Slavnostní shromáždění ke 120. výročí založení KČT Humpolec

Pátek 16. května 2014

Pozvánka k účasti na významném shromáždění humpoleckých turistů mě moc potěšila, jela jsem z Jihlavy autem společně s Mílou Bradovou, Lídou Březinovou a Františkem Janečkem. Přivítali nás naši milí známí, obdarovali almanachem při příležitosti 120. výročí založení KČT v Humpolci vydaném a uvedli ke stolu s dobrotami několikerého druhu – v průběhu schůze nás bohatě hostili (i na řízek s bramborovým salátem došlo :-)).

Po vystoupení žáků místní ZUŠky jsme vyslechli krásný, emotivně laděný projev funkcionářky současného výboru OKČT Humpolec Olgy Kotlíkové a po něm následovaly projevy význačných hostů – byly vřelé a oceňovaly nejen sportovně rekreační aktivity klubu a osobní zaujetí jednotlivých turistů pro udržení odboru, ale i společenský význam dlouhé existence a působení místního odboru KČT.

Atmosféra byla milá a přátelská,

často jsme tleskali – to když přebírali humpolečtí turisté ocenění při příležitosti letošního výročí.

Zdravici za jihlavské turisty pronesla Miluška Bradová a předala oslavencům narozeninový turisticko-značkařský dort.

KČT Humpolec vznikl v 19. století – toto úctyhodné výročí jsme oslavili s vědomím jeho historické významnosti – však také byli přítomni hned dva nejvyšší současní funkcionáři KČT – předseda Vratislav Chvátal a místopředseda Jiří Homolka, oba zvolení na letošní volební konferenci KČT v Praze.

V kalendáři turistických akcí na rok 2014 byl zveřejněn text, ve kterém humpolečtí turisté  představili veřejnosti historii svého odboru – uvádím zde jeho zkrácenou verzi, v níž jsou zprávy o nejstarším období, aby se s ní seznámili i naši čtenáři.
Podobný text zařadili humpolečtí turisté do almanachu Historie KČT v Humpolci vydaného při příležitosti 120. výročí založení jejich klubu – brožurku jsme obdrželi na shromáždění.

V Humpolci vznikl Klub českých turistů velmi záhy po ustanovení Ústředního KČT díky několika místním nadšencům. Prolistujeme-li zažloutlé stránky první kroniky KČT, z jejíchž desek nám zlatý nápis přeje „Dobrý vítr k cestě do minulosti“, dočteme se, že ustavující valná hromada odboru Humpolec se konala 26. května 1894 za účasti dvaceti zakládajících členů. Snahy odboru, hlavně v počátcích, byly co nejvíce prospět rodnému městu a jeho okolí. Velmi úspěšné bylo vydání prvního průvodce od Gustava Koblihy pod názvem Humpolec a okolí od roku 1896.
Aktivity odboru byly velmi široké – od podpory Akademického spolku Havlíček, který se snažil o vznik lidové knihovny, až k podpoře výstavby železnice, která měla přispět nejen k rozvoji turistiky, ale i hospodářství celého kraje.

Vlastní činnost odboru KČT byla zaměřena na značení cest. V roce 1900 byla vyznačena cesta z Humpolce přes hrad Orlík na Lipnici a bylo rozhodnuto zhotovit dvě orientační tabule – jedna byla umístěna na vlakovém nádraží, druhá na radnici.
Ve výroční zprávě za rok 1904 se dočteme o opravách značení na Lipnici, Křemešníku a Melechovu, a o nově vyznačených cestách z Humpolce na Okrouhlík a do Mladých Bříšť.

Žel, činnost klubu postupně utichala, intenzivně se ale obnovila v letech 1912 až 1922 pod vedením předsedy odboru Dr. V. Vaniše; po jeho odchodu z Humpolce však opět ustala.
V roce 1929, kdy ústředí Klubu československých turistů rozčlenilo republiku na župy, nalezli noví činovníci župy Českomoravské vysočiny – jih, se sídlem v Jihlavě, řadu humpoleckých turistů, kteří pomáhali nově se tvořícímu útvaru. Jejich činnost se posléze stala podnětem ke znovuobnovení KČST ve městě – v roce 1932 byl zvolen nový výbor, který si předsevzal jasný program – vybudovat na Humpolecku dobré podmínky pro turistiku. Odbor zřídil a spravoval vlastní noclehárnu s 10 lůžky, která byla umístěna v nové Sokolovně v Humpolci.

Činnost klubu vždy souvisela, tak jako dnes, s osobním nasazením jednotlivých členů výboru, a také se společenským klimatem. Střídala se období úspěšná s obdobími, kdy činnost stagnovala, ale přesto se podařilo klub zachovat.
Od založení se v KČT Humpolec vystřídalo celkem 14 předsedů.

Ve sborníku Historie KČT v Humpolci je stať o Oldřichu Kocianovi (1888–1942), někdejším významném předsedovi OKČT Humpolec a dlouholetém aktivním „Sokolovi“, který zahynul v Osvětimi.
Vzpomínky patří také turistovi-značkaři Oktaviánu Strádalovi (1915–1979), který dlouhá léta udržoval značené cesty na Humpolecku a má zásluhu na uchování činnosti odboru pod hlavičkou TJ Jiskra Humpolec. (Jméno Oktaviána Strádala je v názvu populárního pochodu pořádaného humpoleckými turisty.)

V minulých letech byl Klub českých turistů v Humpolci jedním z největších klubů oblasti Vysočina. Měl 170 až 200 členů, předsedou byl Josef Jelínek. Největším pracovním úspěchem humpoleckého odboru z posledního období bylo vyznačení 25 km dlouhé Cesty Gustava Mahlera. V současnosti má klub asi 50 členů, předsedkyní je Jaroslava Ludvíková.

Na narozeninovém dortu od jihlavských turistů bylo přání, které zde humpoleckým přátelům znovu opakuji:
hodně štěstí a zdraví a vždy pevný krok s jasným cílem po značených cestách. 🙂

Jedna odpověď na “Slavnostní shromáždění ke 120. výročí založení KČT Humpolec”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*