Po Vysočině s Gustavem Mahlerem

Doprovodný program hudebního festivalu Mahler Jihlava 2019
První ročník pochodu krajem rodáka, hudebního skladatele a dirigenta Gustava Mahlera, připravili jihlavští turisté.
Neděle 23. června 2019

Hudební festival Mahler Jihlava, Hudba tisíců, vstoupil letos do 18. ročníku – jihlavští turisté si váží toho, že festival existuje a během let se stal nedílnou a radostnou součástí kulturního života města, proto podle svých sil přispívají k jeho zdaru: v roce 2012 byli tehdejším primátorem Ing. Jaroslavem Vymazalem a organizátory festivalu vyzváni ke spolupráci a od té doby každoročně pořádali doprovodnou akci s názvem Na kole po stopách Gustava Mahlera. Do roku 2018 bylo tedy připraveno sedm ročníků – druhý z nich musel být v roce 2013 na poslední chvíli zrušen kvůli vichřici a rozsáhlým polomům.

Letos navrhla hlavní organizátorka Iva Svobodová z KČT, odbor Tesla Jihlava inovaci – během festivalu uskutečnit pro zájemce pěší výšlap krajinou, která formovala Gustava Mahlera i jeho předky. Iva připravila dvě varianty trasy se startem v Želivě a zařadila je do propagační pozvánky.

 

pozvánka a propozice putování Po Vysočině s Gustavem Mahlerem

Podívejte se i na program letošního festivalu, který je, jak bývá zvykem, ohraničen daty narození a úmrtí Gustava Mahlera: 7. 7. 1860 – 18. 5. 1911.

upoutávka na festival Hudba tisíců – uslyšíme operu z roku 1778!
hlavní program festivalu Mahler Jihlava

Skvělý byl zahajovací koncert, při němž v provedení Janáčkovy filharmonie Ostrava za řízení dirigenta Valentina Uryupina zazněla v kostele Povýšení sv. Kříže Symfonie č. 1 „Titan“ Gustava Mahlera.

doprovodný program jihlavského hudebního festivalu 2019

Po osmé hodině jsme vystoupili z autobusu na klášterním nádvoří, pozdravili se se skupinou turistů z Humpolce a shromáždili se u vchodu do kostela Nanebevzetí Panny Marie (založen roku 1139, roku 1721 byla dokončena jeho přestavba ve stylu barokní gotiky podle plánů J. B. Santiniho; v letech 1950–1956 zde bylo komunistickým režimem internováno 464 kněží a řeholníků).

Na tomto legendárním místě byla zahájena akce spojená se jménem vynikajícího umělce vzešlého z tohoto kraje – prof. Jiří Štilec, hlavní pořadatel festivalu Mahler Jihlava, přivítal spolu s Ivou Svobodovou účastníky, promluvil o skladateli a festivalu, poděkoval turistům za účinnou spolupráci a popřál zdar nadcházejícímu putování. Déšť, který nás právě v této době přinutil schovat se pod deštníky, neměl ale valné výdrže, takže putování vůbec nenarušil. Mirek se kvůli nemoci nemohl zúčastnit, proto nám následující fotografie laskavě věnovali naši přátelé.

zahájení akce na dvoře kláštera premonstrátů v Želivě před kostelem Narození Panny Marie; foto F. Janeček
u schodiště zdobeného sochami sv. Cyrila a sv. Metoděje se sešli jihlavští a humpolečtí turisté, aby vyslechli zahajovací slova prof. Jiřího Štilce; foto F. Janeček
prof. Jiří Štilec, hlavní organizátor hudebního festivalu Mahler Jihlava, při slavnostním zahájení s pořadatelkou turistického pochodu Bc. Ivou Svobodovou a pány Františkem a Rostislavem Ježovými, kteří přivedli skupinu z Humpolce; foto M. Bradová

