Po jihlavských stopách Gustava Mahlera, jeho rodiny a přátel, 2024

Procházku hudební Jihlavou pořádaly odbory KČT Čeřínek a KČT Tesla Jihlava ve spolupráci s příspěvkovou organizací Brána Jihlavy.
Neděle 12. května 2024

15. ročník této akce se konal v neděli 12. května 2024 za krásného slunečného počasí. Sešli jsme se, stejně jako vždycky, ve 14 hodin v Parku Gustava Mahlera, abychom položili květiny k pomníku Gustava Mahlera a uctili tím památku světově proslulého skladatele a dirigenta, který prožil dětství a mládí v Jihlavě. Jeho život je ohraničen daty 7. července 1860, kdy se narodil v Kalištích u Humpolce, a úmrtím 18. května 1911 ve Vídni. Gustav Mahler je od roku 2009 čestným občanem města Jihlavy.

Vždy poslední neděli před jeho skonem pořádají jihlavští turisté pietní shromáždění u skladatelovy sochy, odhalené 7. července 2010 při oslavách 150. výročí narození Gustava Mahlera. Socha je dílem profesora Jana Koblasy (5. října 1932 Tábor – 3. října 2017 Hamburg), velkého ctitele Mahlerovy hudby. V roce 2016 byla profesoru Koblasovi udělena Cena města Jihlavy za významný umělecký přínos a odkaz městu Jihlava.

Nedělní odpoledne v Parku Gustava Mahlera v Jihlavě. Foto František Janeček.
Květiny pro Gustava Mahlera. Foto Iva Svobodová.

Moderátorka akce Bc. Iva Svobodová, členka KČT, odbor Tesla Jihlava a pořadatelka, přivítala 47 zúčastněných, mezi nimiž nechyběli Ing. Josef Poukar, jeho manželka Olga a dcera Silva, kteří „způsobili“, že skvělá socha Mahlerova v Jihlavě, jako jediná ve střední Evropě, existuje.
Přivítala i primátora města Jihlavy Mgr. Petra Ryšku s rodinou, jejichž účasti jsme si, my turisté, velice vážili.
Neméně srdečně pozdravila i Mgr. Janu Součkovou, vedoucí kurátorku Domu Gustava Mahlera, spravovaného organizací Brána Jihlavy, která bude průvodkyní dnešní vycházky.

Manželé Poukarovi s průvodkyní Janou Součkovou. Foto Iva.
Iva Svobodová z KČT Tesla Jihlava zahájila shromáždění k uctění památky Gustava Mahlera v parku jeho jména. Foto FJ.

Iva promluvila o tvorbě programu při pořádání těchto vycházek – vždy se snažíme, aby ústřední téma zůstalo zachováno, ale náplň obsahovala zajímavosti hudební, životopisné i důležitá historická data týkající se našeho města.

Květiny k pomníku položili předsedové obou pořádajících odborů KČT – Ing. Míla Bradová z KČT Tesla Jihlava a Jiří Veselý z KČT Čeřínek Jihlava.

Předsedové obou pořádajících turistických odborů položili jménem všech zúčastněných květiny k pomníku.
Foto FJ.

Poté Iva požádala paní Součkovou, aby se ujala slova. Ta nám přiblížila následující program – při několika zastaveních u jihlavských historických budov promluví o době, kdy tu žil Gustav Mahler a jeho učitelé hudby, a také se bude věnovat Bedřichu Smetanovi, který v našem městě strávil část svého mládí při studiích na gymnáziu. Učení studenta příliš nepřitahovalo, ale oblíbil si zdejšího učitele hudby Viktorina Maťochu (1801–1862).
Právě letos si připomínáme 200 let od narození Bedřicha Smetany a toto výročí je zařazené do Roku české hudby, který se pořádá s mottem Hudba jsme my.

Mgr. Jana Součková vypráví o Gustavu Mahlerovi a době, v níž žil. Foto FJ.
Účastníci vycházky se dozvěděli i o hudebních poměrech v Jihlavě 19. století. Foto Jiří Veselý.
Paní Součková doprovázela svůj výklad archivními fotografiemi. Foto Iva.
František zachytil celkový pohled na park a část pramenů tryskajících do jezírka – symbolizují zemitý zdroj symfonií Gustava Mahlera. Foto FJ.
Socha Gustava Mahlera je dílem profesora Jana Koblasy. Foto Iva.

Během vycházky historickou částí města pak paní Součková připomněla slavné hudební osobnosti, které navštěvovaly jihlavské gymnázium: v 18. století to byli Jan Václav Stamic, Jan Ladislav Dusík, Pavel Vranický, Václav Jan Tomášek a ve století 19. Gustav Mahler, Bedřich Smetana a také architekt Josef Hoffmann, rodák z Brtnice, s nímž se Gustav Mahler poznal a spřátelil až při pobytu ve Vídni.

Primátor Jihlavy Mgr. Petr Ryška s rodinou se zúčastnil vycházky. Foto FJ.
Zastavení u kostela Matky Boží a Brány Matky Boží. Foto Iva.

