20. výročí založení KČT VYSOČINA

Hrádek v Jihlavě, 16. března 2012

Dne 18. 3. 1992 se sešli zástupci turistických odborů KČT z okresů Jihlava a Žďár nad Sázavou, aby založili KČT VYSOČINA jako krajské sdružení sedmnácti odborů z těchto okresů; za měsíc se k nim připojil KČT Humpolec a tehdejší členská základna překročila tisícovku. Byl zvolen šestičlenný výkonný výbor v čele s Vladimírem Mazalem, tajemnicí oblasti (u turistů se používá výraz „sekretářka“) se stala Ing. Miluše Bradová. Náplň práce výboru oblasti KČT VYSOČINA byla definována takto: součinnost akcí v oblasti a účast na nich, metodická činnost, práce s mládeží, značení turistických cest, hospodářská činnost a klasifikace výkonnostní turistiky v jednotlivých druzích přesunových prostředků.

Jak šel čas – zvláště v devadesátých letech, kdy probíhaly celospolečenské změny – některé odbory spolu s tělovýchovnými jednotami, při nichž byly organizovány, zanikly, či přešly do jiné oblasti snáze dopravně přístupné, jiné zase spatřily světlo světa; k oblasti se postupně přidaly odbory z okresů Třebíč, Havlíčkův Brod, Pelhřimov a jiné.

V současné době je v oblasti KČT Vysočina registrováno 1738 turistů sdružených ve 22 odborech, jejichž akční radius v podstatě pokrývá celou Českomoravskou vysočinu.

Nejviditelnější činností KČT je značení turistických cest, další, velmi populární akcí na Vysočině je každoročně v jiné lokalitě pořádané Zahájení jarní turistické sezóny (za to obdržela oblast diplom od ústředí KČT).

Potřeba setkávat se nejen při rekreační turistice, ale i v rovině odborné, vyústila v konání dvoudenních seminářů vedoucích a cvičitelů turistiky, jichž bylo během dvaceti let uspořádáno patnáct. Školení nových cvičitelů a vedoucích turistiky proběhlo už devětkrát, celkový počet osob s různými stupni dosažené kvalifikace v různých druzích přesunových prostředků je 162.

O zájezdech Za posledním puchýřem a Novoročních čtyřlístkových výstupech píšu průběžně články, víte také o Eurorandu 2011 (evropském turistickém setkání), o celorepublikovém setkání turistů v Praze v roce 2008 při příležitosti oslav 120. výročí založení KČT a o mnoha jiných aktivitách nyní devítičlenného výboru oblasti KČT Vysočina.

Po dlouhém informativním úvodu jsem se dostala k tomu, abych zaznamenala, že v pátek odpoledne 16. března 2012 se sešli zástupci většiny z 22 registrovaných odborů KČT, aby si připomněli, že je to už dvacet let, co vytvořili krajské sdružení, které si v průběhu let vydobylo na Vysočině respektovanou pozici a je pro svoji činnost veřejností kladně vnímáno – dokonce i představitelé měst a obcí, v nichž odbory KČT působí, velmi oceňují dobrý vliv na život občanů.

Slavnostní setkání za účasti členů předsednictva ústředí KČT, primátora Jihlavy a ředitele Vyšší policejní školy Ministerstva vnitra v Jihlavě Zdeňka Sadeckého se uskutečnilo v objektu Hrádek, kde po programu „turistickém“ proběhla vernisáž výstavy o činnosti čs. válečných letců a prohlídka zrekonstruované budovy postavené jako elitní německá škola v roce 1941.

vchod do Hrádku v parku Heulos

Záměrem členů současného oblastního výboru KČT Vysočina bylo uspořádat setkání všech turistů, kteří za dvacet let prošli funkcemi v oblastním výboru, s delegáty z odborů a s představiteli měst a obcí na Vysočině, v nichž vyvíjí činnost Klub českých turistů. Někteří z pozvaných se nezúčastnili osobně, avšak písemně či telefonicky ocenili práci KČT Vysočina.

 turisté shromáždění na Hrádku

před zahájením slavnosti na Hrádku

Po působivém úvodu, který obstaral pěvecký sbor Sokola za řízení Pavla Brady,

sbormistr Pavel Brada se sokolskými pěvci

vyslechli účastníci projev předsedkyně Marie Vincencové nazvaný aktivity 1992–2012, shlédli pečlivě sestavenou a obsažnou videoprezentaci studia BRAJA (Bradová-Janeček) pojmenovanou Retro 20 a jako pozornost předali jediné funkcionářce oblasti Ing. Míle Bradové, která působí v oblasti na stejné pozici od jejího založení v roce 1992 dodnes a dá se říci, že je „tváří“ (a duší) KČT Vysočina, grafický list Evy Moravcové a nádherný dort vytvořený turistkou Věrou Veselou.

M. Vincencová předává Míle Bradové grafický list a Věra Veselá vlastnoručně vytvořený dort

Vyslechli jsme pochvalná slova z úst kompetentních lidí, kteří výbor oblasti a jeho dobrovolnou práci pro turisty a turistiku dobře znají,

lidé, kteří jsou hybnou silou organizované turistiky

přiťukli si na zdraví dobrým vínem a po vzájemných gratulacích

Z. Sadecký ocenil dobrovolnou činnost M. Bradové

následovala neformální zábava, jejímž vrcholem byla ochutnávka „sladké Vysočiny“:

dort s tematickým zdobením

chvilka soustředění nad lákavou pochoutkou

Pro vzpomínku na setkání obdrželo všech 72 účastníků Pamětní list,

pamětní list vytvořený studiem BRAJA

DVD Retro 20

reprezentativní obal DVD s turistickou tematikou - autorem je studio BRAJA

a brožurku Historie a současnost KČT Vysočina zpracovanou ke 20. výročí založení oblasti,

první strana obálky nového sborníku

kde je na šestnácti stranách shrnutý jednak vývoj turistiky v ČR, ale hlavně vše, co se týká oblastního sdružení KČT VYSOČINA.

na druhé straně jsou turističtí funkcionáři oblasti KČT Vysočina

Brožurka má krásný barevný obal, kde jsou historicky cenné obrázky.

na třetí straně jsou fotky z významných turistických akcí

Myslím, že srdce každého pravověrného turisty z Vysočiny zajásá při pohledu na zadní stranu obálky sborníku – mnoho z nich se najde na snímku z jednoho z mnoha seminářů, pořádaných oblastí KČT Vysočina.

na zadní straně obálky jsou vedoucí a cvičitelé turistiky z oblasti KČT Vysočina a druhy přesunových prostředků

Zúčastnit se takové slavnosti a dokonce být součástí společenství, jehož výsledky dobrovolné práce jsou viditelné a nepřijdou ve psí jako mnoho jiných, často finančně velmi náročných, je štěstí, kterého si moc považujeme. Zvláště při poslechu otřesných kauz z veřejného a politického života, které se v přítomné době objevují v médiích, si uvědomujeme, jaké rozdíly v charakterech a jednání lidí existují a jak je dobré, že společenství turistů vysílá jen pozitivní a povzbudivé signály…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*