Cena města Jihlavy pro Ing. Pavla Bradu

Za dvacetileté úspěšné vedení pěveckého spolku Foerster a obětavou činnost ve prospěch sokolského hnutí převzal Ing. Pavel Brada ve Velké gotické síni jihlavské radnice Cenu města Jihlavy

Doc. Zdeňku Laštovičkovi bylo uděleno čestné občanství města Jihlavy
Středa 16. května 2018

Koho by nepotěšilo pozvání primátora města k účasti na předání Ceny města Jihlavy sbormistru Foerstera Pavlu Bradovi! Právě dneska, kdy začíná 17. ročník mezinárodního festivalu Hudba tisíců Mahler Jihlava, obdržely spolu s Ing. Pavlem Bradou toto významné ocenění ještě čtyři osobnosti jihlavské a dokonce jsme byli přítomni mimořádné události – Doc. RNDr. Zdeněk Laštovička, CSc. se stal čestným občanem města Jihlavy!

Ve Velké gotické síni jihlavské radnice bylo krátce před půl pátou odpoledne vše přichystáno ke slavnostnímu ceremoniálu.

sbormistr pěveckého sdružení Foerster Ing. Pavel Brada; www.svatosi.cz
žáci ZUŠ Jihlava ozdobili průběh slavnosti svým hudebním vystoupením

Ing. Pavel Brada je sbormistrem smíšeného pěveckého sboru Sokola Jihlava Foerster od roku 1997, kdy převzal toto těleso, aby pokračoval ve stopách svých předchůdců a navázal na dobré tradice, které během dlouholeté činnosti sboru vznikly.
Pěvecký sbor, založený v roce 1927, užívá se svolením hudebního skladatele Josefa Bohuslava Foerstera, a k jeho poctě, od roku 1934 skladatelovo jméno.
90. výročí svého vzniku oslavil v roce 2017 sbor galakoncertem, na němž se skvělým programem podílely Filharmonie Gustava Mahlera a pěvecký sbor Gaudium Praha Sokola Královské Vinohrady.

Pod vedením Pavla Brady pořádá PS Foerster, ve kterém v šedesátých letech zpívala i jeho hudebně založená maminka, nejen pravidelné Jarní a Vánoční koncerty, ale zúčastňuje se přehlídek sokolských pěveckých sborů a je kulturním vyslancem při všech akcích sokolských i pořádaných statutárním městem Jihlava. PS Foerster nechybí s vhodným programem při pietních shromážděních ke Dni vítězství, Dni vzniku samostatné Československé republiky, Dni válečných veteránů, Památném dni Sokola a připomínkách holocaustu.

moderátorka slavnostního ceremoniálu krátce shrnula záslužnou činnost, za niž obdržel Ing. Pavel Brada Cenu města Jihlavy

Působení sbormistra Pavla Brady se neomezuje jen na práci s PS Foerster – na XIV. Všesokolském sletu dirigoval sokolské pěvecké sbory v pražské O2 aréně při provedení České státní hymny, v roce 2012 zazpíval Foerster pod jeho vedením v chrámu sv. Víta v Praze chorál Svatý Václave a v Karolinu vystoupil při oslavách 150. výročí vzniku Sokola.
V současné době připravuje sbormistr Pavel Brada v roli koordinátora Sletový koncert pěveckých sborů pro XVI. Všesokolský slet, který se uskuteční v létě 2018.

Cena města Jihlavy byla Ing. Pavlu Bradovi udělena za dvacetileté úspěšné vedení pěveckého sboru Foerster a obětavou činnost ve prospěch sokolského hnutí; foto Míla Bradová

Od roku 2000 je zřizovatelem pěveckého sboru Foerster Sokol Jihlava – dirigent Pavel Brada pochází z rodiny, v níž sokolské tradice pevně zakořenily – dědeček býval jednatelem Sokola, oba jeho rodiče v Sokole cvičili – proto se přirozeně podílel v roce 1990 na obnově Sokola v Jihlavě a stal se jeho starostou. Tuto významnou funkci zastával dvacet let, od roku 2010 je sokolským vzdělavatelem a též autorem Sborníku ke 110. výročí založení Sokola Jihlava (1892–2002).
V roce 2003 udělilo Předsednictvo České obce sokolské Pavlu Bradovi bronzovou pamětní medaili za obětavou činnost ve prospěch sokolského hnutí.

Ing. Pavel Brada promluvil o svém působení v pěveckém sboru Foerster a v Sokole

Všechny uvedené aktivity uskutečňuje Pavel Brada, který vystudoval ČVUT Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou a pracuje od roku 1982 v Nemocnici Jihlava na pozici radiologický fyzik, jako dobrovolnou zájmovou činnost.

Skvělé výsledky dlouholeté práce, přínos pro kulturní a společenské dění v našem městě a úcta k tradicím a historii byly důvodem, proč zastupitelé udělili Ing. Pavlu Bradovi Cenu města Jihlavy.

