Seminář cvičitelů a vedoucích turistiky KČT oblasti Vysočina 2015 v rekreačním středisku Želivka,

včetně účasti na pochodu oblastní akce Eurorando 2016
17.-18. října 2015

Tradice pořádání podzimních seminářů vznikla v roce 1993, hned rok poté, co byla založena oblast KČT Vysočina. V přípravě programu se střídají jednotlivé vysočinské odbory a spolupracují úzce se členy oblastního výboru – setkání je pokaždé jiné a právě ta různorodost je zřejmě příčinou, že se stabilní skupina přibližně 60 turistů ráda setkává, vzájemně spolupracuje a zároveň podrobně poznává Vysočinu, protože pořadatelé vždycky ve svém regionu vyberou pozoruhodné trasy.
O víkendu uprostřed října se konal seminář v rekreačním středisku Želivka – program a organizaci zajišťovali turisté z odboru Humpolec, hlavní tíha ležela na bedrech předsedy Rostislava Ježe.

Po skupinách přijížděli ráno turisté ze 12 odborů do malebného prostředí u řeky Želivky, kde je uprostřed lesů rekreační středisko, nedávno opravené a dosud vonící novotou. Ubytovat 65 osob byl pro pořadatele máček, a tak vzápětí začal program, o kterém byli všichni předem informováni.

rekreační středisko Želivka; www.svatosi.cz

Současně se seminářem probíhal v rámci oblastní akce Eurorando 2016 pochod kolem tří přehrad, kterého se zúčastnili i turisté, kteří nebyli zapsáni na semináři. Jak čtenáři našich stránek vědí, Eurorando bylo zahájeno 27. září na Hrčavě – toto byla hlavní akce na Vysočině, neboť právě zde jsou dobré podmínky pro naplnění ústřední teze Euroranda, kterou je ENERGIE – tři vodní nádrže a dvě elektrárny nejsou na 14ti kilometrové trase k vidění jen tak někde.

propozice pro účastníky pochodu Eurorando

Doslova za humny rekreačního areálu je první vodní elektrárna, ve které jsme měli domluvenou exkurzi. (Více o vodních dílech v tomto kraji je ve článcích Značení pěší trasy z Humpolce k hydroelektrárně u Želivky a Krajem Šimona kouzelníka.

hydroelektrárna Sedlice

výklad o provozu hydroelektrárny

Z údolí Želivky jsme vystoupali do obce Sedlice, odkud nás autobus zavezl do Humpolce – tam jsme si z nabízených možností vybrali prohlídku Muzea Dr. Aleše Hrdličky (menší skupina zavítala na exkurzi do pivovaru Bernard 🙂 ).

Jana Záběhlíková vede turisty do centra Humpolce

Na předchozím obrázku je zachycen toleranční kostelík – o něm a dalších historických stavbách jsme psali ve článku Cestami Oktaviána Strádala.

Muzeum v Humpolci bylo otevřeno už v roce 1895 a v roce 1969, kdy v rámci UNESCO probíhaly oslavy 100. výročí narození antropologa světového významu Dr. Aleše Hrdličky (1869–1943), rodáka z Humpolce, bylo po renovaci nazváno jeho jménem. V současné době je zde několik expozic (národopisná, antropologická, Dr. Aleše Hrdličky, loutkářská, Jak se žilo, jak se šilo, mineralogická sbírka), kterými nás provedla pracovnice Muzea – škoda jen, že její skvělý výklad byl limitován naším dalším programem – ta hodina strávená v muzejních sálech byla opravdu vzrušující!

výklad v muzeu Dr. Aleše Hrdličky

národopisná expozice v humpoleckém muzeu

modely vesnických stavení v národopisné expozici

Navíc jsme byli obdarovaní zajímavými brožurkami – jednou o Dr. Aleši Hrdličkovi, druhá se věnuje muzejním výstavkám. V té, kterou vydalo Muzeum Dr. Aleše Hrdličky v roce 2015, je stručný text o slavném zdejším rodákovi – uvedu ho zde pro ty, kteří v muzeu dosud nebyli:

