Za sněženkami na Špičák 2024

Středa 28. února 2024

Vycházka se uskutečnila v dopoledních hodinách – v 7.40 jsme nastoupili do autobusu MHD, který zamířil do městské části Popice. Na návsi nedaleko kaple jsme vyslechli přivítání od Václava Plánky, který spolu s Františkem Janečkem pořádá každoroční jarní výstup na Velký Špičák, kde se těšíme pohledem na sněženky rostoucí v Národní přírodní rezervaci.

Než jsme se však vydali na modře značenou turistickou trasu, která nás dovedla až na vrcholovou partii Velkého Špičáku, vyslechli jsme dokonale propracovanou Václavovu zprávu o historii obce Popice, vzniklé při začátcích dolování stříbrných rud v okolí, následně nás ve své řeči provedl dalšími historickými obdobími, které měly vliv na obec i zdejší krajinu, až k současnosti.

Trocha historie nikoho nezabije. Foto František.

Fotografie z dnešní vycházky mi poskytli Libuše Bohatá, Míla Bradová a František Janeček – všem srdečně děkuji! 🙂

Po modré značce z Popic na Špičák. Foto František.

Na okraji Popic při středověké cestě jsme se, jako vždycky, zastavili u křížového kamene, kde Václav připomněl rozdíl mezi kamennými kříži, křížovými kameny a smírčími kameny – jako smírčí kámen či kříž může být označován pouze ten, u něhož je dochovaná smírčí smlouva, jichž na území Čech a Moravy v současnosti eviduje Společnost pro výzkum kamenných křížů při Muzeu Aš pouze 55. Předmětem smírčí smlouvy, uzavřené mezi viníkem a poškozeným, bylo stanovit rozsah a způsob odškodnění – mohla to být i stavba kamenného kříže či kamene s vytesaným křížem, kaple nebo jiná stavba podle ujednání, ale v mnoha případech nedošlo k sepsání dokumentu a vše se řešilo pouze ústní dohodou.
Nejstarší smírčí smlouvy podle středověkého právního systému pocházejí z konce 14. století, tato praxe skončila po Bílé hoře, kdy vstoupilo v platnost Obnovené zřízení zemské. (viz Kamenné kříže a křížové kameny: Pavel Valenta, Pavel Izdný).

Trasa, kterou pořadatelé vybrali, byla stejná jako v roce 2023, v příslušném článku je i mapka.
Dnešní vycházky se zúčastnilo 16 turistů, tedy během cesty byla možnost popovídat si o různých záležitostech „zajímajících obě strany“. 🙂

Počasí bylo vlídné, asi 5° C, na mnoha místech krajina zcela jiná, než jakou jsme po léta mívali v paměti – kůrovec změnil zdejší lesy k nepoznání, inu, musíme si zvykat.
Spodní partie Velkého Špičáku jsou také postižené nucenou těžbou, ale část, kde se rozkládá přírodní rezervace, je netknutá – jistě i proto, že zde na skalnatém podloží zůstaly zachovány původní bukové porosty.

Výstup na Velký Špičák (734 m n.m.). Foto František.
K vrcholovým partiím kopce. Foto Libuše.
Václav Plánka a František Janeček nás provázejí Národní přírodní rezervací Velký Špičák. Foto Libuše.
Na Velkém Špičáku panuje vždy, ale zvláště v případě mlhy, tajemná atmosféra. Foto Libuše
Chráněný astronomický geodetický bod na Velkém Špičáku. Foto Libuše.

V článku z roku 2019 je uvedena historie této významné trigonometrické sítě a také množství fotografií sněženek, které tehdy pořídil Mirek.

Romantická rulová skaliska porostlá mechem vzbuzují obdiv každého návštěvníka. Foto Libuše.
Takový pohled se nikdy neomrzí. Foto Libuše
Sněženková úroda roku 2024. Foto František.
Není co dodat. Foto František.
Foto František.
Vyslanci jara. Foto František.
I bledule se cestou k Třešti vyskytly. Foto František.

Překrásný výstup na vrcholek Velkého Špičáku je lemovaný skalisky a padlými stromy – je nutné vše vidět na vlastní oči – slova ani fotografie nestačí.
Následující tři obrázky udělal František.

Václav zapsal akci do vrcholové knihy, chvíli jsme se zdrželi a vzpomínali na přátele, odvolané na nebeské stezky, samozřejmě došlo na skupinovou fotografii.

Na vrcholové plošině pořídila Miluška snímek účastníků turistické akce.
Výhled na svahy Velkého Špičáku. Foto Libuše.
Také Libuška zachytila turisty přivolávající na vrcholu Špičáku jaro.

Na výletě byla také extra hodná fenka Bety – když si sedla na kámen, připomněla Míle Lišku Bystroušku instalovanou na Hukvaldech k poctě Leoše Janáčka.

Lištička Bety na výletě. Foto Míla.

Při sestupu jsme se zastavili u třešťské hájovny, abychom pozdravili tamní douglasky. Libuška je vyfotila a přidala informační text i vítání jara u jedné chalupy.

Vzrostlé douglasky u hájovny.
Text umístěný u památných douglasek tisolistých.
Na svazích Špičáku přivolávají lidé u svých obydlí jaro.

Cesta do Třeště vedla kolem vždycky krásných kaskádových rybníčků, zastavovali jsme se u panelů naučné stezky Podivuhodná setkání Eleonory Sternbachové a obdivovali proslavené třešťské aleje. Kliknete-li na uvedený odkaz, dozvíte se o historii třešťského zámku a významných osobnostech města.

Zámecký hotel v Třešti je od roku 1979 chráněn jako kulturní památka, vlastníkem je Akademie věd ČR.

Zbylo trochu času na prohlídku města, ve 12.44 většina z nás odjížděla autobusem do Jihlavy. Během dopoledne jsme ušlapali 13 km – jistě nám poslouží k duhu. 🙂

Jedna odpověď na “Za sněženkami na Špičák 2024”

  1. Z Jizerek jsem vám na dálku fandila. Nevydržela jsem to a vydala jsem se za sněženkami na Špičák hned v pondělí za překrásného počasí z Jezdovic. I když jsem měla díky vstřícnému počasí před odchodem do práce ještě naplánovanou práci na vyskytenské zahradě, domů se mi ještě nechtělo, tak jsem to vzala ve vašich stopách přes Třešť a po cyklostezce kolem Jezdovického rybníka zpět k autu. Kéž by bylo více takových skvělých dní!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*