Blahopřejeme!

Potěšilo nás, že Cena města Jihlavy byla dnes udělena ředitelce ZUŠ Jihlava Mgr. Daně Fučíkové za celoživotní přínos uměleckému vzdělávání v Jihlavě, za rozvoj kulturního dědictví v duchu lidových tradic ji převzal Jaroslav Dřevo, za přínos v kulturním a hudebním dění, za práci s mladými lidmi a duchovní službu obdržel Cenu města Jihlavy Mgr. Bohdan Sroka a za práci ve sportu byla udělena Františku Noskovi.

Hosté slavnosti nadšeně tleskali, když primátor města oznámil udělení čestného občanství Doc. Zdeňku Laštovičkovi – oficiální výčet činností jihlavského patriota však zdaleka neobsáhl všechny: zásluhy o rozvoj vědy a vzdělávání, usilovný podíl při vzniku vysokého školství v Jihlavě, důraz na význam středověkého dolování a rozvoj hornického města Jihlavy, obětavá práce v oblasti ochrany přírody, mimořádná dlouhodobá činnost pro českou turistiku, celoživotní práce a hájení zájmů Českého svazu bojovníků za svobodu – my, jeho obdivovatelé přidáváme, že si Zdeňka kromě výše uvedených aktivit vážíme pro jeho ryzí charakter.  (Doporučujeme článek, v němž je zařazen text, kterým Zdeněk Laštovička zahajoval vernisáž výstavy fotografií svého přítele Dr. Kubici.)

Doc. RNDr. Zdeněk Laštovička, CSc. se stal čestným občanem města Jihlavy

Zdeněk Laštovička žije od roku 1958 v Jihlavě, do roku 1990 se věnoval vědecké práci geologa a učil na vysoké škole. Na začátku devadesátých let byl místostarostou Jihlavy, v období 2004–2007 prorektorem Vysoké školy polytechnické. Kraj Vysočina mu v roce 2008 udělil za jeho zásluhy nejvyšší ocenění – Kamennou medaili.

Zdeněk Laštovička přijímá gratulace zúčastněných
občané, kteří v gotické síni jihlavské radnice obdrželi dne 16. 5. 2018 ocenění udělená za činnost ve prospěch občanů města

Oba dnešní oslavenci, Zdeněk Laštovička a Pavel Brada, se nejen znají, často se setkávají při různých akcích – můžete je vidět např. na fotografiích ke článku Pietní vzpomínka na jihlavské sokoly, když Sokolská župa plukovníka Švece pořádala vzpomínkové shromáždění k uctění památky bratří, kteří během války položili život za svobodu národa.

Dnes nám Zdeněk a Pavel zapózovali před jihlavskou radnicí:

Zdeněk Laštovička a Pavel Brada před jihlavskou radnicí; foto M. Bradová
Mirek nás vyfotil s čerstvě oceněnými významnými jihlavskými občany

Atraktivní obrázek pro vzpomínku má Pavel Brada ve společnosti mladých hudebníků, kteří kráčeli do koncertní síně v kostele Povýšení sv. Kříže, aby zahájili festival Mahler 2018:

žáci jihlavské ZUŠ právě kráčeli na zahajovací koncert hudebního festivalu Mahler 2018; foto M. Bradová

Vpodvečer, cestou na festivalový koncert, se podařil Mirkovi vzácný snímek – na jihlavském náměstí jsou s čerstvým držitelem Ceny města Jihlavy Ing. Pavlem Bradou a jeho manželkou Mílou, která toto vysoké ocenění obdržela v roce 2012, manželé Olga a Josef Poukarovi, držitelé Ceny města Jihlavy z roku 2010.

manželé Míla a Pavel Bradovi a Olga a Josef Poukarovi – všichni držitelé Ceny města Jihlavy

Slavnostní zahajovací koncert 17. ročníku mezinárodního hudebního festivalu Hudba tisíců Mahler Jihlava 2018 se konal v 19 hodin v kostele Povýšení sv. Kříže v Jihlavě.
Symfonii č. 4 G dur Gustava Mahlera hrála Filharmonie Brno za řízení Petra Altrichtera, sopránové sólo na text ze sbírky Chlapcův kouzelný roh zazpívala (andělským hlasem) Lucie Silkenová.

Související článek:
Po stopách čestných občanů města Jihlavy.

2 odpovědi na “Cena města Jihlavy pro Ing. Pavla Bradu”

    1. Oli, já si naopak myslím, že pokud se fotografovi poštěstí, aby na hlavním jihlavském náměstí natrefil vedle sebe dva manželské páry, držitele Ceny města Jihlavy, musí to udělat! 🙂 A je dobré nenechat si ten vzácný obrázek pro sebe! 🙂
      Díky za návštěvu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*