Přechod Jihlavských vrchů: Javořice 2023

2. část přechodu telčského pásma Českomoravské vrchoviny
Sobota 25. února 2023

Vyjeli jsme rychlíkem v 7.40 z jihlavského hlavního nádraží, celkem nás bylo 8 – Míla, Iva, František Janeček, František Tomek, Václav, Míša a manželé Blanka a Aleš Čermákovi, kteří spolu s Mílou akci tradičně pořádají.
První část akce proběhla 13. ledna, když jsme se vydali na Křemešník.
Vystoupili jsme v Batelově, před nádraží přijel linkový autobus, kterým jsme jeli do Janštejna.

Na zastávce v Janštejně. Foto František.
V Janštejně před začátkem pochodu. Foto Iva.

Pořadatelé zvolili tradiční cestu po červeně značené turistické trase ke křižovatce U Obrázku. Bylo krásně, kolem nuly, jasno a dobrá viditelnost.

U Obrázku. Foto František.

U Obrázku jsme přešli na žlutě značenou cestu, která nás dovedla až ke Studánce Páně.

Tak se změnilo okolí Studánky Páně pod Javořicí. Foto Míla.

U Studánky Páně jsme po zelené značce zanedlouho došli na Javořici a začalo sněžit, přesně podle předpovědi. My jsme ale měli naplánovanou svačinu v chatě, kterou pro turisty vybudovaly Lesy ČR, takže nebyl problém.

Chata na Javořici poskytla útočiště. Foto Iva.

Sněžení nebylo nijak výrazné, místy ustávalo, vítr byl oproti hrozivé předpovědi mírný. Jinde prý bylo daleko hůř, ale my, Pánaboha milý děti, jsme měli na rok předem plánované vycházce štěstí. 🙂

Před chatou na Javořici – odtud už většinou z kopce. 🙂 Foto František.

Dolů jsme šli nejdříve po zelené značce, zastavili se u romantické studánky ve svahu kopce

Studánka u zelené značky na svahu Javořice. Foto Iva.

a užasli v místech, odkud jsme poprvé spatřili Velký pařezitý rybník.

Všude kolem bývaly husté lesy, nyní se otevřel ze svahu Javořice nikdy nevídaný pohled do kraje ozdobený stříbrnou hladinou Velkého pařezitého rybníka. Foto Iva.

Nevšední výhled byl samozřejmě zaplacen vykácením kůrovcového lesa.

Poprvé v životě jsme z tohoto místa viděli nádherný rybník založený Zachariášem z Hradce v roce 1565 jako zdroj pitné vody pro město Telč. Foto Iva.

Na křižovatce jsme opustili zelenou značku a vydali se po červené, která nás dovedla až do Telče. Kolem hájenky jsme došli na hráz Velkého pařezitého.

Hájenka u Velkého pařezitého rybníka. Foto Iva.
Kolikrát to budu opakovat – je to Velký pařezitý! Foto František. 🙂

Podobnou trasou jsme šli v roce 2020 – ve článku jsou fotografie, z nichž je zřetelné, jak se od té doby změnil zdejší kraj.
Na hrázi bylo samozřejmě focení a obdivování rybníka, opodál jsme se zastavili u torza staletého smrku, kolem nějž jsme roky chodívali – už dosloužil.

Zde stával mohutný smrk. Foto Iva.

Na cedulce, přibité do kůry, je psáno:
…a on tam stál a koukal do polí, byl jak král v celém okolí…
Ano, stál, až do roku 2021, do svých 140 let, mohutný smrk, který zažil několik lidských generací, se neubránil napadení kůrovcem. K odhalení jeho kořenů došlo při těžbě písku. Na ochrannou stříšku přispěli lidé a firmy z okolí, patří jim poděkování.

V hospodě u kempu Velkopařezitý jsme se občerstvili, popovídali, pookřáli – vše bez vady.

Odpočinek prospěl. Foto Iva.

Když jsme se vydali do Řásné, dost sněžilo, ale na silničce hned tálo. U kaple čekal na Ivu manžel, protože musela odpoledne do práce. Dál jsme tedy pokračovali v sedmi.
Z Řásné do Vanova jsme zvolili cestu po silnici, protože červeně značená cesta vede členitým terénem v lese a je kvůli těžbě dřeva velmi blátivá.
Ve Vanově jsme se opět napojili na červenou Březinovu cestu a šli kolem kaple sv. Karla Boromejského a kolem kamenného střeleckého terče do Lipek, odtud telčským zámeckým parkem k cukrárně univerzitního centra – tam jsme se odměnili za výkony – já jsem si dala větrník, který mě zcela nadchnul.
Prostředí je v té budově krásné, prohlídli jsme si množství vystavených fotografií, bylo tam teplo – seděli jsme, dokud nebyl čas k návratu.

Zasněná podvečerní Telč. Foto František.
Z Janštejna po ČTZ k Obrázku, odtud po ŽTZ ke Studánce Páně, na Javořici, poté po ZTZ k Velkému pařezitému rybníku, odtud ČTZ Řásná, Vanov, Lipky, Telč.

K návratu jsme zvolili autobus s odjezdem v 16.35, za hodinku jsme byli Jihlavě, krátce před šestou doma. Ušli jsme 18 km na trase + 2 km cestou k dopravě.
Nohy (plosky) mě bolely míň, nežli jsem očekávala, tempo odpovídalo mému vkusu, takže jsem byla naprosto spokojená.
Během cesty jsme domluvili budoucí akce – těším se na všechny i na tuto turistickou společnost.

Průběh 2. části Přechodu Jihlavských vrchů 2022 – je mnoho variant.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*