PostHeaderIcon Za sněženkami na Velký Špičák

Příroda ohlásila jaro bez ohledu na kalendář a počasí
Popice – Velký Špičák – Třešť
Pátek 8. března 2019

Jsou věci, které se nikdy neomrzí – pohled na sněhově bílé hlavičky sněženek, klinkající na sytě zelených stoncích, cudně ukrytých v šustivých košilkách z loňského suchého listí, k nim bezesporu patří. Proto už léta pořádají turisté z odboru KČT Tesla Jihlava vycházku do Národní přírodní rezervace na Špičáku, kde ve svahu pod vrcholem sněženky rostou, a vždycky se najdou pochodníci, kteří chtějí znovu obdivovat tu křehkou krásu. I my bažíme po návštěvě umělecké galerie v přírodě, otevřené po několikaměsíčních přípravách – symbolizuje pro nás začátek jara. 🙂

Z městského autobusu nás vystoupilo v Popicích devatenáct – bylo krátce po osmé a vše probíhalo podle dlouhodobě osvědčeného modelu: Václav Plánka, sněženkový průzkumník a vedoucí vycházky, nás přivítal, sdělil trasu, kterou se vydáme a krátce nastínil historii zdejší vsi, jejíž osídlení je datováno do první poloviny 13. století a její rozvoj spojený s těžbou stříbrných rud v okolí a usazením německých horníků.

Dříve než jsme se vydali na cestu, pozval nás Václav na prohlídku návesní kaple v Popicích – jihlavský archivář pan Vilímek napsal, že roku 1780 stál zde dřevěný kříž, na jehož místě postupně vyrostla kaple v dnešní podobě.

kaple Nanebevzetí Panny Marie v Popicích u Jihlavy; www.svatosi.cz

vedoucí vycházky Václav Plánka zajistil otevření kapličky

účastníci vycházky si prohlédli interiér kaple vystavěné závěrem 18. století a následně rozšířené do dnešní podoby

půjdeme po modře značené cestě na Špičák

krajina pod Špičákem – toto bývala hlavní cesta do Popic, nedaleko osamělého smrku je křížový kámen

Vašek Plánka vypráví nejen o tomto kameni s utajenou minulostí, ale dozvěděli jsme se od něj zajímavosti ohledně umístění křížových kamenů v krajině a jejich dochované množství v jednotlivých regionech ČR

kámen byl v minulých letech ošetřen, takže reliéf je dobře patrný

Historická část vycházky skončila, následovaly družné rozhovory a utužování vzájemnosti 🙂 , zatímco jsme spěli k hlavnímu bodu programu.

pohoda cestou na Špičák; foto Míla Bradová

cíl je dosažen – fotografové ztratili pojem o čase; foto L. Haičmannová

Jemná vůně lesa a tlejícího listí, tajemné světlo a stromy s věkovitou pamětí – to jsou hlavní atributy tohoto místa, které nás nepřestává přitahovat.

František přesně ví, jak udělat krásný snímek

znovu okouzleni!

Národní přírodní rezervace byla na Velkém Špičáku vyhlášena v roce 1964

na tomto území se neprovádějí žádné zásahy – oblast je dobře přístupná prostřednictvím značených turistických tras

oficiální název této nádherné květiny zní: sněženka podsněžník (Galanthus nivalis)

zima ustupuje, jaro přichází

v NPR Velký Špičák se vyskytují i vzácné druhy mechů

sněženky, které kvetou na naší zahradě, jsou sice krásné, ale…

kamenné moře pod vrcholem Velkého Špičáku

poslední část výstupu na vrcholovou plošinu Špičáku; foto M. Bradová

Václav Plánka nám vypráví, že vrchol Špičáku byl vybrán jako trigonometrický bod; foto L. Haičmannová

zvídaví zájemci se tu dočtou informace o geodetických měřeních

trigonometrická síť v Česku

O těchto zajímavých technických věcech jsem se zmínila také ve článku Novoměstsko 2014: Tři dny na Třech Studních – možná někomu přijdou vhod.

předsedkyně KČT Tesla Jihlava Ing. Míla Bradová předává účastníkům diplomy za účast na vycházce

na Velkém Špičáku (733 m n. m.) došlo i na vrcholový přípitek na zdraví lidí i přírody; foto L. Haičmannová

V kruhu milých přátel a vlídného prostředí v tichém lese uběhlo dopoledne mžikem – přesto, že zdaleka nebylo „akční“ a překvapivé, odcházeli jsme naplněni elánem.

po modré turistické trase se vydáváme do blízké Třeště; foto L. Haičmannová

památka na ideálně prožitý den

hájenka u Třeště

jedna z pověstných třešťských alejí vede kolem kaskádových rybníků – je radost jít tudy v kterékoliv roční době; www.svatosi.cz

Linkový autobus odjížděl ve 12:30 z Třeště, ale dnešní den pro nás měl přichystané ještě večerní představení v Horáckém divadle – hru Popel a pálenka předcházela zásluhou hlavní představitelky Evy Kaplerové výborná pověst – s tou se po jejím shlédnutí zcela ztotožňujeme. 🙂

V loňském článku Vycházka za sněženkami na Špičák jsou odkazy na několik předchozích putování za hledáním jara – akce  sice stejná, avšak příroda vždycky jiná…

Vložit komentář

*

Archivy
Počítadlo

TOPlist