Výroční konference oblasti KČT Vysočina 2015

Neděle 1. března 2015

Rok se sešel s rokem a 1. březen byl stejně jako loni vybrán pro výroční shromáždění vysočinských turistů. Vše probíhalo jako obvykle, došlo jen k malé změně: kvůli tomu, aby turisté mohli co možná nejvíce využít bohaté nabídky sobotních pochodů a nebyli tak zkráceni ve svých zálibách, byl pro „stolovou turistiku“ zvolen nedělní termín.

Už kolem osmé hodiny ranní se na dosud tichém jihlavském náměstí objevovali turisté přijíždějící z těch míst Vysočiny, kde působí odbory KČT. Ve vestibulu starobylé jihlavské radnice byli uvítáni členy oblastního výboru a uvedeni do sálu zastupitelů. Členky výboru myslely na to, že příchozí potěší malé pohoštění, proto napekly moučníky, které byly spolu s nápoji k dispozici v předsálí.

Ústředí KČT zastupovali emeritní předseda KČT Ing. Jan Havelka a Ing. Klára Zezulová, kteří byli společně s předsedkyní oblasti Mgr. Marií Vincencovou a místopředsedou Standou Balíkem, hlavním cykloznačkařem Vysočiny, zvoleni do pracovního předsednictva,

porada pracovního předsednictva před začátkem schůze; www.svatosi.cz

schůzi řídil Ing. Jaroslav Šlechta z KČT Třebíč, dlouholetý funkcionář ústředního výboru KČT.

konferenci řídil Ing. Jaroslav Šlechta

Delegáti samozřejmě využili toho, aby zde, u zdroje, vyřídili „turistickou papírovou agendu“ – tu s šarmem a lehkostí plynoucí z dlouholeté zkušenosti zajišťuje sekretářka oblasti Ing. Míla Bradová:

sekretářka Míla Bradová vyřizuje i během konference nezbytnou turistickou agendu s delegáty z odborů

Během dopoledního programu jsme vyslechli, jak je běžné při všech výročních konferencích, zprávy o činnosti a hospodaření, souhrn výsledků práce ve značení pěších turistických cest a údržbě cykloznačení a také čísla, která vypovídají o tom, jak se odbory KČT na Vysočině  podílejí na nabídce, kterou využívá široká veřejnost.

Ze všech čísel uvedu jen jedno: akcí pořádaných odbory KČT na Vysočině se v roce 2014 zúčastnilo 37 858 osob!

delegáti z Pelhřimova, Jihlavy-Bedřichova a Třebíče

turisté z Havlíčkova Brodu a Humpolce

delegáti ze Světlé nad Sázavou, Golčova Jeníkova, Třeště, Měřína a Tesly Jihlava

turisté z odborů Hněvkovice a Čeřínek

Za mnohaletou práci ve prospěch turistiky bylo při příležitosti významného životního výročí uděleno Jaroslavě Kohoutové, předsedkyni KČT Havlíčkův Brod, Veřejné uznání II. stupně – diplom s medailí.

Ing. Jan Havelka předává Veřejné uznání II. stupně - diplom s medailí Jaroslavě Kohoutové, předsedkyni KČT Havlíčkův Brod

Jiří Moliš z KČT Havlíčkův Brod blahopřeje za jejich odbor Jarce Kohoutové

Spolu s delegáty přijeli do Jihlavy i vítězové soutěže o Nejvýkonnějšího pěšího turistu Vysočiny a Nejvýkonnějšího cykloturistu v roce 2014.
Zařazuji jen malé obrazové zpravodajství z předávání diplomů a cen, které proběhlo v režii garanta pěší soutěže Jaroslava Mikeše, předsedy KČT Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou, a Ing. Jaroslava Sysla z KČT Měřín, garanta cyklosoutěže, s nimiž se radostného úkolu ujali Ing. Klára Zezulová a Ing. Jaroslav Šlechta z ústředního výboru KČT a  předsedkyně oblasti Mgr. Marie Vincencová:

Anna Vránová z KČT Havlíčkův Brod přebírá ocenění za 2. místo (2 011 km) v soutěži o nejvýkonnějšího pěšího turistu

Miluška Špačková z KČT Havlíčkův Brod se umístila na 3. příčce - v roce 2014 ušla 1 990 km

paní Bártová z KČT Světlá nad Sázavou přebírá diplomy a ceny pro kamarády z odboru, kteří se umístili na předních místech v soutěži cykloturistů a nemohli dnes osobně přijet

Jiří Taras z KČT Třebíč získal 1. místo v soutěži mužů - v roce 2014 ujel na kole 10 621 km

předseda KČT Žďár nad Sázavou Oldřich Růžička přebírá ocenění pro odbor za mnohaleté organizování turistických akcí

Následovala otevřená diskuze – některé příspěvky osvětlily přítomným současnou situaci v oblasti KČT, což prospělo při vytváření pozitivního názoru na činnost, kterou vyvíjejí funkcionáři oblasti. Litovali jsme ale, že se výroční konference nezúčastnily všechny, zvláště nově vzniklé odbory – zřejmě dosud jejich předsedové nedoceňují význam setkávání s kolegy.

závěrečné hlasování o usnesení z jednání konference oblasti KČT Vysočina; www.svatosi.cz

Za závěr zařazuji titulní stranu Kalendáře 2015 – je v něm 84 turistických akcí, kterých se může zúčastnit kdokoli, ne jen organizovaní turisté (kalendář je k dostání v infocentrech na Vysočině).

titulní strana kalendáře 2015

Kromě pochodů zařazených v této brožuře vydávají všechny odbory svůj vlastní program vycházek a setkání pěšáků i cyklistů – takže každý zájemce si určitě vybere!

Ve článku o průběhu konference v roce 2014 jsou uvedeny i odkazy na schůzovní setkání vysočinských turistů v minulých letech.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*