Podívejme se na průběh delší trasy Želiv – Kaliště – Humpolec:

z Želiva po ZTZ do Vřesníka, Lískovic a Lhotic, tam zastávka na hřbitově, dále přes Speřice a Holušice do Kaliští, kde byl ústřední bod cesty; po ZTZ do Proseče, tam přechod na ČTZ a po ní přes Světlický Dvůr do Humpolce na autobus – 23.6.2019, 27 km

Společně jsme šli do želivského parku, jemuž vévodí socha kněze Jana Želivského, rodáka z tohoto kraje. Zde se účastníci pochodu rozhodli pro jednu z nabízených tras – většina se vydala přímo do Humpolce, bez zacházky do Kaliští, jen osm nás zvolilo „cestu pravou“, obtížnější. 🙂

v želivském parku – skupinka pochodníků před vykročením na trasu delší varianty cesty, v dálce odcházejí turisté na 13 km dlouhou cestu; foto F. Janeček

Přešli jsme lávku přes Želivku a vydali se po důvěrně známé, zeleně značené, členité turistické cestě směrem ke Kalištím – k rodnému domu skladatelově je odtud 12,5 km. Nebudu popisovat jednotlivé lokality a zastavení u směrovníků – v odkazech, které zařadím na konci článku, se zájemci mnohé dozví.

před Lhoticemi – Vysočina je krásná a je potřeba na cestách průběžně se sdělovat se souputníky; foto F. Janeček
lehký déšť nás zastihl před hřbitovem ve Lhoticích – vedle barokního kostela sv. Jiří ze začátku 18. století je zrekonstruovaná šestiboká zvonice ze 16. století krytá šindelem; jen připomenu, že na hřbitově je pochován syn skladatele Františka Škroupa Oldřich, který zde jako jedenáctiletý zemřel roku 1859 na tyfus, když byl na prázdninách u otcovy sestry, provdané za řídícího učitele ve Lhoticích ; foto F. Janeček
Míla Bradová nás vyfotila na kopci nad Lhoticemi, když jsme si užívali vyhlídky na laskavou vysočinskou krabatinu

Před rodným domem Gustava Mahlera, kde po rekonstrukci vznikl penzion, jsme se po zdolání necelé poloviny dnešní cesty těšili na odpočinek a něco dobrého na zub.

rodný dům Gustava Mahlera v Kalištích, který byl ústředním bodem našeho putování; foto M. Bradová
pořadatelé festivalu Mahler Jihlava pro nás uchystali netradiční pamětní list v podobě skvělého jídla, které připravil zdejší vyhlášený kuchař; foto F. Janeček

Byli jsme velmi mile překvapeni a pochutnali si tak, že tento jídelní lístek jsme opravdu zařadili mezi „pamětní artefakty“ a vzácné vzpomínky z pochodů! 🙂

libé zátiší ve výčepu penzionu Gustav Mahler v Kalištích; foto L. Bohatá

Ještě pár kilometrů jsme šlapali po zelené značce, v Proseči jsme opustili Cestu Gustava Mahlera a po červeně značené trase se vydali do Humpolce na autobus.

v Proseči u historické tvrze ze 14. století a Božích muk – odtud jsme se vydali do Humpolce; foto Iva Svobodová
Libuška Bohatá fotila v Proseči před odchodem do Humpolce

Naše „pětka“ si užila přírody i sebe navzájem – jsme naladěni na stejnou vlnu, a tak cesta, byť dost členitá a zdaleka ne krátká, skončila dřív, nežli jsme si stačili dopovědět všechno, co jsme ještě měli ke sdělení… 🙂

Související články:
Mahlerova stezka,
Cesta Gustava Mahlera,
Gustav Mahler ve verších Karla Holuba,
Značení na Cestě Gustava Mahlera,
Alma Zsolnay.

2 odpovědi na “Po Vysočině s Gustavem Mahlerem”

  1. Ahoj Míšo,
    děkuji Ti za vzpomínku na léto, teplo a naše krásné putování po Vysočině (i s Gustavem Mahlerem) – ten závěr je opravdu výstižný.
    Iva

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*