Aleš Hrdlička se narodil jako nejstarší ze sedmi dětí v rodině stolaře Maxmiliána Hrdličky a jeho ženy Karolíny. V Humpolci prožil dětství v harmonické rodině, jeho babička, porodní bába, mu vštípila lásku k přírodě, matka ho již v pěti letech naučila číst a psát. Hrdlička byl nadaným žákem, o čemž svědčí zápisy ve zlaté knize školy, proto se připravoval ke studiu na gymnáziu v tehdejším Německém Brodě. Hospodářská krize však donutila Hrdličkovu rodinu k vystěhování do Ameriky. Zde pracoval v tabákové továrně, večerně navštěvoval kurzy angličtiny a studoval střední školu. Velké fyzické a psychické vypětí bylo příčinou těžké horečnaté nemoci, při jejíž léčbě ošetřující lékař zjistil Hrdličkovo nadání a doporučil mu studovat lékařství.

Diplom na lékařské fakultě získal roku 1892 a zahájil lékařskou praxi. Protože ho však stále více lákala věda, výnosné praxe zanechal a začal pracovat v psychiatrické léčebně, později odjel studovat nově vznikající obor antropologii do Francie.
Po návratu z Francie se oženil s Marií Dieudonnée, se kterou se znal již z dřívějších studií. S Marií měli velice hluboký vztah, i ona se zajímala o vědu a Hrdličku v jeho práci podporovala. Trpěla však v té době nevyléčitelnou cukrovkou, a tak po dvacetiletém manželství nemoci podlehla. Hrdlička se později oženil ještě jednou s českou emigrantkou Vilemínou Mansfeldovou.

Dalších několik let Hrdlička věnoval antropologickému výzkumu Indiánů Severní a Stření Ameriky a hledal odpověď na způsob osídlení nového kontinentu. Významné byly jeho výzkumy domorodých kmenů v Egyptě, Asii, Austrálii, Evropě i Africe. Byl hlavním představitelem myšlenky o rovnocennosti lidských plemen, otevřeně vystupoval proti teorii o nadřazenosti árijské rasy. Výsledkem Hrdličkových výzkumů je heslo:
Veškeré lidstvo je jednotného původu
Dr. Aleš Hrdlička dosáhl světového postavení ve svém oboru. Od samého počátku sledoval vývoj české antropologie a všemožně ji podporoval – jeho štědré finanční dary přispěly k rozvoji této vědy u nás.
Hrdlička se celý život hlásil k rodné zemi, která mu dala základy vzdělání a důsledně trval na psaní svého jména s háčky. Přáním Aleše Hrdličky bylo prožít stáří v Československu, ale to se mu nesplnilo – zemřel po srdečním infarktu 5. září 1943.
(Převzato zkráceně z brožury Muzeum dr. Aleše Hrdličky v Humpolci, rok vydání 2015)

od roku 1984 je v muzeu pietní místo Dr. Aleše Hrdličky

Autorem busty Dr. Aleše Hrdličky je sochař Milan Knobloch, který vytvořil i pamětní medaili s vyobrazením tohoto vědce – ta je udělována Městem Humpolec významným osobnostem.

Docela závidím Rosťovi Ježovi, že se může při pátrání po historii turistického odboru KČT Humpolec, kterému se v poslední době intenzivně věnuje, kdykoliv v knihovně muzea zastavit – svazky, které jsem jen letmo zahlédla, přímo vyzývaly k otevření…

předseda KČT Humpolec Rostislav Jež je častým návštěvníkem muzejní knihovny

Autobus nás převezl do okrajové části Humpolce zvané Rozkoš, odkud jsme podle stanoveného programu vystoupali na hrad Orlík, respektive na nedávno vybudovanou rozhlednu, jejíž vyhlídková plošina je umístěna na čtverhranné věži starobylé a malebné hradní zříceniny, jejíž historie započala ve 14. století. (Více o hradním areálu ve článku Cestami Oktaviána Strádala 2014.)

hrad Orlík nad Humpolcem

hranolová věž byla zpřístupněna pro vyhlídky

hradní areál prochází stále opravami

I když počasí nebylo bůhvíjaké, rozhledu po nejbližším okolí jsme si na větrné věži užili.

předseda KČT Humpolec byl naším průvodcem při určování míst, která jsme z vyhlídkové plošiny spatřili

Humpolec a hrad Orlík s rozhlednou 17.10.2015

V Želivě, kam nás převezl autobus, jsme se shromáždili na nádvoří kláštera premonstrátů, kde nám vedoucí akce Rosťa Jež zopakoval možnosti, kterých jsme mohli využít: prohlídka kláštera či klášterního pivovaru, občerstvení na Kocandě či rovnou účast na pochodu Eurorando s cílem u hydroelektrárny.

