Pěvecký sbor Foerster Sokola Jihlava letos oslavil 90 let své působnosti

Pocta sboru, který významně ovlivnil generace nejen jihlavských obyvatel
Neděle 1. října 2017

Galakoncert se skvělým programem pořádaný v Domě kultury v Jihlavě byl poctou pěveckému sboru založenému v roce 1927 – v letošním roce tedy slaví vzácné jubileum, a tak při nedělním koncertu byli jeho členové spíše v roli posluchačů – příjemců díků a uznání za dlouholetou kulturní činnost.

První části programu se ujala Filharmonie Gustava Mahlera, aby předala oslavencům i posluchačům, kteří chtěli být přítomni slavnostnímu večeru, hudební dárky – za řízení dirigenta Jiřího Jakeše zazpívala jihlavská rodačka Kateřina Hebelková, úspěšná sólistka evropských operních domů, a její vystoupení nadchlo všechny přítomné, stejně jako árie v podání Miroslavy Časarové, rovněž původem z Vysočiny, a pěvce Bohdana Petroviče.

program galakoncertu 1. 10. 2017

Na koncertě konaném v roce 1934, jemuž byl přítomen hudební skladatel Josef Bohuslav Foerster (1859–1951), požádal tehdejší dirigent mužského sboru Bohumil Bouda, žák Mistrův na pražské konzervatoři, o svolení nazývat jihlavské pěvecké těleso umělcovým jménem – od té doby působí pod názvem Pěvecký sbor Foerster.

Klavírní virtuos Bohumil Bouda (1896–1960), ředitel první hudební školy v Jihlavě a organizátor místního kulturního života, vedl sbor v letech 1929 – 1952. Po absolutoriu pražské konzervatoře (1924) byl jako vynikající žák přijat do Mistrovské školy Vítězslava Nováka. Po ukončení studia se nevydal na dráhu koncertního klavíristy, ale usadil se v Jihlavě, kde se plně věnoval rozvoji hudebního života – mimo jiné v roce 1936 založil Kálikův ženský sbor, který se už následujícího roku spojil s výše jmenovaným mužským sborem a vzniklo mohutné smíšené pěvecké sdružení Foerster.

Bohumil Bouda byl také iniciátorem myšlenky a v roce 1958 jedním ze zakladatelů mezinárodního hudebního festivalu sborové tvorby, jehož vynikajícího závěrečného koncertu 60. sezony jsme letos 27. května 2017 byli jako posluchači také účastni.

Po Bohumilu Boudovi převzal vedení Dr. Josef Mátl (1914–1983), skladatel a sběratel horáckých písní, nástupcem v roce 1983 byl Mgr. Zdeněk Hromádka – po jeho skonu se na jaře 1997 stal dirigentem smíšeného pěveckého sboru Foerster Ing. Pavel Brada. Ten pokračuje ve stopách svých předchůdců a uvážlivě volí skladby zařazované do repertoáru tak, aby navazovaly na tradice, které během dlouholeté činnosti sboru vznikly.

Od roku 2000 je zřizovatelem pěveckého sboru Foerster Sokol Jihlava, proto se těleso kromě pravidelně pořádaných koncertů zúčastňuje také přehlídek sokolských pěveckých sborů i akcí pořádaných městem Jihlava. Sbor Foerster má v současnosti asi 25 členů a na repertoáru přibližně 200 skladeb – úpravy lidových písní, duchovní skladby a díla našich i zahraničních autorů.

sbormistr Pavel Brada přijímá gratulaci a děkuje Vladimíru Holešovi, manažeru FGM, za dnešní vystoupení Filharmonie Gustava Mahlera

Přísálí Domu kultury bylo při této výjimečné hudební události vyzdobeno obrazy Josefa Bohuslava Foerstera, které zapůjčila Petra Ligačová, správkyně pozůstalosti po skladateli – přestávku mezi hudební produkcí jsme tedy s chutí a rádi vyplnili prohlídkou obrazů J. B. Foerstera, které nejsou běžně k vidění.

Druhá část programu patřila vystoupení smíšeného pěveckého sboru Gaudium Praha Sokola Královské Vinohrady se sbormistrem Vladislavem Součkem, závěrem se pod řízením Pavla Brady spojila obě pěvecká tělesa k provedení dvou skladeb, které se staly emotivním vyvrcholením svátečního koncertu.

sbormistři Pavel Brada a Vladislav Souček přijímají hold posluchačů

Na pódium byl kromě květin přinesen i narozeninový dort,

dort na počest oslavenců

vedle něhož v zákulisí památečně vyfotila Miluška Bradová, autorka všech snímků v tomto článku, šťastného sbormistra.

dirigent Pavel Brada vede sbor Foerster už dvacet let

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*