spí.
Hrob Františka Bílka, jeho manželky Berty a dcery Berty – nad ním se proti nebi rýsuje monumentální pětimetrová socha Génia smrti.

Sochu Anděla, nazývaného též Modlitba nad hroby, vytvořil František Bílek v roce 1905 – vznikla obezděním kmene stromu, jehož větev předem určovala polohu jedné ruky impozantní postavy. Málo trvanlivý materiál však podlehl zubu času, proto byl originál v roce 1980 nahrazen kopií z umělého kamene (původní dílo je uloženo v depozitáři Národní galerie v Praze).

Dříve než dojdeme do městečka, podívejte se na zákres trasy vycházky:

Z nádraží Chýnov k jeskyni, potom zpět do Chýnova, zastávka na hřbitově, pak k rodnému domu Františka Bílka a k jeho vile, odjezd vlakem. 

Informace i fotografie rodného domu Františka Bílka i jeho chýnovského ateliéru naleznete v minulých článcích:
Výlet na Táborsko a Od Tábora až k nám.
Dnes zařadím jen jeden obrázek z chýnovského ateliéru, ale přidám několik fotografií z expozice v pražské Bílkově vile, kterou jsme navštívili v roce 2011.

V Bílkově ateliéru udělal Mirek tuto fotografii dne 16. 7. 2011.
Expozice v pražské vile Františka Bílka. Foto Mirek 21. 7. 2011.
Secesní ateliérovou vilu v Praze-Hradčanech vystavěl František Bílek v roce 1911 podle vlastních plánů.
Tento Mirkův obrázek je z roku 2011, ale v červnu 2022 byla při příležitosti 150. výročí narození Františka Bílka otevřena vila s novou stálou expozicí.
Od roku 1963 je Bílkova vila spravována Galerií hlavního města Prahy, stejně jako ateliér v Chýnově.

Pěší trasa dnes nebyla delší než 11 km, k tomu však přidejme 400 schodů v jeskyni. 🙂

Jedna odpověď na “Chýnovská jeskyně a okolí”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*