R. Jež sděluje turistům na nádvoří želivského kláštera následující program semináře

Než jsme se rozešli, vzniklo hromadné foto:

společný snímek na nádvoří želivského kláštera

My jsme využili toho, že ve stanu, který postavili na nádvoří kvůli pochodu Eurorando humpolečtí turisté, můžeme zastihnout a pozdravit několik našich přátel, a odebrali jsme se tam.

v areálu kláštera v Želivě postavili humpolečtí turisté stan pro účastníky Euroranda 2016 - pochod byl součástí programu semináře

na startu pochodu Želiv - hydroelektrárna Sedlice - přátelé z Humpolce, Havlíčkova Brodu a Jihlavy

jumpolečtí pořadatelé semináře a pochodu s turisty ze Želiva

Dobu, která zbývala do startu, jsme strávili, jak bývalo zvykem říkat v dřívějších pořádcích, „v srdečném a přátelském rozhovoru“. 🙂

předseda KČT Humpolec se svým předchůdcem Josefem Jelínkem

Ze známé trasy Želiv – hydroelektrárna zařadím jen obrazové zpravodajství.

živý směrovník na začátku trasy Euroranda; foto L. Tomáš

turistické zákoutí v želivském parčíku

směrovník poskytuje přehled o okolí

kaplička u Želivky

vodní nádrž Vřesník

nádrž vybudovaná ve 20. letech 20. století slouží k vyrovnávání nepravidelných průtoků pod sedlickou hydroelektrárnou

součástí nádrže Vřesník je malá vodní elektrárna

vodní nádrž Vřesník slouží také k rekreaci a rybolovu; foto L. Tomáš

Neúprosný čas posouval dění – chvíli po příchodu do ubytovny začala „stolová turistika“  🙂

za chviličku začne odborný seminář vedoucích turistiky

Podvečer byl věnován promítání soutěžních filmů z letošního Festivalu amatérských turistických filmů a fotografií ve Zlíně: Alpy-Dachstein s KČT Tesla Jihlava, KČT Havlíčkův Brod na oslavách 125 let založení KČT v Praze, KČT Čeřínek Jihlava na Stezce korunami stromů Lipno. Zaujala nás i cestopisná reportáž vytvořená turisty z KČT Havlíčkův Brod o Rusku, Sajanech a Bajkalu.

V čase vyměřeném pro informace z aktuálního dění v oblasti KČT Vysočina předložil předseda KČT Humpolec návrh na uvedení svého dávného předchůdce, nestora humpolecké turistiky a sokolského hnutí Oldřicha Kociana (1888–1942), do Síně slávy české turistiky. Po přečtení životního příběhu osobnosti, která se významně zapsala do moderních dějin města Humpolce a za války položila v koncentračním táboře život, byl návrh přijat; následně bude postoupen Radě SSČT a Předsednictvu KČT.

Oficiální část prvního dne podzimního semináře turistů oblasti KČT Vysočina skončila předáním pamětních listů pochodu Eurorando,

doklad o absolvování oblastní trasy Eurorando 2016

ano, došlo i na tanec – jakmile se muzikanti ze skupiny Legenda chopili nástrojů, byl plný parket – říkali, že takový elán vidí jen zřídka… 🙂

před začátkem taneční zábavy; foto L. Tomáš

Neděle začala nadmíru zajímavou přednáškou, při které seznámily Míla Bradová a Jitka Korbelová účastníky semináře se zásadami nordic walkingu a promítly prezentaci vyrobenou studiem BRAJA, která přilákala několik turistů k praktickému vyzkoušení správné chůze s holemi v terénu – nováčci se pod vedením obou lektorek shodli na tom, že tento styl, je-li prováděn dobře, je efektivní a záživný.

