Po jihlavských stopách Gustava Mahlera, jeho rodiny a přátel, 2021

Neděle 16. května 2021

Nezbývalo, než se přizpůsobit stávajícím protiepidemickým nařízením, proto v pozvánce, kterou organizátorka Bc. Ivana Svobodová rozeslala některým turistům, stálo:
V Kalendáři turistických akcí 2021 KČT, oblast Vysočina je na neděli 16. května naplánovaný 12. ročník „Po jihlavských stopách Gustava Mahlera, jeho rodiny a přátel“. 
Již druhým rokem ve značné míře koronavirus komplikuje přípravu turistických akcí. Po zvážení všech možností jsme usoudili, že bohužel ani letos nemůžeme naplnit naše i vaše představy. Nechceme však 110. výročí úmrtí tak významného umělce, kterým Gustav Mahler byl, přejít z naší strany bez povšimnutí.Dovolte nám proto, abychom vás pozvali ke společnému uctění památky Gustava Mahlera, které se uskuteční 16. 5. 2021 od 14:00 hod. v Parku Gustava Mahlera v Jihlavě.

Park Gustava Mahlera v Jihlavě 16. 5. 2021. Foto František Janeček

Téměř všichni oslovení přijali pozvání, a tak se nás sešlo šestnáct v parku za někdejšími jihlavskými hradbami, nedaleko pozůstatků synagogy, vypálené v březnu roku 1939, a od roku 2010, kdy uplynulo 150 let od narození Gustava Mahlera a byla zde instalována socha, vytvořená profesorem Janem Koblasou, nazvaného skladatelovým jménem.

Iva Svobodová vítá účastníky setkání turistů u příležitosti 110. výročí úmrtní Gustava Mahlera. Foto F. Janeček
12. ročník akce nebylo možné kvůli protiepidemickým koronavirovým opatřením uspořádat pro širokou veřejnost, proto se sešli jen zástupci odborů KČT Čeřínek Jihlava a KČT Tesla Jihlava. Foto Míla Bradová

Připomněli jsme si, že svět sice vnímá Gustava Mahlera jako vídeňského skladatele a dirigenta, ale prvních patnáct let jeho života je spojeno s Českomoravskou vrchovinou, kde žili i jeho předkové, a zcela platí věta, v této souvislosti řečená: Je jasné, že by byl někým jiným, kdyby se nenarodil na Vysočině.

Předsedové dvou jihlavských turistických odborů uctili památku Gustava Mahlera položením květin k jeho pomníku. Foto F. Janeček

Gustav Mahler měl v dětském a jinošském věku řadu úspěšných veřejných vystoupení v jihlavském městském divadle a v sále hotelu Czap (dnes Dělnický dům). Na zdejším židovském hřbitově jsou pochovaní jeho rodiče a sourozenci, kteří zemřeli v dětském věku. Do konce života se dirigent a skladatel, působící po celé Evropě i Americe, zajímal o dění v Jihlavě a zachoval si tu domovské právo.

Ing. Míla Bradová, předsedkyně odboru KČT Tesla Jihlava a Jiří Veselý, předseda odboru KČT Čeřínek Jihlava reprezentovali své členy v době nemožnosti setkávání kvůli pandemii. Foto Věra Veselá.
Ing. Josef Poukar, iniciátor postavení pomníku Gustava Mahlera v Jihlavě, připomněl několik méně známých událostí ze života Gustava Mahlera a zdůraznil duchovní odkaz v jeho hudbě. Foto F. Janeček

Turistické „rodinné setkání“ v parku bylo velice příjemné – většina z nás se poté rozhodla navštívit Dům Gustava Mahlera (v domech č. 4 a 6 ve Znojemské ulici rodina Mahlerova bydlela), kde se měla ve výroční den úmrtní skladatelova (18. května) konat vernisáž výstavy Vladimíra Kiseljova Bratři vášně: Wagner–Bruckner–Mahler. Výstava vznikla jako doprovodná akce 20. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Mahler Jihlava 2021 – Hudba tisíců, byla už kompletně dokončená, a tak jsme byli jedni z prvních diváků.

Manželé Poukarovi v Parku Gustava Mahlera. Foto Věra Veselá.

Zahajovací koncert jubilejního dvacátého ročníku festivalu Mahler Jihlava 2021 se konal ve čtvrtek  20. května 2021 v Domě kultury. Symfonii č. 7 Gustava Mahlera v podání Janáčkovy filharmonie Ostrava řízené Markem Štilcem jsme (za nevlídného počasí) vyslechli prostřednictvím velkoplošné obrazovky instalované před budovou Domu kultury – vstup nám nebyl kvůli koronavirovým omezením umožněn, výjimka, o niž žádali pořadatelé, byla zamítnuta.
V úvodu koncertu připomněl Jiří Vejvoda, že světová premiéra této symfonie se konala 19. září 1908 v Praze pod taktovkou samotného autora Gustava Mahlera.
Dalších pět koncertů už jsme si užili v krásném prostředí radniční Gotické síně (1. 6. Smetanovo trio), v kostele Povýšení sv. Kříže (9. 6. Leopold Koželuh: La Galathea – Wranitzky Kapelle a 11. 6. koncert Českého filharmonického sboru Brno s dirigentem Petrem Fialou), v refektáři hotelu Gustav Mahler (14. 6. F. V. Kramář z Kamenice u Jihlavy – Zemlinsky Quartet) a v Horáckém divadle (Julie Svěcená – housle, Lucie Silkenová – soprán, Boni pueri se sbormistrem Pavlem Horákem).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*