Výroční konference oblasti KČT VYSOČINA 2012

18. února 2012

Konference měla slavnostní ráz, protože se konala v krásném sále zastupitelů na jihlavské radnici – prostředí je to opravdu harmonické a pobývat v něm pár hodin, k tomu s kolegy, se kterými si vždycky máme co říct, je radost. Takže jsme této „stolové“ turistice věnovali jednu únorovou sobotu a neměli jsme pocit promarněného dne.

Z vysočinských odborů přijelo 45 delegátů, pozvání přijali zástupci značkařů, oficiální hosté a samozřejmě nechyběli výherci soutěže o nejvýkonnějšího pěšího turistu a cykloturistu oblasti Vysočina, kteří si přijeli pro věcná ocenění za své výkony i pro zasloužený potlesk nás ostatních.

zahájení schůze

Všichni pozorně poslouchali zprávy o činnosti v jednotlivých odvětvích turistiky, značení, o úspěších tomíků (turistické oddíly mládeže) a při tom nespustili oči z obrazovky, na které byly promítány fotky z akcí jednotlivých odborů v minulém roce, což je práce studia BRAJA (Bradová-Janeček), které tím dělá nejen všem radost, ale koná i pro časy budoucí významnou práci dokumentační.

předsednictvo schůze

delegáti z odborů

Ono takové občasné ohlédnutí nazpět, i když jen za roční činností, a případné uznání vyslovené kamarády, je mocný popud k intenzivní činnosti budoucí. Zásadní na dobrovolné práci ve prospěch turistiky je totiž to, že neslouží jen turistickým zájmům, ale příkladem i svými výsledky ovlivňuje společnost – to už si dneska uvědomují i veřejní činitelé na všech stupních. Však jsme také slyšeli pochvalná slova z úst našich hostí, s nimiž zhusta spolupracujeme při konání akcí, které se staly přitažlivým prvkem veřejného života měst a obcí Vysočiny, ve kterých KČT působí.

delegáti v sále zastupitelů na jihlavské radnici

V naší oblasti je nyní registrováno 1738 turistů a nejen pro ně každoročně vydává výkonný výbor oblasti KČT VYSOČINA kalendář s akcemi, které jsou v příslušném roce pořádány; je to i lákavá nabídka pro dosud nezapojené a slouží jako atraktivní materiál v informačních centrech. Kalendář se vydává v nákladu 3500 výtisků a bývá v něm kromě textové části také 28 barevných fotografií pořízených na turistických akcích v uplynulém roce.

oblastní kalendář pochodů 2012

V letošní brožuře, jejíž obálku jsem oskenovala, je 74 významných turistických pochodů v oblasti Vysočina; kromě toho ještě každý odbor vydává svůj vlastní kalendář, kde jsou uvedeny vycházky pořádané nejméně jedenkrát týdně, v mnoha odborech se ale konají akce i třikrát do týdne – záleží na schopnosti organizátorů a mnoha dalších okolnostech.

kalendář odboru Čeřínek

Vidíte, že i kalendáře odboru přizpůsobují svůj formát a úpravu kalendáři celostátnímu a oblastnímu, což je sympatické.

kalendář odboru Tesla

Ing. Láďa Tomáš, což je (mimo jiné funkce, které rovněž zvládá s obdivuhodným šarmem) šéf redakční rady, nám na koferenci sdělil, že loni bylo v oblastním kalendáři 89 akcí, kterých se spolu s 936 pochody, výlety a vycházkami pořádanými v odborech zúčastnilo na Vysočině celkem 39 114 osob!! Že tito lidé mají možnost užívat v naší oblasti tři tisíce kilometrů značených cest, o které se stará přes sto značkařů, už jsem psala, ale myslím, že jsem se ještě nezmínila o tom, že je na Vysočině k dispozici síť značených cyklotras a cyklostezek čítající 2331 kilometrů, jejichž kontrolu provádí 25 dobrovolníků z řad turistů.

Kristýnka Koubská z oddílu hněvkovických tomíků překvapila a potěšila shromáždění hrou na flétnu a vysloužila si nadšený potlesk,

Kristýna Koubská zaujala nejen svými výkony v turistice, okouzlila i svojí hrou

a pak už po části „vážné“ následovala po přestávce část „radostná“, protože došlo, stejně jako minulý rok, na předávání cen a diplomů vítězům soutěže o nejvýkonnějšího turistu oblasti Vysočina v různých věkových kategoriích

tomík z Hněvkovic vypráví o turistice

Anetka přebírá ocenění za první místo ve své kategorii

a přesunových prostředcích (soutěž je rozdělena na pěší a cyklistickou část).

Honzík z Bedřichova měl svůj velký den

nejvýkonnější turistky v oblasti Vysočina

Ing. Jaroslav Šlechta, člen odboru KČT Třebíč a místopředseda ústředního výboru KČT, dnes moderátor konference, předal výboru oblasti diplom za uspořádání už dvaceti ročníků velmi úspěšné, až osmi stovkami turistů navštěvované akce, nazvané Zahájení jarní turistické sezóny v oblasti Vysočina, které se každoročně pořádá v jiném místě kraje. Pořadateli je vždy připraveno několik pěších i cyklotras a vytvořeny dobré podmínky pro návštěvy kulturních a historických pamětihodností v dané lokalitě.

Ocenění přebraly předsedkyně Mgr. Marie Vincencová a Ing. Míla Bradová.

oblast dostala diplom za uspořádání 20 ročníků Zahájení jarní turistické sezóny

Výsledky, jichž jakákoliv organizace dosahuje, jsou většinou docíleny úsilím několika jedinců, jejich pracovním nasazením a schopností získat ostatní pro svůj program. Nejinak je tomu v turistice – je dobré, když se v odborech, oblasti i v nejvyšším vedení najdou lidé zaujatí, až posedlí – myslím, že naštěstí pár takových na Vysočině je…

Loučili jsme se s vědomím, že zanedlouho, 16. března, se zase sejdeme v Jihlavě, abychom si připomněli 20. výročí založení oblasti KČT VYSOČINA, v níž je v současnosti registrováno 22 odborů KČT.

Právě v den, kdy přidávám tento článek na blog, dokončil svoje pozemské putování, při němž jsme mu byli častými společníky, náš dlouholetý kolega Ing. Jan Krejčí. Smutek, který na nás padl, když tak rychle a tiše přešel na jiné než turisty značené stezky, nezmírňuje ani to, že jsme mu projevili dík za jeho práci a věděl, jaký význam a hodnotu pro budoucnost jí přikládáme, když v roce 2010 na konferenci obdržel vysoké vyznamenání udělené na návrh odboru a oblasti ústředím KČT.

S výsledky práce Ing. Krejčího se budeme moci nadále setkávat na internetových stránkách KČT Čeřínek – vytvořil celou řadu překrásných prezentací z činnosti odboru, některé z nich jsou i na našich stránkách.

Ing. Krejčí při oslavě 75. narozenin

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*