Část velmi zajímavého vyprávění věnovala Jana Součková významným hudebníkům, kteří v 19. století ovlivnili dění v Jihlavě tak, že se díky nim stala proslulou – po hudební stránce byla řazena na jedno z prvních míst v Habsburské monarchii, působila tu vojenská posádková hudba a její kapelníci vychovali řadu dobrých muzikantů.

Na náměstí jsme vyslechli povídání o vojenské hudbě, která hrála v 19. století v Jihlavě velkou roli. Foto FJ.

Vojenská hudba spolupracovala s jihlavským Mužským pěveckým spolkem řízeným Heinrichem Augustem Fischerem (1827–1917), regenschorim kostela sv. Jakuba. Tato osobnost měla ve 2. polovině 19. století velký vliv na mladého Gustava Mahlera, stali se celoživotními přáteli.
Prvním učitelem hudby Gustava Mahlera, u něhož byl talent rozpoznán už v útlém dětství, byl Johan Nepomuk Adolf Viktorin (1782–1864), kapelník městské hudby.

Kromě již zmíněných hudebníků působil v Jihlavě Jan Ferdinand Pokorný (1797–1870), který v sále restaurace Tři knížata, dříve U Divého muže, zorganizoval 443 hudebních akademií a uváděl zde i opery, které si uměleckým provedením nezadaly s repertoárem velkých operních domů.
Všichni výše jmenovaní hudebníci, kteří působili v Jihlavě v 19. století, obdrželi ve své době za záslužnou práci pro město a vynikající výsledky v hudbě čestné občanství Jihlavy – to bylo, a dosud je, nejvyšší městské vyznamenání.

V roce 2011 proběhla v Domě Gustava Mahlera výstava s názvem Chvála hudbě – jeden oddíl byl věnován právě osobnostem působícím v Jihlavě v 19. století. Také ve článku Po stopách čestných občanů města Jihlavy se o nich dozvíte mnohé.

Jana Součková vyprávěla o významných hudebnících, kteří v 19. století působili v Jihlavě. Foto Iva.
Vyprávění o tradici jihlavských hudebních spolků a vztahu Gustava Mahlera ke katolické víře na Jakubském náměstí před kostelem sv. Jakuba. Foto Iva.

Procházka hudební Jihlavou končila ve Smetanově ulici u domu, na jehož fasádě je pamětní deska s textem: V tomto domě bydlil jako student v roce 1835–1836 Bedřich Smetana, tvůrce české hudby.

Informace o pobytu Bedřicha Smetany v době jeho studií na zdejším gymnáziu – více než učení ho přitahoval zdejší hudební život. Foto Iva.

Poté přešli účastníci vycházky do Domu Gustava Mahlera, kde si mohli poslechnout hudbu Gustava Mahlera a shlédnout jemu věnovaný film. Zvídaví soustředili pozornost na stálou výstavu o Gustavu Mahlerovi a jeho rodině, a následně oddílu, kde byla přiblížena osobnost sochaře Jana Koblasy, jehož dílo také umělecky proslavilo Jihlavu. Mnohé, o čem byla během vycházky městem řeč, si účastníci zopakovali v sále věnovaném životu v Jihlavě v době Mahlerově.

V současnosti je ve zdejších výstavních sálech instalovaná u příležitosti 100. výročí narození akademického malíře Gustava Kruma (*1924–†2011), čestného občana Jihlavy, řada jeho obrazů, pocházejících převážně ze soukromé sbírky umělcovy rodiny – většina z nás se tu určitě zastaví znovu, aby se milými obrázky z míst dobře známých znovu potěšila.

Kostel sv. Ignáce a barokní mariánský sloup ze 17. století postavený na náměstí jako poděkování za ochranu města před morovou epidemií – obraz Gustava Kruma v současné expozici v Domě Gustava Mahlera. Foto Iva.
Rušné středověké jihlavské dolní náměstí v představě malíře Gustava Kruma. Foto Iva.

Související články:
Po jihlavských stopách Gustava Mahlera, jeho rodiny a přátel, 2023
Rubrika Gustav Mahler

3 odpovědi na “Po jihlavských stopách Gustava Mahlera, jeho rodiny a přátel, 2024”

  1. Dobrý deň,chcela by som Vám povedať,že 6 dní po Vašej prechádzke hudební Jihlavou – 18.mája som aj ja (prvý raz v živote ) navštívila so zájazdom vaše mesto. Jihlavská sprievodkyňa nás povodila cez Bránu Matky Boží na prekrásne námestie,navštívili sme kostoly,boli sme v Jihlavskom podzemí ale o G.Mahlerovi sa nezmienila.(O ňom v Jihlave viem z Vášho blogu.)
    Pozerala som po ľuďoch v meste a keby som Vás videla (poznám Vás z fotiek )určite by som sa Vám prihovorila.Tak možno nabudúce…
    Srdečne Vás i Vaše pekné mesto pozdravujem – Vaša čitateľka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*