Cílem vycházky byla vodní nádrž Sedlice a její překrásné okolí – procházet vrchovinou, zde od pradávna zvanou Zálesí, je podobné účasti na bohoslužbách…

hráz vodní nádrže Sedlice se právě opravuje

hráz sedlické nádrže

z nádrže putuje voda do hydroelektrárny pomocí štoly 856 metrů dlouhé

vody říčky Hejlovky a Jankovského potoka plní nádrž Sedlice - z ní už vytéká Želivka, největší zdroj pitné vody pro Prahu a Střední Čechy

Odpoledne, obohaceni pobytem v jedinečné přírodě Zálesí, historické krajině na pomezí Čech a Moravy, plni pocitu sounáležitosti ke kolegům z turistické branže, jsme se rozloučili u Želivky s pořadateli.

Míla Bradová děkuje za všechny účastníky semináře hlavnímu pořadateli Rostislavu Ježovi, předsedovi KČT Humpolec

Nakonec obvyklý památeční snímek účastníků semináře

účastníci podzimního semináře KČT Vysočina v Želivě

a mapka oblasti, kterou jsme poznávali:

tři přehrady u Želiva - Sedlice, Vřesník a Trnávka 17.-18.10.2015

Možná někoho zaujme nabídka článků o seminářích pořádaných v oblasti KČT Vysočina v letech, kdy jsou v provozu naše stránky:

Seminář vedoucích a cvičitelů turistiky KČT Vysočina 2014 v chatě na Čeřínku,
Seminář pořádaný v roce 2013 v Pacově,
Seminář pořádaný v roce 2012 na Čeřínku,
Seminář pořádaný v roce 2011 v okolí Světlé nad Sázavou,
Seminář pořádaný v roce 2010 na Čeřínku,
Seminář pořádaný KČT Havlíčkův Brod v roce 2009 ve Štokách,
Seminář pořádaný KČT Měřín v roce 2008 v Nesměřském údolí,
Seminář pořádaný v roce 2007 v Humpolci.

3 odpovědi na “Seminář cvičitelů a vedoucích turistiky KČT oblasti Vysočina 2015 v rekreačním středisku Želivka,”

 1. Dobrý den,

  děkuji moc za odpověď! S laskavostí Vám vlastní jsem se dozvěděl, že tam, kde nestačí napovědět, tak musí přijít pořádný kopanec .-))) Taky mě tak snadno dostupné řešení mohlo napadnout samotného!

  Ale třeba jsme napověděli i nějakému dalšímu zájemci, který se styděl zeptat. A riskovat ostudu jako já .-)))

  Takže ještě jednou díky a přeji všem turistiku plnou energie po celý rok!

 2. Tady nebudu skrblit kritikou na adresu vedení oblasti. Nevím, jak dlouho dopředu byl eurorandový pochod zařazený do elektronického kalendáře KČT, ale na oficiálních oblastních stránkách http://www.kctvysocina.cz se objevil jen krátce před konáním. Přijde mi to trochu jako „funkcionáři sobě“. Viděl jsem totiž, jaká hezká razítka si sami sobě na akci připravili! Takže tímto na dotčené funkcionáře apeluji, aby se nad sebou zamysleli a dali opakovanou příležitost i nám řadovým pěšákům .-)))

  1. Milý Martine, zaradovala jsem se z informace, že pravidelně navštěvujete stránky oblasti KČT Vysočina! Vaše rozhořčení nad zlými funkcionáři oblasti, kteří myslí jen na svoje dobro (a svá razítka), chci trochu zmírnit sdělením, že hlavním pořadatelem Euroranda a semináře na Želivce byl OKČT Humpolec – ta krásná razítka jsou u předsedy jistě k mání, mapky trasy také, „Eurorandí záznamník“ rovněž, takže můžete v době Vám vyhovující oběhnout trasu plnou energie, jak ji má Eurorando coby motto v záhlaví.
   Věřím, že vše dopadne podle Vašeho přání a zdravím Vás 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*