Jarní setkání značkařů 2016

Seminář v turistické chatě na Čeřínku
Neděle 3. dubna 2016

Jsou víkendy zcela věnované turistice, i když při nich sotva vytáhneme paty z domu – jedná se o tzv. stolovou turistiku, která ale mnohdy přináší stejnou radost jako ta aktivní. Včera, v sobotu, jsem byla účastna konferenci KČT v Praze, při níž byl přijat do Síně slávy české turistiky Oldřich Kocian z Humpolce, neděli jsme prožili na Čeřínku ve společnosti značkařů. Standa Balík, vedoucí jihlavského odboru, nás svolal, abychom do nové sezony vstoupili dobře připraveni teoreticky i po stránce materiálového vybavení.

značkařský seminář v chatě KČT na Čeřínku; foto F. Janeček

Na pozvánce, kterou jsme dostali, byl tento program:

  1. Proškolení činnosti značkařského družstva při obnově turistických značených tras
  2. Informace ze zasedání sekce turistického značení, Krajské komise značení a o činnosti rady značení v době od podzimního aktivu
  3. Úkoly ZO Jihlava ve značení v roce 2016
  4. Převzetí značkařských příkazů k obnově značení a údržbě informačních prvků
  5. Praktické proškolení vybraných činností značkaře v terénu
  6. Předání značkařského materiálu dle plánované práce a požadavků
  7. Diskuze, různé

setkání řídil vedoucí ZO Jihlava Stanislav Balík; www.svatosi.cz

Dvaadvacet přítomných si prohloubilo vědomosti potřebné při práci v terénu – tři hodiny věnoval náš školitel opakování učebních textů a jednotliví značkaři byli aktivně zapojováni do probíraných témat – tedy nic, co by nevyžadovalo plné soustředění. 🙁

pozorní značkaři; foto F. Janeček

Ještě že panuje v naší skupině dobrý zvyk popřát těm kolegům, kteří od minulého setkání upadli do kulatého životního výročí – ti pak zásobují své bližní pamlsky, které výrazně zpříjemňují stolovou turistiku. 🙂

zúčastnilo se 22 značkařů ZO Jihlava; www.svatosi.cz

probírání učebních textů; foto F. Janeček

Standa bere proškolení velmi vážně; foto M. Bradová

kolegové, kteří měli během poslední doby životní výročí, přinesli pamlsky; www.svatosi.cz

Dalším bodem byly informace o všem, co značkaře zajímá, a myslím, že i některým z vás přijdou vhod:
K poslednímu dni roku 2015 činila délka pěších turistických značených tras v ČR 42 078 km, lyžařských tras značených pásovou značkou je 515 km, cykloturistických tras s pásovým značením máme v republice 4 007 km (k tomu je nutno přičíst 35 886 km cyklotras, o které se starají cykloznačkaři, což jsou ale většinou titíž lidé, kteří se zabývají pěším značením J ).
V roce 2015 bylo obnoveno 14 758 km značených tras, 1 567 značkařů v České republice odpracovalo celkem 62 640 hodin.

přestávka; foto F. Janeček

foto-ukázky značkařských záludností a chyb na trasách zjištěných po celé České republice; foto F. Janeček

Na konci studijního bloku jsme konečně převzali značkařské příkazy a z nich se dozvěděli, které trasy budeme letos obnovovat: Klementovu naučnou stezku v Polné a část Cesty Gustava Mahlera, konkrétně z Kaliští do Želiva, celkem 18,5 km – termín dokončení  30. červen; údržba informačních prvků počká na prázdniny – místo a počet se dozvíme později.
Program probíhal přesně podle plánu – šli jsme tedy do terénu,

před odchodem do terénu; foto M. Bradová

kde se celá skupina podílela na instalaci značení, bylo nám důrazně připomenuto správné proznačení křížení cest, dodržování zásady naváděcí a potvrzovací značky, důslednost při prořezávce vegetace zakrývající značení… a ještě tisíc dalších maličkostí… to je nezbytná daň za možnost pobýt v lesním tichu a namalovat krásnou značku, která bude bližním k užitku… 🙂

praktická výuka v terénu; foto F. Janeček

vzorová ukázka práce značkaře; foto M. Bradová

značkařský výkon s průvodním komentářem; foto F. Janeček

dobrá práce, že? ; foto F. Janeček

tyto nádherné značky jsou v lesích na Čeřínku; www.svatosi.cz

Před chatou KČT na Čeřínku je východiště značených turistických cest, tedy přímo modelová situace k praktickému vyzkoušení zdatnosti značkařů při řešení složitějších situací…

nejdříve přesně podle předpisu žlutou samolepku... ; foto F. Janeček

...a nad ni pečlivě přilepit zelenou... ; foto F. Janeček

Čas nazrál k výdeji značkařského materiálu podle přidělené práce – tedy barvy, štětce, ředidlo a další materiál se z auta Standova přestěhovaly do aut přítomných značkařů. 🙂

výdej značkařského materiálu na letošní sezonu; www.svatosi.cz

další značkařská dvojice fasuje barvy; www.svatosi.cz

postupně se všichni dočkají výdeječ materiálu na přidělené trasy; www.svatosi.cz

Závěrem společné památeční foto:

památeční foto; F. Janeček

Samozřejmě zbyl čas na přátelské posezení – a řeč rozhodně nevázla… 🙂

přátelské posezení po ukončení semináře; foto F. Janeček

značkaři si vždycky mají o čem povídat; foto F. Janeček

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*