Petrkov č. 13: zahrada + dům = kulturní centrum

Vzpomínky na loňské a letošní koncerty a výstavy
Pátek 28. října 2022

Byl nádherný slunečný podzim, a tak jsme se s Ivou vydaly do Petrkova, abychom se zúčastnily komentované prohlídky zahrady na pozemku náležejícím k zámečku rodiny Reynkových.

Zámeček rodiny Reynkových v Petrkově je od roku 2020 v péči Památníku národního písemnictví.

Dr. Lucie Tučková, vedoucí památkového objektu, založila zde Česko-francouzské kulturní centrum a zámeček od 24. června 2021 ožívá jako v dobách bývalých majitelů, básníka a grafika Bohuslava Reynka, jeho manželky Suzanne Renaud i jejich synů Daniela a Jiřího – kulturní i společenský duch místa zůstává zachován.

Využíváme každé možnosti zajít do této oázy klidu a pokaždé odcházíme obohaceny. Dnes se avizované vycházky zahradou zúčastnilo 35 lidí, provázela nás paní, která dokonale zná zdejší stromy a keře – dozvěděli jsme se, mimo jiné, že tu je několik druhů jabloní, některé jen okrasné, a množství jiných informací, které nejsem schopna opakovat. To nejdůležitější pro mě byl javor, ohromný zdravý strom, prý zasazený při narození Bohuslava Reynka.

Tento vzrostlý javor byl zasazen při narození Bohuslava Reynka (31. 5. 1892).

Většinu fotografií mi laskavě dodala Iva – děkuji. 🙂

Syn Bohuslava Reynka Jiří (5. 7. 1929 – 15. 10. 2014) pečoval během svého života o zahradu – osazoval ji cizokrajnými druhy dřevin, které objednával z celého světa.

Zahrada bývala útočištěm paní domu, básnířky a překladatelky Suzanne Renaud (30. 9. 1889 – 21. 1. 1964), která na Vysočině trávila mnoho let bez možnosti (kvůli politickým poměrům) navštěvovat rodnou Francii.

Zamilované místo Suzanne Renaud v zahradě zámečku. Stav při zpřístupnění Petrkova v roce 2021.
Bohuslav Reynek rád trávil čas v zahradním domku.

Dnes je zahrada (zatím) polodivoká, i když se nový vlastník velmi snaží o narovnání stavu.

Pohled na budovu ze zahrady.

Nemohly jsme nezajít na nově instalovanou výstavu – grafická díla Bohuslava Reynka jsou umístěna na stěnách obou ramen schodiště v místech, kde před časem visely fotografie. V chodbě před někdejšími obytnými místnostmi je řada informačních panelů – je co číst a mnohé se dozvědět – vše je česky a francouzsky.
Na konci chodby, kde byl při minulé návštěvě vystaven Reynkův cyklus Job, je nyní 12 grafických listů nazvaných Ovce. Nádhera.

Nyní, abychom si uvědomili, jak jde čas, tři fotografie kuchyně – ikonická z roku 1967 od fotografky Dagmar Hochové, pak moje z roku 2021 při otevření památníku a současná od Ivy.

Bohuslav Reynek „škrabe“ destičky – tak ho zachytila Dagmar Hochová.
Při otevření kulturního centra Petrkov 24. června 2021 jsem vyfotila kuchyni, kterou jsem si pamatovala ještě z doby bratří Reynků.
Kuchyně dnes, když zámeček spravuje Památník národního písemnictví.

Kratičké ohlédnutí do nedávné minulosti:

Pozvánka, která mi udělala velkou radost.
Přední strana první pozvánky do Petrkova.
Ve stejný den byla zahájena výstava U Reynků v Petrkově – obrázek je ze 30. let minulého století.
V katalogu k výstavě byl obrázek z roku 2011: Veronika, dcera Danielova, s malým Danielem a bratři Daniel a Jiří Reynkovi.

Ten den v červnu 2021 byl nezapomenutelný – abychom si trochu urovnaly myšlenky, zašly jsme s Ivou k necelému kilometr vzdálenému rybníku Hlubuček, kam rodina Reynkova chodívala za vodními radovánkami.

Rybník Hlubuček v polích nedaleko zámečku Petrkov.

Ráda a s dojetím vzpomínám na petrkovský koncert 28. září 2021, kdy jsme si připomínali 50. výročí úmrtí Bohuslava Reynka (†28. září 1971) a tentýž den roku 2014, kdy byl pohřben Daniel Reynek (9. 6. 1928 – 23. 9. 2014), bratr Jiří ho na věčnost následoval za tři týdny.
Účinkující vybrali pro ten mnohovýznamný den hudbu Johanna Sebastiana Bacha, Antonia Vivaldiho, Georga Friedricha Händela a Jakuba Jana Ryby.
Jako přídavek zazněl Svatováclavský chorál, k němuž se přidalo i publikum. Nádherná komorní oslava hodná domu Petrkovského!

Účinkující na koncertě v Petrkově dne 28. 9. 2021: Barbara Solazzo, Marie Kocián Mátlová, Anna Marie Kerberová, Martin Škampa, Jakub Škampa.
15. října 2021 zpívala Tereza Mátlová za doprovodu kytaristy Martina Cáby.

Před každým koncertem vyslechnou příchozí buď úryvky z četby, či básně, přednášku nebo divadelní představení – program je skvělý a my, častí návštěvníci, jsme notně zhýčkaní!
Jsem vděčná Památníku národního písemnictví, paní doktorce Tučkové a všem jejím spolupracovníkům, že skrze ně přišla radost do Petrkova. A trvá.
Co bylo řečeno o začátcích Česko-francouzského kulturního centra, pokračuje a tříbí se.

Mohu tedy volně navázat znovu na konec roku 2022 a obrázky z posledního koncertu a výstavy, kterých jsme se tehdy s Ivou zúčastnily, symbolicky uzavřít rok a půl úspěšného kulturního působení nejen na obyvatele Vysočiny.
Připomínám program, který se v Petrkově konal 10. prosince 2022: koncert s názvem Perly italské opery a po něm setkání s malířkou Magdalenou Křenkovou, vnučkou staroříšského nakladatele Josefa Floriana nás spolehlivě přilákaly do petrkovského zámečku.

10. prosince 2022 byl v Petrkově koncert Perly italské opery – zpívali Tereza Mátlová a Martin Šrejma, které na klavír doprovázel Ahmad Hedar.
Dr. Lucie Tučková děkuje účinkujícím.
V jedné z místností byla instalována výstava prací paní Magdaleny Křenkové – účastníci se setkali s malířkou.
Vlevo je zachycena vila, kterou si v roce 1934 nechal postavit Josef Florian, nakladatel a překladatel, literát ze Staré Říše, autorčin předek.
Veselé obrazy Magdaleny Křenkové.

Související články:
U Reynků v Petrkově
Znovu u Reynků v Petrkově!
S bratry Danielem a Jiřím Reynkovými se budeme setkávat už jen prostřednictvím jejich díla
Tři Studně 2017 (s Lucií Tučkovou a Suzanne Renaud)
Havlíčkobrodská 50 2021
Josef Florian a Stará Říše

2 odpovědi na “Petrkov č. 13: zahrada + dům = kulturní centrum”

  1. Díky Dr. Tučkové, jejímu nadšení a „tahu na branku“ Petrkov vstává skvělým způsobem z popela – moc si vážím každé návštěvy spojené s hodnotným programem.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*