Pietní shromáždění ke 140. výročí narození Mg.Ph. Františka Srdínka

30. května 2014

V pátek 30. května 2014 se shromáždili zástupci všech jihlavských turistických odborů na ústředním hřbitově v Jihlavě u hrobu Františka Srdínka, prvního předsedy Klubu českých turistů Čeřínek, aby si připomněli 140. výročí jeho narození a zásluhy, z nichž mnohé mají přesah až do dnešní doby.

Lékárník František Srdínko, význačný činovník mnoha jihlavských spolků a širokou veřejností uznávaný funkcionář několika ústavů se sociálním zaměřením, aktivní „sokol“ a zakládající člen Sportovního klubu Jihlava, se stal 12. 12. 1920 předsedou nově založeného Turistického klubu Čeřínek, po Pohorské jednotě Radhošť (1884) a Klubu českých turistů (1888) třetí samostatné turistické organizace v českých zemích.

Turistický klub, který začlenil do svého názvu jméno vrchu, snadno dostupného z celého regionu a velmi navštěvovaného už od doby, kdy na plošině pod vrcholem lyžaři, sdružení v Českém spolku pro zimní sporty, vybudovali v roce 1913 dřevěnou chatu, byl za Srdínkova vedení tak aktivní, že pro množství návštěvníků ze širokého okolí přestala dosavadní chata stačit. Vybudovat odpovídající zázemí – úkol, který si tehdejší turisté vytyčili jako prioritu, byl zásluhou předsedy Srdínka splněn v rekordně krátké době – poté, co bylo v únoru 1923 na valné hromadě rozhodnuto začít stavět, bylo vše, včetně zakoupení pozemku, nachystáno v květnu a už 2. září 1923 se za účasti několika tisíc lidí slavnostně otevírala dřevěná chata se šesti pokoji, kuchyní, restaurací a společnou noclehárnou.

Dá se říci, že rozvoj turistiky na Jihlavsku je úzce spojen s vrchem Čeřínkem a chatami vybudovanými zde turisty – jejich význam pro zdejší region je porovnatelný se stavbami iniciovanými pražskými turisty na Petříně.

Předseda František Srdínko dokázal oslovit rozsáhlou činností a jejími viditelnými výsledky veřejnost, takže počet členů Klubu českých turistů Čeřínek vzrostl na začátku třicátých let minulého století na tři stovky.

V plné tvůrčí práci, uprostřed díla, zastihla lékárníka Františka Srdínka předčasná smrt – rodák z Vraného u Slaného, absolvent Univerzity Karlovy, první předseda Klubu českých turistů Čeřínek a zakladatel turistiky na Jihlavsku zemřel 17. října 1933 ve věku 58 let.

Na Vysočině byly zásluhou Františka Srdínka položeny dobré základy turistiky a sounáležitosti, které jsou ve veřejném povědomí dodnes patrné – všechny tři jihlavské odbory KČT, které v průběhu dalších let vznikly, považují Mg.Ph. Františka Srdínka za svého otce-zakladatele a s úctou a obdivem k jeho práci na něj vzpomínají – dokladem toho byla i početná návštěva pietního shromáždění.

Osudy chat i jihlavských odborů Klubu českých turistů byly pak během příštích desetiletí pestré, někdy i velmi těžké (např. když po deseti letech úspěšného provozu vyhořela v lednu 1934 populární chata na Čeřínku), ale právě pro ten pocit soudržnosti vždy s dobrým koncem – od roku 1991 už zase patří turistické chaty na Čeřínku do majetku turistů a velká chata, naposledy přestavěná v roce 1988, poskytuje služby veřejnosti.

V roce 2004 byla Mg.Ph. Františku Srdínkovi udělena Cena města Jihlavy in memoriam za významný podíl na rozvoji turistiky na Jihlavsku.

Na celostátní konferenci KČT v Pardubicích v roce 2011 byl první předseda KČT Čeřínek uveden do Síně slávy české turistiky. Současně se této pocty dostalo i odboru KČT Čeřínek Jihlava.

Text, který jste právě dočetli, je výtahem z dokumentu, který sestavily Míša Svatošová a Míla Bradová při podávání žádosti o uvedení Františka Srdínka do Síně slávy české turistiky (spolupracovali jsme tehdy s dlouholetým členem KČT Čeřínek Ing. Janem Krejčím, který s neúnavnou pílí vyhledával data a činnost našich předchůdců v archivech, bohužel v roce 2012 odešel na stezky, z nichž není návratu).
Zkrácenou formu textu vyslechli shromáždění turisté poté, co chvílí ticha uctili úvodem celé akce památku všech zemřelých přátel-turistů.
Když položili květiny na hrob prvního předsedy KČT Čeřínek, odebrali se ke hrobu Boženky Fuxové, zakládající členky odboru KČT Bedřichov Jihlava (1981), kde krátce promluvil Mirek Svatoš.

Vzdali poctu i JUDr. Karlu Malátovi, vážené osobnosti tehdejší společnosti, předsedovi prvního jihlavského odboru KČT, který vznikl v roce 1896, ale bohužel vyvíjel činnost jen několik let – turisté se postupně začlenili do nově vzniklého Klubu českých velocipedistů Jihlava (1902) a do organizace českých lyžařů, kteří nakonec v roce 1912 ustavili Český spolek pro zimní sporty, jenž se stal, jak jsem uvedla na začátku textu, přímým předchůdcem Klubu českých turistů Čeřínek (1920).

Shromáždění turisté ukončili návštěvu míst posledního odpočinku svých významných předchůdců vzdáním pocty před nedávnem zemřelému čestnému předsedovi KČT Čeřínek Ing. Janu Kodayovi. U rodinného hrobu Kodayových přečetla Míla Bradová celé znění nekrologu napsaného pro časopis Turista – pro nedostatek místa byla však v čísle 6/2014 otištěna jen zkrácená verze.

Pro odlehčení vážné atmosféry jsem uvedla na rozloučenou historku, kterou jsme v roce 2008 při oslavách 120. výročí založení KČT vyslechli z úst Ing. Jana Kodaye – vzpomínal tehdy, jak se v dětských letech setkal s panem lékárníkem Srdínkem…

Na pár desítek minut propojilo třicet účastníků pietního shromáždění současnost s minulostí – a to je rozhodně dobré pro budoucnost…

Článek o pietním aktu zveřejnil i-deník vysocina news: http://www.vysocina-news.cz/clanek/v-jihlave-si-pripomneli-prvniho-predsedu-kct-cerinek/

Vše o prvním předsedovi Františku Srdínkovi a historii jihlavské turistiky se můžete dozvědět v rubrice tohoto blogu: M+M Svatošovi – Prezentace.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*